Pressrelease/pressemeddelelse 30. august 2006Den ekonomiska utveckling i Skandinavien.
Rapport från föreningan Fritt NordenRapporten är en jämförelse av den ekonomiska utvecklingen i Skandinavien och euroländerna sedan euron infördes januari 1999.

Jämförelsen av bruttonationalprodukt, växelkurs, sysselsättningsgrad, offentlig skuldsättning samt räntenivå visar något överraskande att de skandinaviska länderna sammantaget har haft en fördelaktigare utveckling jämfört med euroområdet. Intressant är också att den danska, norska och svenska kronan har följt varandra mycket väl sedan den gemensamma starten 1873.

Ett allt mer överskuggande hot mot Västeuropa är dock globaliseringen, samtidigt som EU brottas med allt svårare inre slitningar. För att undvika att påverkas alltför negativt av EU:s inre samarbetsproblem föreslår författaren att de skandinaviska länderna tonar ner EU-samarbetet och istället förstärker den skandinaviska dimensionen.


Hur står sig Skandinavien ekonomiskt?
Föreningen Fritt Norden,
Tomas Larsson, Stockholm
August 2006
pdf, 13 s.