Kort introduktion till föreläsarna

vid Nordisk Folkriksdag

i Grästorp 3 – 8 augusti 2004

 

Tisdag 3 augusti

Johan Galtung (N) - internationellt verksam och

hyllad freds- och konfliktforskare med ett femtiotal

böcker bakom sig. Grundare av Fredsforskningsinstitutet

i Oslo.

 

Onsdag 4 augusti

Per Grimstad (N) – internationellt verksam och

Hyllad freds- och konfliktforskare med ett femtiotal

böcker bakom sig. Grundare av Fredsforsknings-

Institutet I Oslo.

 

Bosse Hamarström (S) - verksam vid det svenska

biståndsorganet Sida med många års erfarenhet från

arbete i u-länder.

 

Gunilla Winberg (S) - aktiv som brobyggare

mellan Nord och Syd, under åtskilliga år verksam i

u -länder bl.a. för Sida.

 

Ditte Staun (DK) - stud. statskunskap vid Århus

Universitet, aktiv i Folkebevaegelsen mot EU.

 

Torsdag 5 augusti

Gunnel Lundmark (S) - Agenda 21 handläggare i

Grästorps kommun och initiativtagare till Nord/Syd

föreningen.

 

Lena Johansson (S) - aktiv i Grästorps

Nord/Sydförening och projektet Bygga Broar.

 

Gunnel Littfelt (S) - lärare vid Kvinnofolkhögskolan

i Göteborg

 

Ole-Björn Ileby (N) - ledare för Vennskap –

NOR/SÖR – ett forum för idé och erfarenhetsutbyte

om vänortssamarbete.

 

Tine Larsen (N) - vice ordf. i Nej till EU, f.d. vice

ordf. i Natur och Ungdom.

 

Fredag 6 augusti

Johan Lindblad (S) - projektledare inom

Föreningen Norden, initiativtagare till föreningen

Skandinaviska Kronalliansen.

 

Luise Pihl (DK) - en av initiativtagarna till Frit

Norden, Nordiska Alternativkampanjen och

Folkebevaegelsen Mot EU. Förlagsredaktör.

 

Lördag 7 augusti

Jörgen Bengtsson (S) - f.d. chefsredaktör för

Hudiksvalls Tidning, Projektledare.

 

Karina Rohr (DK) - medlem av ledningen för

Folkebevaegelsen mot EU.

 

Ragnar Arnalds (IS) - ordf. i Heimssùn –

tvärpolitisk EU-kritisk tankesmedja, Finansminister

1980 – 83, medlem av Alltinget (= isländska

Riksdagen) 1963-67; 1971 – 1999.

 

Björn Månsson (F) - ledarskribent på

Hufvudstadbladet i Helsingfors.

 

John Dale (N) - f.d. stortingsrepresentant och

generalsekr. i Senterpartiet, medlem av Nordiska

Rådet 1993 – 97, Styrelsemedlem i Fritt Norden –

Norge 2004.

 

Söndag 8 augusti

António Barbosa da Silva (Kap Verdeöarna/

Norge) - teol. Dr. professor i religionsfilosofi och

etik vid Missionshögskolan i Stavanger.