Bohus fastningNordisk Folkriksdag nr 30


Alternativ till EU
- Ge Norden en chans -


 11 - 13 september 2020
på Nordiska Folkhögskolan
i Kungälv, Sverige


Har Norden förutsättningar att bli ett politiskt alternativ till EU och hur ska i så fall ett sådant samarbete se ut?

Det var huvudtemat på årets Nordisk folkriksdag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv den 11-13 september. Under tre fullmatade dagar kom en bred palett av engagerade talare från Danmark, Norge, Sverige och Island, många via videolänk, med olika infallsvinklar på temat Alternativ till EU – Ge Norden en chans.

I skuggan av den pampiga ruinen Bohus fästning och statyn Tre Kungar, rest till minne av fredsförhandlingarna 1101 mellan tre nordiska kungar, återuppväcktes åter nordismen och tankarna på ett nordiskt statsförbund. Flera föreningar med EU-motstånd, Norden och glesbygd som tema deltog i seminarierna i folkhögskolans lokaler på Fontinberget. ...    (fort.)


Vi har samlet dokumentation fra konferencen. Se, læs, eller hør talernes indlæg nedenfor:

Fredag 11 september

Zandhers

NORDISKA FOLKHÔGSKOLAN OCH DESS HISTORISKA BAKGRUND
Nils Zandhers, f.d. rektor på Nordiska folkhögskolan


Afspil video
Olsen

NORDISK NABOSKAP/GRANNSÂMJA I 2000 ÅR
Leiv Olsen, Nei tillEU, Norge


Afspil video
          Læs manuskript
Get Brexit done

FILMVISNING – GET BREXIT DONE
Gunnar Lindholm och Laszlo Schüszler bevakade parlamentsvalet i Storbritannien i december 2019
Afspil video


Lördag 12 september
   
Bengtson

GE NORDEN EN CHANS! REFLEKTIONER KRING EU-MEDLEMSKAPET OCH UTÖKAT NORDISKT SAMARBETE.
Jörgen Bengtson, samhällsdebattör och författare till skriften "Ge Norden en chans", Sverige
Afspil video          Læs manuskript          Læs resumé /EM
Brolin

SÅ PÅVERKAS NORDENS EU-RELATION AV CORONAPANDEMIN
Mark Brolin, svensk-brittisk omvärldsanalytiker och författare, Storbritannien

Afspil video
Bjork

EU-MEDLEMSKAPET UTIFRÅN ETT BRUKARPERSPEKTIV OCH ETT GLOBALT PERSPEKTIV
Tord Björk, Jordens vänners EU-utskott, Sverige

Afspil video


DET NUVARANDE EES-AVTALET OCH DET ISLÂNDSKA MOTSTÅNDET MOT ETT EU-MEDLEMSKAP
Haraldur Òlafsson, ledare för Heimssyn, Island

Dyre-Greensite

VAD HÄNDER MED FOLKEBEVAEGELSEN MOT EU I DANMARK SEDAN DE MIST SIN PLATS I EU-PARLAMENTET?
Susanna Dyre-Greensite, ledare för Folkebevaegelsen mod EU, Danmark

Afspil video          Se illustrationer      


UTVÂRDERING/EVALUERING AV EES/EØS UR ETT FACKLIGT PERSPEKTIV
Boye Ullman, Nei til EU, Norge

Overgaard

ERFARENHETER AV BREXIT / NORDEN EFTER BREXIT
Henrik Overgaard-Nielsen, f.d. EU-MP för Brexit Party,  GB  


Afspil video          Læs transskription /AK                  


Söndag 13 september

Broch

MÖJLIGHETERNA KRING NORDISKT SAMARBETE OCH ETT NORDISKT STATSFÖRBUND
Lave Broch, styrelseledamot Folkebevaegelsen mod EU, Danmark

Afspil video          Se illustrationer
Hernmar

EU OCH ETT FRAMTIDA NORDISKT SAMARBETE
Per Hernmar, ordf. Folkrörelsen Nej till EU, Sverige


Afspil video          Se broschyr Alternativ till EU
panel

PANELDEBAT KRING - ALTERNATIV TILL EU
Edvard Mogstad, Norge
Per Hernmar, Sverige
Lave Broch, Danmark


Varm TAK til:

Arrangørerne:
Folkrörelsen Nej till EU i Sverige Folkebevægelsen mod EU i Danmark
Fritt Norden i Danmark, Norge och Sverige

Støtte organisationer:
Östfold Nei til EU
Framtiden i våra händer
Yggdrasil.fiNej till EU, Sveriges YouTubeSide
gruppefoto
Nogle deltagere 2020 - Foto ?

                    Kontakt: Webmaster        -        Opdateret den 24. november 2020