Kommentar (fra forsiden)Hvad bliver følgen af de islandske bankers fald?


Det her er skrevet fredag den 17. oktober i en spændende, kaotisk situation som har pågået her i landet i ti dage og ændrer sig fra dag til dag. Hvad er det som er hændt?

Dagene 6.-8 okt. gik de tre store islandske internationalle banker, Glitnir, Landsbankinn og Kaupthing, konkurs. For at forstå betydningen av bankernes fald kan nævnes at Islands gæld i udlandet er omkring 10.000 milliarder isl. kroner og 90 % af denne sum er disse tre bankers gæld. Der findes ingen udenlandsk bank i Island og de tre banker har stået for hele Islands valutahandel. Derfor fik vi straks store valutaproblemer. Islands regering stiftede to nye banker på de gamle bankers ruiner men valutaproblemerne er langt fra overstået.

Det kan godt siges at et meget kort men skæbnesvangert kapitel i Islands historie nu er afsluttet. Det er historien om de tre gamle, stærke statsbanker som vi tidligere havde og som blev privatiseret ved århundredskiftet. En flok 20 - 30 rigmænd blev hovedejere i bankerne og brugte chancen til at løbe ud på det internationale marked for at opkøbe  banker og selskaber med billige lån som bankerne kunne skaffe ude i den store verden; Danskerne kender godt den del af historien.

På kun seks år voksede de islandske banker hurtigere end de fleste andre banker i verden og deres omfang blev ti gange større end før. Fra et debet/kredit-synspunkt var deres stilling alligevel meget stærk. Helt frem til bankernes fald havde deres ejendomme 11-12 % mere værdi end deres gæld (”cad” forhold), som er ret solidt sammenlignet med andre banker i Europa. Men det farlige var at de blev alt for store for en så lille nation og mange gange større end Islands BNP (bruttonationalprodukt). Da bankkrisen i USA begyndte opstod spekulationer her og der i Europa og USA hvilke banker ville blive de første af krisens ofre. Mange pegede på de islandske bankers størrelse i forhold til landets BNP og påstod at Island ikke kunne redde dem, hvis de faldt alle på samme tid. Det var helt rigtigt. Derfor fik bankerne så stort ”rente-pålæg” i de første måneder af dette år at de faktiskt ikke kunne låne penge fra udenlandske banker. Mistillid og vantro forøgedes og kreditlinjer gik itu.

Den islandske Centralbank prøvede måned efter måned at få lån i andre centralbanker til at styrke vor valuta reserve og forøge tilliden til det islandske bankvæsen men fik nej i Washington, London, Berlin og Brussel. Det eneste vi fik var kreditlinjer fra Danmark, Norge og Sverige som ikke var store nok i forhold til situationens omfang. Russerne sendte tilbud om et stort valutalån men meddelelsen kom for sent. Alligevel tror vi på at vi kan få det russiske lån men endnu er det uklart.

Efter at de første to banker gik konkurs håbede vi her i Island at den tredje og stærkeste bank, Kaupthing, som var dobbelt så stor som de to andre, ville overleve fordi den ikke havde noget betalingsproblem. Men næste morgen trampede UK statsminister, Gordon Brown, Kaupthing ned med et brutalt angreb i televisionen som en elefant i glasvarebutik og brugte en lov mod terrorisme til et indgreb som fremkaldte ”a run” på bankens London afdeling og den måtte lukke to timer senere.

Følgen av bankernes krise er at kolossale værdier blev brændt op og folk og foretagender ruineredes i den værste sammenstyrtning som vi har set i islandsk historie. Det er sket så pludseligt at det kan best sammenlignes med en orkan. Vi får også stor inflation i de kommende måneder og arbejdsløshed. Men Island er ikke gået konkurs. Den islandske stat var næsten gældfri men får nu en stor gæld at betale.

Det bliver sikkert besværligt at komme op af den grøft som Islands økonomi er faldet i. Men vi her er optimister. Jeg tror ikke på at vi er på vej ind i EU. Endnu er der klar majoritet imod EU medlemskab i Althinget.

Al modgang får en ende og vi vil klare os. Efter orkanen skinner solen snart igen.

Ragnar Arnalds  
Island