svaneNordisk Folkriksdag nr 29

Nordiske lösningar på
globale udfordringar

aks
                         Småbrukarnas roll i framtidens
                         nordiska livsmedelförsörjning
                         - i förhållande till FN’s globala mål

1. - 4. augusti 2019
 på Ljungskile Folkhögskola


12I 2015 vedtog FN 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.
Mål nr. 12 er Ansvarligt forbrug og produktion. Folkerigsdagen har dette i fokus, med vægt på lokal levnedsmiddel-forsyning og madsuverænitetInvitations folder med program og praktiske oplysninger 

Pressmeddelande från Fritt Norden, SE

Omtal i
       Kritiska EU-fakta, nr 155, september 2019 av Marie Ericsson
      
Miljömagasinet, 25 september 2019, nr 38 av Gunilla Winberg, Kurt Gustafssonn och Rune Lindström
       Inlägg på Facebook, 6 augusti av Stefan Torssell
      

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Velkommen til fire dages oplæg og debat:


Torsdag 1 augusti
JL
AGENDA 2030 - PRESENTATION AV NORDISKA RÅDETS/NORDISKA MINISTERRÅDETS ARBETE MED DE GLOBALA MÅLEN
Johan Lindblad, senior Advisor vid Nordiska Rådet


sista skörden
    Filmvisning DEN SISTA SKÔRDEN       
    av Tina-Marie Qwiberg som handlar
    om utarmningen av våra matjordar
   
    Se filmen på SVT ..her..
    eller Se 'The Last Harvest' .. her..

Fredag 2 augusti – Småbrukardagen
JW
SMÅBRUKARNAS ROLL I SVERIGE
Jonas Wangsten, småskalig jord-och skogsbrukare, ordförande för Förbundet Sveriges Småbrukare
       Se powerpoints (?)
AL
Anders Lunneryd, ekologisk lantbrukare med fokus på bevarandet av gamla spannmålssorter, ordförande för Sveriges Ekologiska Lantbrukare
      Se powerpoints (?)
OF     

SITUATIONEN FÖR DANMARKS SMÅBÔNDER

Ole Færgeman, Frie Bønder – Levende Land

RI
ETT SMÅBRUKARPERSPEKTIV FRÅN NORGE
Reidar Isebakke, ledare før Østfold Bonde og Småbrukarlag
       Se referat


SNÅBRUKARE I FINLAND
Thomas Snellman, småbrukare och initiativtagare till Reko-ringarna
       Se powerpoints
       Omtal i Kritiska EU-fakta: Vad är Rekoringarna?
       Svensk-finsk broschyr: REKO Närproducerad mat


panel       
      

     PANELDEBATT
     mellan dagens inledare från Norge, Sverige och Finland
SE
KULTURKVÄLL OM BOHUSLÄNS LANDSKAP  
Stefan Edman, biolog och författare, boende i Ljungskile
Litteratur:
        BOHUSKUSTEN förr och nu. Författare: Stefan Edman, Jan Töve.
        Inbunden, Svenska, 2018Lördag 3 augusti – FN-Dagen
PO
SVENSKA FN-RÖRELSENS ARBETE FÖR DE GLOBALA MÅLEN, NATIONELLT OCH LOKALT
Petter Ö̈lmunger, Stenungsund, Törn och Orust (STO) FN-förening och Svenska FN-förbundet

KRÄVER AGENDA 2030 ETT VÄRLDSPARLAMENT?
Det Internationella arbetet för en United Nations Parliamentary Assembly /UNPA/
Petter Ölmunger, Svenska FN-förbundet och Demokrati utan gränser
        Se artikel publicerat på hemsidan för Demokrati utan gränser

LJ
FN-ARBETET MED DE GLOBALA MÅLEN I DANMARK
Lars Josephsen – FN-forbundet
        Se powerpoints

AN
HUR PRIORITERAS DE GLOBALA MÅLEN I NORGE?
Aksel Nærstad, FN-förbundet och lokala grupper
        Se powerpoints


eko  
   STUDIEBESÖK VID EKOGÅRD I SVENSHÔGEN
   Gert Winkler (t.v.), pensionär och grönsaksodlare

Söndag 4 augusti

SMÅBRUKARNAS ROLL I FRAMTIDENS LIVSMEDELFÖRSÖRJNING
- paneldebatt mellan Aksel Nærstad /No, Stefan Edman /Se, Lars Josephsen /Dk og Thomas Snellman /Fin.


- - - - - - - - - - - - - - - - -
     
Gruppe
Några deltagare 2019  -  Foto: Knut Vadla          


"Nordisk folkriksdag är en sammanslutning som försöker möta dagens hot mot Nordens självständighet, demokrati och miljö. Syftet är att arbeta för ett nordiskt ansvar i en värld präglad av en ökande ekologisk och social kris och utveckla Norden som samhällsmodell."

ARRANGÖRER/ MEDVERKANDE 2019

Foreningen Fritt Norden, Norge
Foreningen Fritt Norden, Sverige
Foreningen Frit Norden, Danmark

Forbundet Sveriges Småbrukare
Ekologiska Lantbrukarna (Sverige)
Norsk Bonde- og Småbrukerlag
Foreningen Frie Bønder Levende Land (Danmark)
Foreningen Levende Hav (Danmark)
Nordiska FN-förbunden
Folkebevægelsen mod EU’s internationale udvalg

Arrangemanget støttes ekonomiskt av Letterstedska Föreningen og Foreningerne Fritt NordenFlere fotos?opdateret den 6. oktober 2019