Nordisk Folkriksdag genom åren

Hentet fra : http://www.framtiden.a.se/arkiv/riksdag_hist.html
Programpunkter och talare på Nordiska Folkriksdagen i Kalmar 1997:
Nordismen i historiskt perspektiv, Nordiskt Agenda 21-arbete, Hur kan Norden förstärka FN?, Tankar om Norden på 2000-talet. Bland talarna: Johan Galtung, Sigmund Kvalöj, Tore Thonstad, Eva Moberg, Birgitta Hambraeus, Gunnel Lundmark och Gamani Corea från Sri Lanka.

Nordisk Folkriksdag och Motmaktsträff på Lindsberg 1999.
Alla generationer möttes! 110 personer och 33 programpunkter. Föredrag på morgnarna och workshops på eftermiddagarna. Ekonomisk globalisering, Fackföreningars roll, Storföretagens ökande inflytande t.o.m. på FN och deras "rätt" att stjäla indiska bönders odlingskunskaper och ta patent på dem var några av programpunkterna. Inför framtiden diskuterades Europamarschen mot arbetslöshet och Göteborg 2001, motkonferens i samabnd med toppmötet.

Nästa år hålls Folkriksdagen i Sverige, i tiden i samband med aktiviterna kring EU-toppmötet i Göteborg, juni 2001.
Folkriksdagarna är öppna för alla intresserade.
Några tankar kring nästa års Folkriksdag: Djurrätt (föreslogs på årets Folkriksdag) Nordens samer och romer, Östersjön, EU-toppmötet
HAR DU NÅGRA IDÉER kring nästa års Folkriksdag resp. Alternativt Nordiskt Råd - kontakta BirGitta Tornérhielm, Heleneborgsgatan 2E, 117 32 Stockholm.
BirGitta Tornérhielm

Läs Sisela Skånbergs krönika från Folkriksdagen 2000


Framtiden i Våra Händer, c/o Sven Örnsten
c/o Widlund, Rankhusvägen 8, 196 31 Kungsängen, tel. 08-462 97 70,
gitta_t@yahoo.com organisationsnummer 802007-3006, postgiro 2 44 19-4
Ansvarig utgivare: BirGitta Tornérhielm, Stockholm