Tiedotusvälineille
Islannissa pidetty Nordisk folkriksdag vaatii:


Vahvistakaamme Pohjoismaita EU:n ulkopuolella

Islannissa kokoontui 28.–30.7.2006 Nordisk folkriksdag (Pohjoismaiden kansankäräjät). Suomesta kokoukseen osallistui Vaihtoehto EU:lle Tiedotuskeskus, VEU. Kokous päätti pitää seuraavan kokouksensa vuonna  2007 Suomessa.

Nordisk folkriksdag  haluaa  ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia ja yhteisvastuuta painottavan yhteiskunnan. Kansojen itsemääräämisperiaate on edellytys todelliselle demokratialle. Nordisk folkriksdag korostaa Pohjoismaiden valtioiden välistä yhteistyötä, jossa jäsenvaltioiden suvereniteetti on taattu siten, että sitovat sopimukset tehdään vain yksimielisesti.

Pohjoismaiden valtioiden välinen yhteistyö on ainutlaatuista ja esikuva. Nordisk folkriksdag haluaa voimistaa pohjoismaista yhteistyötä. Tämän lisäksi haluamme vahvistaa sellaista kansainvälistä yhteistyötä, joka suosii:
• solidaarisuutta ja yhteisyyttä
• sosiaalista ja taloudellista tasavertaisuutta
• luonnon ja ekologisen tasapainon kunnioittamista
• tasa-arvoa
• työtä kaikille
• kansojenvälistä yhteisymmärrystä ja yhteistyötä
• ympäristön, konfliktien ja ihmisoikeuksien saralla YK:n kautta tapahtuvaa sitovaa yhteistyötä.

Nordisk folkriksdag toteaa myös, että Islanti, Norja, Färsaaret ja Grönlanti toimivat erittäin hyvin EU:n ulkopuolella.

Euroopan Unionin liittovaltiokehitys jatkuu. Se haluaa suurvallaksi ja haluaa keskittää vallan. Samalla se kaventaa kansojen itsemääräämisoikeutta. Nordisk folkriksdag varoittaa sellaisesta kehityksestä. Me haluamme rakentaa Pohjoismaiden yhteistyötä EU:n ulkopuolella.


Islanti 30.7.2006

Nordisk folkriksdag


Lisätietoja: Gerd Söderholm  050-5670279
e-posti: gerdsoderholm@yahoo.com