Linksamling i forbindelse med Frit Nordens temanummer om Patenter ( nr 2, 2014 )

Den 25.
maj afholder Danmark folkeafstemning om tilslutning til EUs fælles patentdomstol.

Forslag til Lov om en fælles patentdomstol m.v. (Lovforslag nr L22/2013)
Side 1-86: Aftalen (engelsk og dansk udgave sidestillet)
side 86: Bemærkninger til lovforslaget
Bilag 1: Forslag om ændringer af gældende love sammenholdt med gældende love

Følg med i EUs ratifikationsproces
- og i patentdomstolens nyheder om bl.a. procedureregler (nu 16. udgave)

Forstå patentdomstolen på fem minutter


Links til officielle dokumenter:

Aftale om en fælles patentdomstol (2013/C 175/01)

Forordning (EU) nr 1257/2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse

Forordning (EU) nr 1260/2012 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om indførelse af enhedspatentbeskyttelse for så vidt angår gældende oversættelsesordninger


Den Europæiske Patentkonvention  (EPK)

Bekendtgørelse af patentloven LBK nr. 108 af 24/01-2012


Nordisk patentsamarbejde

Nordisk Patent Institut et samarbejde mellem regeringerne i Danmark, Norge og Island om spørgsmål vedrørende immaterialret og patent.

Nordiska Patent, en svensk database hvor du kan søge på nordiske patenter. ”Det är vårt mål att så många som möjligt ska kunna prova och se nyttan av att ha enkel tillgång till svensk patentdokumentation.. .. Tjänsten är avgiftsfri och avsedd för icke kommersiellt bruk.”


Opdateret d. 2. maj 2014  Webmaster