svane


NORDISK FOLKERIKSDAG/
FOLKEMØDE
31/7 - 3/8  2008

Konferanse:
Den nordiske modellen

Nordhordland Folkehøgskule,
Bergen, Norge

nordisk netværk

  Hent pdf-brosjyre om:  Nordisk Folkriksdag 2008 
(versj.4)
(med forbehold om endringer)


Program

Præsentation af innledere

Konferansested


Påmelding (senast 30 juni)


Rejseforslag
Nordisk Folkeriksdag  / Folkemøde inviterer til debatt om noen av dagens mest aktuelle spørsmål i Norden og internasjonalt! Folkeriksdagen retter søkelyset på økt nordisk samarbeid innen bl.a. miljø- og energipolitikk, nord-områdene, forsvarssamarbeid og velferdspolitikk. Vi vil også se på demokrati og internasjonalt samarbeid der Helsingforsavtalen fra 1962 er et forbilde. Hvordan kan også Grønland, Færøyene, Åland og Sameland få en mer likeverdig stilling i samarbeidet? Innledere vil være fagpersoner og politikere /parlamentarikere fra samtlige nordiske land. Benytt anledningen til å møte mennesker fra alle de nordiske land ved vakre Bergen.

Sted: Nordhordland Folkehøgskule

Arrangører er: Fritt Norden-Norge i samarbeid med Fritt Norden - Sverige og Danmark, Heimssyn i Island og Hordaland Nei til EU.

Nordisk Folkeriksdag er et nettverk med utspring i motstanden til EU-medlemskap og i ønsket om å styrke det nordiske samarbeidet. Nordisk Folkeriksdag arrangeres i år for 15. gang.
Første Folkeriksdag fant sted på Vega i
1990.
Folkeriksdager har vært arrangert i
Sogndal (N) 1991, Kungälv (S) 1992, Bornholm (DK) 1993, Åbo (F) 1994, Kalmar (S) 1997, Falun (S) 1999, Thy (DK) 2000, Gøteborg 2001, Lillehammer 2003, Grästorp (S) 2004, København 2005, Island 2006 og Helsingfors 2007.. Les mer ...
Program 31/7 - 3/8
(Rev. 6. juli 2008)

Torsdag 31/7
Norden og EU
14.00 Registrering - politisk torg - kaffe/te
15.00 Åpning - kulturinnslag
15.30 Velkommen ved arrangørene
16.30 Norden som vinnerregion. Det spesielle ved nordisk samarbeid.
Peter Ørebech (N)
17.15 Nordisk samarbeid som alternativ til EUs overnasjonalitet. EUs nye forfatning
Heming Olaussen (N)
18.00 Et fritt Norden
Ole Krarup (DK)
19.00 Middag
20.15 Nordisk Folkeriksdag - politisk plattform, åpen debatt, arbeidsgrupper

Fredag 1/8
Norden - modell for internasjonalt samarbeid
09.15 Helsingforsavtalen og folkesuverenitet. Er det behov for endringer?
Kolbrún Halldórsdóttir (Is)
10.00 Kaffe / te
De selvstyrte områdenes status i det nordiske samarbeidet
10.15 Færøyenes situasjon
Heidi Petersen (FO)
11.00 Ålands situasjon
(Åland)
11.45 Samenes situasjon
Silje Karine Muotka (NSR)
12.30 Lunsj
13.30 Ressursutbytting i finsk  Lappland
          Mika Flöjt (F)
14.30 Kaffe / te
Middag og sightseeing (egen påmelding)

Lørdag 2/8
Den nordiske modellen: Aktualitet og utfordring
09.00 Kultur
09.15 Folkedaning som kulturelt grunnlag for det nordiske samarbeidet: Betydningen av grundtvigianismen i dag.
Leif Kajberg (DK)
10.00 Kaffe / te
10.15 Finst det ein nordisk utviklingsmodell?
Ragnar Nilsen (N)
11.45 Nordisk miljø og energipolitikk.
Krister Skånberg (S)
12.30 Lunsj
13.30 Nordisk forsvarssamarbeid.
Bjørn Jacobsen (N)
14.15 Kaffe / te
14.30 Paneldebatt
Middag og sightseeing i Bergen (egen påmelding)

Søndag 3/8
Helsingforsavtalen og de selvstyrte områdene
09.15 Grønlands situasjon
Juliane Henningsen (Grønland)
10.30 Debatt
11.30 Kaffe / te
11.45 Plattform for Nordisk Folkeriksdag
Oppsummering og avslutning
Folkeriksdag 2009
13.00 Lunsj
15.00 Tur til Lyngheisenteret (egen påmelding)

(Innleggene blir på ca. 30 min. med anledning til spørsmål og kommentarer.)
Påmelding innen 30. juni***


Konferansen støttes av UD og Fritt Ord


***


Innledere:
Peter Ørebech (N): Førsteamanuensis ved Norges fiskerihøyskole og styremedlem i Fritt Norden-Norge
Heming Olaussen (N): Leder i Nei til EU.
Ole Krarup (DK): Tidl..medlem af EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, professor, dr.jur. Københavns Universitet.
Kolbrún Halldórsdóttir (IS): Alltingsrepresentant for VG og medlem av Nordisk Råd.
Heidi Petersen (FO): Lagtingsrepresentant for Tjódveldi og varamedlem av Nordisk Råd.
Silje Karine Muotka (N): Norske Samers Riksforbund
Mika Flöjt (F): Miljöforskare ved Rovaniemi universitet
Leif Kajberg (DK): Konsulent ved Danmarks biblioteksskole og styremedl. i Frit Norden - Danmark
Ragnar Nilsen (N): Førsteamanuensis ved Institurtt for lokalsamfunnsforskning ved UIT
Krister Skånberg (S): Tidligare kretsloppsborgarråd (mp) i Stockholms stad.
Bjørn Jacobsen (N): Stortingsrepresentant for SV og medlem av forsvarskomiteen.
Juliane Henningsen (Grønland): Folketingsrepresentant for IA og varamedlem av Nordisk Råd.
Konferansested:
Nordhordland Folkehøgskule

Folkehøgskulen ligger i Frekhaug, (se kart) ca. 1 time med buss fra Bergen bussterminal (ved jernbanen.) til Frekhaug senter. Bussene (300 serien) går ofte fra perrong 15. se www.tide.no

Priser: Dobbeltrom kr. 450,-/ pers. Enkeltrom
kr. 550,-/ pers. Prisene inkl. mat på skolen..
Alle rom har dusj og toalett.
Det er mulig å overnatte til mandag.

Konferansetelefon: + 47 416 76 116Påmelding

innen 30. juni 2008 till:
Hordaland Nei til EU <hordaland@neitileu.no>
v/ Marte Mjøs Persen tlf: +47 916 55 699

Deltakeravgift: kr 300,- (eller kr.100,-/ dag)

Betales til: Nordisk Folkeriksdag 2008
Norge - Postbanken 0531.51.14855
Sverige - Bankgiro 5589-6245
Danmark - reg.nr.1551 konto 317-7920

Kontaktpersoner:
v/ Torbjørn Dahl (N),      Tlf: 47 612 61 458, tordahl@online.no
v/ Jesper Morville (DK), Tlf: 45 396 33 537, jespermorville@mail.dk
v/ Jörgen Bengtson (S), Tlf: 46 8 720 20 20, jorgen@infopress.se
v/ Gerd Söderholm (F),                              gerdsoderholm@yahoo.com
v/ Ragnar Arnalds (IS),                              ragnar@xx.is
Reiseforslag

?