Fritt Norden Norge

- i samarbeid med Østfold Nei til EU:


Nordisk Folkeriksdag nr 31
2. - 5. september 2021
Solstrand Bruk,
Ørje i Østfold, Norge


- - - - -

NN logo

Samfunnsøkonomi i Norden
- etter Brexit og korona

-  Hvordan vil Brexit påvirke økonomi og samfunnsliv i Norden i  og utenfor EU?
-  Norden etter Covid 19?
-  Hvorfor øker den økonomiske likheten i Norden? Og hva skal til for å utvikle en mer rettferdig   økonomisk fordeling?

Invitations folder med program og praktiske oplysninger Dokumentation

Foredragene er lagt inn i rekkefølge etter programmet

Velkommen
Edvard Mogstad, leder av Fritt Norden Norge og
Liv Ekra Ornsäter, leder for Østfold Nei til EU.,

Når EU blir mer og mer som en union, blir EØS mer og mer som medlemskap
Arne Byrkjeflot, N, pol. rådgiver i Nei til EU, tidligere leder av LO i Trondheim
Betydningen av Brexit for Norden, økonomisk og politisk
Morten Harper, N, pol. Rådgiver i Nei til EU
Kåseri
Kjeld Qvortrup, N, Leder for Østfold Nei til EU under folkeavstemmingen i 1994

Från nyliberal disciplinering til ny ekonomisk värdsordning
Jan Otto Andersson, F, dosent internasjonal økonomi Åbo Akademi
Båttur m/dampskipet D/S Engebret Soot

Sammenhengen mellom sosioøkonomiske endringer og psykososiale problemer i et kapitalistisk samfunn i endring

Harald Reppesgaard, N, specialist i psykiatri. Arbeidet i institusjon og privat som lege og specialist i 42 år, specielt interessert i samfunnsforhold som skaper psykiske lidelser. Pensjonist og ansvarlig redaktør for avisa Friheten
Mellan retorik og verklighet - Svensk politik som exempel - Norden efter Covid
Per Hernmar, S, leder av Nej till EU, Sverige

Norden utenfor og i EU (D, S, F)? - Betyr Brexit muligheter eller ekstra utfordringer?
Kari Gåsvatn, N, journalist og forfatter, bl a boka Geriljahagen
Helge Christie, N, bonde, lederutvikler og forfatter, bl a boka Eksportere fisk og beskytte jordbruk
Besøk til slusene og Kanalmuseet

Norden og «Storbritannien efter Brexit På skjerm
Lave Broch, D, vicepresident i European Democrats og tidligere varamedlem i Europa-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, nå landsstyremedlem

Østfold i eldre og yngre Edda
Edvard. Mogstad, N, leder av Fritt Norden Norge, historiker

Samtaler og oppsummering - Forslag til neste års Folkeriksdag
Inntrykk fra deltakerne.

Arrangører:
Frit Norden Norge i samarbeid med Østfold Nei til EU


Nordisk Folkeriksdag er i år støttet av Fritt Ord og UD i Norge

opdateret den 12. august 2022