Kommentar (fra forsiden)

Den er for langt ude, Espersen!
Af Leif Kajberg, medlem af foreningen Frit Nordens styrelse, Danmark

Højrepopulisterne i Dansk Folkeparti er på spil igen. Nu er det Sverige-animositeten, der slår ud i lys lue. Ifølge en historie i trafikavisen Metroxpress anklager svenske ministre Dansk Folkeparti for at ødelægge det nordiske samarbejde.

Baggrunden er en artikel af folketingsmedlem Søren Rambo Espersen i Politiken 12.juni, hvori Espersen, ordfører for det nordiske samarbejde i Dansk Folkeparti, ventilerer frygt for, at indvandringen til Sverige er en tikkende bombe for Danmark. Espersen og DF er ængstelig for, at flygtninge og indvandrere fra Sverige skal finde vej over Øresundsbroen for at bosætte sig i det danske smørhul og for at de skal kunne hæve sociale ydelser i puslingelandet. Derfor vil partiet ændre de nordiske regler.

Ifølge Metroxpress får Dansk Folkeparti følgende ord med på vejen af den svenske minister for nordisk samarbejde, Cristina Husmark Pehrsson: "I en tid hvor vi går imod mere bevægelse og integration over grænserne, da vil Dansk Folkeparti skrue tiden tilbage gennem et forslag, som vil føre til at flere mennesker bliver holdt udenfor samfundet. Fred, frihed og velstand skabes gennem tæt international udveksling. Naturligvis skal vort nordiske samarbejde med bevægelsesfrihed over grænserne fortsætte."

Men Søren Espersen får læst og påskrevet af flere andre deriblandt Ole Stavad fra Socialdemokratiet, der er leder af den danske delegation i Nordisk Råd medlem af Folketinget: "Det er utroligt, at Dansk Folkeparti nu også vil til at undergrave det nordiske samarbejde. Jeg har ikke set noget belæg for at der er tale om en reel problemstilling. De særlige nordiske rettigheder gælder for nordiske statsborgere og ikke for flygtninge og alle andre, der ikke er statsborgere." Og han fortsætter: "Vi må stå vagt om den enkelte borgers nordiske rettigheder og ikke lade Dansk Folkeparti få lov til at undergrave disse."

Espersen antydede allerede mandag den 11. juni i en radioudsendelse på DR's P1 ˆ med reference til den i hans optik massive indvandring til Sverige ˆ at det kunne være nødvendigt at rulle dele af det nordiske samarbejde tilbage. Årsagen er den sædvanlige fremmedfrygt hos DF og angiveligt en frygt for den "svenske velfærdsstats sammenbrud, " som skulle være fremkaldt af øget indvandring til Sverige. Derfor ventilerer DF tanker om at gribe ind over for retten til frit at bosætte sig i fx Danmark, når man flytter fra Sverige. Med andre ord, et angreb på det nordiske samarbejdes mobilitetsprincip. Men det er en postuleret frygt, og man kunne have DF mistænkt for udelukkende at bygge på og udnytte tendentiøst input fra kampfællerne i partiet Sveriges Demokraterne, der er fremmedfjendsk og højrepopulistisk lige som DF.

Connie Hedegaard, der også er minister for nordisk samarbejde i Danmark, må nu træde i karakter og tage afstand fra DF‚s verbale uhyrligheder på dette punkt. Man må også forvente, at Foreningerne Nordens Forbund ytrer sig markant i denne sag. Flere oplysninger, se: http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=6986&lang=1


(Juni 2007)