Pressmeddelande

 

 

NORDEN – EN MÖJLIG FRAMTIDSMODELL?

 

Deltagare i Nordisk Folkriksdag har varit samlade i Grästorp i Sverige under den gångna veckan (3 – 8 augusti)

 

Ett fyrtiotal deltagare från Danmark, Norge och Sverige diskuterade bland annat olika samarbetsprojekt under huvudtemat NORDENS ROLL I VÄRLDEN.

 

Utifrån en nyligen genomförd gallupundersökning (maj – 2004) där 44% av danskarna, 46% av norrmännen och 49% av svenskarna sade sig vilja ha ett tätare nordiskt samarbete i stället för medlemskap i EU, vilket 36% av danskarna, 40% av norrmännen och 45% av svenskarna önskade -  diskuterades denna möjlighet.

 

Deltagarna var eniga om att vår gemensamma historia, kultur och samhällsmodell är en stark utgångspunkt och kan tjäna som språngbräda för ett utökat nordiskt samarbete utanför EU.

 

I ett samlat Norden utanför EU skulle inget nordiskt land längre slavbindas av EU:s lagar och förordningar utan i stället kunna främja en mer balanserad och hållbar utveckling både i vårt närområde och i resten av världen.