Kommentar (fra forsiden)

Åbent brev til P1 programredaktionen, Danmarks Radio

16. oktober 2006

Det usynlige og fraværende Norden

Nordisk samarbejde, det nordiske samarbejdes strukturer, nordisk samarbejde i fortid, nutid og fremtid. Det lyder kedeligt. Men det nordiske samarbejde rummer mange skæve, oversete og hverdagsagtige vinkler. Har I nogensinde skænket det en tanke, hvor mange produkters varedeklarationer og brugsanvisninger mv. - i supermarkederne fx - som indeholder fælles nordiske beskrivelser/tekster henvendt til forbrugerne? Det tages som noget helt selvfølgeligt, at man på en jordbærjuice-plastflaske-etiket skriver på nordisk med skråstreger for svenske/danske/norske afvigende gloser/sproglige varianter. Med tanke på et fælles nordisk/skandinavisk hjemmemarked. Stordriftsfordele. Med andre ord et upåagtet gennembrud for den dagligdags nordiske sprogforståelse og en tavs succeshistorie, idet de fleste jo ikke tænker nærmere om dette. I har vel også noteret, at der er etableret en fællesnordisk børs for værdipapirer! Og en svensker, som jeg kørte rundt med midt i september, i et af de ungarske turistområder/vindistrikter, da jeg var på kursus, pirkede til den bøvede dansker-myte om Systembolaget, da han beskrev for gennemsnitsdanskeren ukendte sider af dette imponerende landsdækkende serviceforetagende i Sverige, som har tilknyttet specialister og eksperter, som rejser rundt og opsøger og udvælger kvalitetsvine, som kan bestilles over nettet bl.a. hjemme, og som giver de svenske brugere et meget stort udbud af højklassede vine, som de kan få kvalificeret introduktion til i butikkerne, som meget ofte vil have flere og mere eksotiske vine på lager sammenlignet med hjemlige danske supermarkeders standardsortiment ovre i hjørnet. Der er bevidst opdyrket en vinkultur og vinkvalitetskultur fra Bolagets side i relation til forbrugerne.

En anden succeshistorie er, at vi med et fingerknips stort set kan hente ung svensktalende arbejdskraft til Stadium-butikken over sundet, medens man kan læse tonvis af tekst om, hvor besværligt det er at få østarbejdere hertil, underbetaling af polske håndværkere mv. Og tysk arbejdskraft til Sønderjylland p.g.a. af sprogbarrieren, stive arbejdsmarkedsregler i EU og dårligt fungerende og byrokratiske AF-instanser på den tyske side, i Sydslesvig.

Og en anden historie: Plejepersonale-stillingsopslag blev også, af en nordsjællandsk kommune (Hørsholm), gjort tilgængelige i Skåne, for svenske fagmålgrupper, og til social- og sundhedsdirektørens overraskelse og glæde, var der flere som reflekterede fra den svenske side og var villig til at pendle eller flytte efter et job inden for pleje/omsorg på den danske Øresundskyst.

Hvorfor skal vi ikke bygge videre på alt dette, kunne man spørge fx programfolk i P1. Og hvorfor må vi ikke høre mere om samfundsdebatten i de fire andre nordiske lande, som gemmes af vejen, så snart et valg er overstået? Når vi hører noget om et nordisk land, er det meget ofte kun hvis en minister ikke betaler licens. Og når svenske medicinstuderende bestormer landets medicinske fakulteter. Med andre ord, de negative, episodiske og kuriøse historier dominerer i medierne. Det er der lavet seminarer og rapporter om (Johan Lindblad). Og Grønland nævnes stort set kun i forbindelse med "Nyheder fra Grønland" Island, Finland og Åland. Stort set fraværende, derimod er det EU mig her og EU mig der!


Norden er en enorm folkelig succes, og udadtil i verden uden for EU og Norden ses Scandinavia som et forbillede og en succeshistorie på mange fronter. Spørg blot Frank Dahlgaard fra Nordisk Statistisk Årbog (I har fået pressemeddelelsen vedr. præsentationen af den nye udgave af årbogen den 25. oktober). Men dele af de politiske eliter i de nordiske lande vil ikke Norden og nordisk samarbejde, og Dagens Nyheter i Sverige foreslog ligefrem i en leder for et stykke tid siden, at man nedlagde Nordisk Råd. Og gider medierne sende medarbejdere til dækning af Nordisk Råds sessioner. Vist gør de ej. Det kører på EU og EU. Nordisk samarbejde er derfor truet på lidt længere sigt. Greenpeace har fremlagt forslag til et fælles nordisk energimarked og "Mandag Morgen" producerede rapporten/visionen "Norden som global vinderregion" (larmende tavshed i medierne stort set), men vi hører også, de af os, som har lidt føling med hvad der sker i de andre nordiske lande, om at svensk sprog er en truet race i Finland. Og Dansk Folkeparti vil nedskære tilskuddet til Grønland og score olieressourcerne deroppe, når de findes og er klar til udnyttelse.

Og hvad med de utopiske, frække visioner. Fx en skandinavisk krone, som ville være et meget mere realistisk og bæredygtigt projekt for Danmark end euro & ØMU?? Og hvorfor går Danmark udenrigs- og sikkerhedspolitisk enegang i Norden illustreret, eksempelvis, ved at Fogh-regeringen har sendt militær til Irak? Hvorfor ikke en koordineret nordisk udenrigspolitik, som i FN i gamle dage. Og en koordineret nordisk trafikpolitik med politikker for trans-nordiske net (transportveje, fortrinsvis jernbaner)? Og hvordan nu lige med pasunion, arbejdsmarkedsordninger, udveksling, fælles ambassader, fredspolitiske initiativer og portoordninger (der var engang en brevporto, der var fælles i hele Norden, i hvert fald for breve på max. 20 gram)? Og hvorfor skal pengeinstitutterne score kæmpegebyrer på overførsel af pengebeløb mellem nordiske lande? Vi burde jo have et fælles nordisk finans-rum uden de kunstige landegrænser i denne forbindelse. Erhvervslivet er i øvrigt begyndt at tænke mere i nordiske baner, find ud af hvordan!


Prøv at interessere jer for Nordisk Råds møde i København den 31. oktober.


Men Norden er, som fremhævet, stort set ikke eksisterende i P1, det er ikke et emne, der berøres i "Vita", "Gaardboe på P1", "Krause på tværs", "Ugen på spidsen" etc. Eller Jensen & Co ("Mennesker og medier"). Lasse Jensen kunne jo tematisere nordiske medier i en af sine udsendelser. Og "Kulturnyt" kunne interessere sig for nogle af de projekter, som Nordisk Kulturfond har ydet støtte til.


Ærgerligt, for der er stadig græsrødder, der arbejder med Norden og de nordiske visioner. Det kan I overtyde jer om, ved at tjekke http://www.fritnorden.dk ud.

Med venlig hilsen

Leif Kajberg