Udtalelse ved Nordisk Folkemøde/Folkeriksdag 2005:


LÆG EU-FORFATNINGEN DØD

Efter folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene, som sagde nej til EU-forfatningen, må regeringerne i de nordiske EU-lande straks standse ratificeringsprocesserne af forfatningsforslaget.

Det mener den tolvte nordiske folkerigsdag/folkemøde, som 22—24 juli har været afholdt i København. På mødet var der indledninger fra en række fremragende nordiske eksperter, som gik hårdt ud mod forfatningen for en EU-forbundsstat. Blandt dem var professor Niels I. Meyer og advokat Bjørn Elmquist, Danmark, økonomiprofessor og tidligere EU-parlamentariker Sören Wibe, Sverige, og tidligere stortingsmedlem John Dale, Norge.

Krisen for den centralistiske, bureaukratiske og detailstyrende EU-model viste sig også ved Danmarks og Sveriges nej til den økonomiske og monetære union ved folkeafstemningerne i 2000 og 2003.

Situationen i EU gør det også endnu mindre attraktivt for Norge og Island at søge om medlemskab.

På Nordisk Folkriksdag/Folkemøde var der bred enighed om at det er uheldigt at grundlovsfæste en nyliberalistisk økonomisk politik  og endnu mere overnational flertalsstyring.

Efter deltagernes mening er der nu brug for et tættere nordisk samarbejde for at fremme
- en videreudvikling af de nordiske folkestyretraditioner,
- en videreudvikling af den nordiske samfunds- og velfærdsmodel, der er bygget på lige rettigheder og er solidarisk finansieret,
- en fælles nordisk optræden på europæisk og internationalt plan,
- et udvidet og mere dybtgående nordisk samarbejde uden for EU.

Et frit og selvstændigt Norden vil bedst kunne bidrage til en mere demokratisk og fredelig udvikling og en retfærdig fordeling af ressourcerne, nationalt og globalt.

Yderligere oplysninger:
Jesper Morville, Frit Norden Danmark, tlf. (+44) 39 63 35 37, e-post jespermorville@mail.dk
Jörgen Bengtson, Fritt Norden Sverige, mobil +46 (0)70 660 55 60, e-post jorgen.bengtson@telia.com
Torbjørn Dahl, Fritt Norden Norge, mobil +47 97 16 70 46, e-post tordahl@online.no

eller
http://www.fritnorden.dk/NF2005/info.html