svaneVisions-seminar
/Nordisk Folkerigsdag nr 27NORDEN EFTER EU
- og livet efter væksten


29. - 30. juli 2017
 Højgården i Bagsværd


I forordet til NOAHs bog (2016) "Livet efter væksten" står der om den nødvendige "grønne omstilling" at "denne jo er indlejret i en meget bredere, social og kulturel kontekst."
Seminaret tager delvis udgangspunkt i denne bog, og sætter den ind i den "sociale og kulturelle kontekst" som udgøres af det nordiske samarbejde og af et EU under afvikling.

Invitations folder med program og praktiske oplysninger 

NN logo- - - - -
Seminaret havde ialt 32 deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Finland, Rusland - og Grønland (pr. Skype)

Velkommen

til de to dage med bl.a. visioner og aktuelle erfaringer fra andre nordiske lande


Artikler og powerpoint præsentationer:

GRØNLAND OG DET NORDATLANTISKE OMRÅDE - Om mulighederne for nyt samarbejde i det nordatlantiske område og Arktis      Læs del 1 af oplægget  [mere på vej]
v/ Mininnguaq Kleist, repræsentationschef, Grønlands repræsentation ved EU i Bruxelles.

DEN NYE SIKKERHEDSPOLITISKE SITUATION OG VISIONEN OM NORDEN SOM ALLIANCEFRIT OMRÅDE       Læs hele oplægget
v/ Carsten Andersen, aktiv i Århus mod Krig og Terror

KAN DE NORDISKE LANDE FRIGØRE SIG FRA VÆKSTENS TYRANNI? Samfundsvisioner i en tid med omstilling       Se powerpoints
v/ Marie Holt Richter, projektkoordinator og underviser hos NOAH, Danmark og bidragyder til “Livet efter væksten”

VISIONERNA OM NORDEN SOM JÄMVIKTSEKONOMI: Retrospektivt och i nutidsperspektiv      Se powerpoints
v/ Jan Otto Andersson, professor emeritus I nationaløkonomi, Åbo Akademi, Finland.
Artikel: Vänsterframtid – en basinkomst och delaktighetspeng

LIFE AFTER GROWTH: Discussing degrowth in the Nordic context       Se powerpoints
v/ Ekaterina Chertkovskaya, Researcher at Political Science and Environmental and Energy Systems Studies departments, Lund University. Medlem af redaktionskollektivet, tidsskriftet ephemera.

GENOPLIVNING AF KOOPERATIVBEVÆGELSEN       Se powerpoints
v/ Niels Holck, en af idémændene bag AndelsTanken, Langeland
Læs Andelsbladet, jan 2017 og se mere om AndelsTanken.dk


Kommentarer fra deltagerne:

Hilsen fra Trine Eklund

Referat från seminaret av Rune Lindström, - se det med farvefotos i Miljömagasinet

. . .

Arrangører:
Foreningerne Frit Norden i Danmark, Norge og Sverige og
Folkebevægelsen mod EU´s lokalkomité i Gladsaxe, Gentofte, Lyngby
EU-nævnet
      Arrangementet støttes økonomisk af Letterstedtska Föreningen, Fritt Norden Norge og

Kontaktpersoner:
Norge: Edvard Mogstad, edmogstad@yahoo.no
Sverige: Gunilla Winberg, rigun@comhem.se
Danmark: Leif Kajberg, leif_kajberg@hotmail.com


Hojgaard

Højgård
Bagsværd Hovedgade 274
2880 Bagsværd (nord for København)


Gladsaxe Kommunes kursusejendom, Højgård, er et charmerende hus fra omkring 1770, som er blevet brugt som landbrugsejendom i ca. 150 år, hvorefter jorderne blev udstykket til parcelhusgrunde. Gladsaxe Kommune overtog i 1963 bygningen, som i dag fremstår smukt og nænsomt restaureret.


opdateret den 13. januar 2018