Kommentar (fra forsiden)


Erhvervslivets koncerner – ny motor for det nordiske samarbejde?

Af Leif Kajberg, redaktør af tidsskriftet Frit Norden

Der sker noget med det nordiske samarbejde lige nu. Det er begyndt at rykke lidt, og diskussionen om det forkætrede nordiske samarbejde, som fx Europabevægelsen og nogle få overvintrende kulturradikale efter bedste evne lægger afstand til og vrænger ad, har fået ny næring. Men det er ikke i de traditionelle nordiske kredse og slet ikke i parlamentarisk regi, fx på Christiansborg i Danmark, at det sner nordisk lige nu. Nej, vi skal et helt andet sted hen. Det er inden for dele af det nålestribede erhvervsliv og i nogle af de tænketanke, som leverer idéer og visioner til erhvervsvirksomhederne, vi ser tegn på en nyorientering. Der er en voksende interesse og en øget appetit på at nyttiggøre Nordens potentialer. Konkrete vidnesbyrd om dette er dels udredningen og diskussionsudspillet ”Norden som global vinderregion” (2005) og på det allerseneste en konference d. 6. Februar i Industriens Hus i København med overskriften ”Glokalisering – Markedsplads Norden.”  Se link til ny bog nedenfor.

Det er ved at gå op for erhvervsvirksomhederne, nogle af dem i hvert fald, og toneangivende aktører inden for industrien, at det kan betale sig at tænke nordisk og søsætte nordiske initiativer. Men hvad er det vi ser her – er det det gamle Nordek, som får en renæssance? Det Nordek, som blev skrottet men siden hen virkeliggjort pragmatisk og via det lange seje nordiske træk uden de store fanfarer. Er det forestillingerne om fælles økonomiske og markedsmæssige strukturer og rammer, stordriftsfordelene ved et Norden uden grænser, som nu omsider kommer til ære og værdighed, medens EU ligger underdrejet i den såkaldte ”tænkepause”? Konferencen om glokalisering og fællesnordiske erhvervsfremstød vil bl.a. fokusere på skabelsen af et nordisk marked for forsikringer, udbud og efterspørgsel på det nordiske telemarked og etableringen af én nordisk finansiel markedsplads. Andre nøgleord i konferenceprogrammet er nordisk vinderstrategi, nordiske regioners globale konkurrencekraft og nordiske udfordringer.

Vi, som arbejder for øget nordisk samarbejde og fremhæver Norden og det nordiske samarbejde som alternativ til EU – og som vil en frigørelse fra EU’s spændetrøje – bør vejre morgenluft her. For nu har vi måske, for en gangs skyld, de tunge drenge, dem med økonomisk indflydelse og magt, og dem som lobbyer over for politikerne, som forbundsfæller! Men er vi villige til at sluge kamelerne? For her er det jo ikke græsrødderne, som nu har opdaget Norden og fordelene ved de fællesnordiske satsninger. Det er jo ikke det grønne og bæredygtige Norden, som er på dagsordenen. Nej, det er benhård vækst, ekspansion og grænseoverskridende konkurrence i globaliseringens tidsalder, som er på tapetet hos de nålestribede Norden-interesserede. Norden som økonomisk vinderregion. Men tjener vi vore egne interesser ved at rynke på næsen og være jomfrunalske her? Skal vi forholde os aktivt og konstruktivt til det, som de nye nordisk-interesserede kræfter har gang i? Eller skal vi alene og sammen med ligesindede på +60 dyrke Sogndalmanifestet med dets umiskendelige duft af frilandsmuseum? Vi skal naturligvis ikke gå på kompromis med vore værdier og målsætninger, men chancen for os, der vil Norden som bæredygtigt alternativ og som forbillede for resten af verden, ligger i at erhvervsfolkenes nordiske lokomotiv kan være med til at aktivere og skabe grobund for andre nordiske fællesinitiativer, også på de ”bløde” områder. Og profilere Norden over for både politikere og befolkninger.
(Februar 2006)

Ny bok "Glokalisering 2006: Internationella koncerner i Norden"
http://www.oresundsinstituttet.org/dbindex.asp?frame=1