Nordisk Folkriksdag 2016 i Sverige
Nordens folkhögskola, Biskops Arnö

31 juli-4 augusti 2016
 

Fredlig konfliktlösning - en bristvara i dagens värld. Kan Norden visa vägen?

De senaste ärens krigshärdar har i de esta fall avslutats med vapen- makt. Freden har därigenom blivit bräcklig.
Nordisk folkriksdag vill därför i är lyfta fram den fredliga konfliktlösningen som ett mäl att sträva efter.


Invitations folder med program og praktiske oplysninger
 Einar Mar          Hjordis
    Einar Már Guðmundsson                                                                                                                       Majken Jul Sørensen, Hjørdis Nielsen, Brita Bastogi
Referat af Pelle Klasson, bragt i Miljömagasinet 23 sept. 2016, årg 37, nr 38

Artikler og powerpoint præsentationer :

Måndag 1 augusti

Fredlig konfliktlösning - en bristvara i dagens värld. Kan Norden visa vägen? 
Jan Öberg (S), Fredsforskare
Institutet Transnational Foundation    

Hållbar fred med kvinnors deltagande
Marika Fahlén (S), Diplomat, medlare i konflikthärdar

Den internationella vapenhandeln ökar. Vad kan FN göra för att minska omfattningen?   Se powerpoints 
Paul Beijer (S), Ambassadör, UDs avd. nedrustn. ickespridning

Tisdag 2 augusti

Det hänger inte ihop – krigsförberedelser och vårt ansvar för att ta emot flyktingar   Se artikel
Majken Jul Sörensen (D), Fredsforskare-fredsaktivist

Är det möjligt att lösa Palestinakonfikten?   Se artikel
Brita Bastogi (D), Deltagare i Russeltribunalerna ang. Palestina

Fredlig konfliktlösning i skolan   Se powerpoints
Karin Utas-Carlsson (S), Pedagog   
Lära för Fred  och Konfliktlösning i skola och arbete

Islands roll i den nordiska familjen   Se artikel  
Einar Már Guðmundsson (I), Författare

Onsdag 3 augusti

Feministisk alternativ utrikespolitik. Fredsdepartement, Konfliktorsaker   Se artikel
Trine Eklund (N), Bestemödrer för fred

Kvinnor och ickevåldskultur   Se powerpoints
Elisabeth Kristiansen (N), Representerar IKFF (WILPF)

Invandring, integrering och fredsarbete i Norden
Shoaib Sultan (N), Vice ordf. Nej till EU

Svenskt fredsarbete, och vapenexport   Se powerpoints
Kajsa Sörman, Svenska Freds och Skiljedomsföreningen

Torsdag 4 augusti
Nordisk säkerhet
Tarja Cronberg (F), F.d. minister, EU-parlamentariker

Fredliga gränsjusteringar, autonomi i Europa
Elisabeth Nauclér (Åland), F.d. riksdagsledamot för Åland, Finland

opdateret den 11. oktober 2016