Statutter for Nordisk folkeriksdag

§ 1. Nordisk folkeriksdag er et forum med deltakere fra de nordiske stater, de selvstyrende områdene og sameland.
Forumet har som formål:
- å bygge forståelse for det nordiske frihetssyn og den folkelige solidaritet
- å arbeide for et Norden utenfor EU til fordel for et sterkere nordisk og     internasjonalt samarbeid mellom frie stater
- å støtte initiativer for et dypere og bredere samvirke i Norden.

§ 2. Nordisk Folkeriksdag er selvstyrende og består av forumets påmeldte deltagare.

§ 3. Nordisk Folkeriksdag møtes årlig i sommerhalvåret i et av de nordiske stater eller selvstyreområder. Arrangør er Nordisk arbeidsgruppe, som består av en eller flere organisasjoner og/eller enkeltpersoner. Det økonomiske ansvar for hver Folkeriksdag tillegges ansvarlig arrangør.

§ 4. Nordisk Folkeriksdag går over 3–4 dager, fortrinnsvis i juli–august måned. Folkeriksdagen skal dekke nordiske og internasjonale spørsmål.

På Nordisk Folkeriksdag skal følgende punkter behandles:
1) Valg av ordstyrere
2) Valg av sekretær
3) Bestemmelse av tid og sted for kommende to års Nordisk Folkeriksdag og ansvarlig arrangør

Rapport og deltakerliste fra Folkeriksdagen sendes til deltagarne.

§ 5. Endringer av disse vedtektene kan vedtas på den årlige Nordisk Folkeriksdag, når tre firedeler av de påmeldte er for endringen. Endringsforslag skal bekjentgjøres samtidig med offentliggjøring av programmet.

(3 aug. 2008)


Tilbage til forsiden