Kommentar (fra forsiden)


Vi ønsker ikke et føderalt Europa
Leserinnlegg mars 2007
Av Torbjörn Dahl, leder af Fritt Norden - Norge

Det er 50 år siden romatraktaten ble undertegnet av Belgia, Frankrike, Italia, Luxembourg, Nederland og Vest -Tyskland. Samarbeidet er utvidet til å gjelde 27 land. Det er naturlig at mange ønsker å feire dette, men det er også naturlig at vi som ser dette som en demokratisk trussel ikke ønsker å delta i feiringen.

Fra å være et rent mellomstalig samarbeid utvikler EU seg mer og mer til å bli et samarbeid mellom stater der flertallet bestemmer. Faglig kan man si  at samarbeidet mer og mer får føderale trekk.

Vi vet at sterke krefter ønsker et føderalt Europa og selv om USA er forbildet, ønsker føderale krefter i Europa å gå enda lenger. De amerikanske delstatene har fortsatt for mye selvbestemmelse.

Både EU-tilhengere og EU-motstandere ønsker fred i Europa. Forskjellen er at vi tror på forskjellige måter å samarbeide på. EU-motstandere tror ikke på en modell der alt skal være likt. Vi tror på mangfold, og Europa er utrolig mangfoldig. Hvis dette ikke blir respektert kan det såkalte fredsprosjektet bli det stikk motsatte. Et godt samarbeid forutsetter likeverd og respekt. EU kan lett trå feil i målet om å bli verdens ledene økonomiske og politiske makt.

Den 23. mars feiret Norden sin traktat. Helsingforsavtalen som ble underskrevet i 1962, ble feiret i stillhet, og det er synd. Norden har også hatt sine kriger,  men vi ønsker ikke en union av den grunn - kanskje tvert i mot. Helsingforsavtalen er en ren mellomstalig avtale der parlamentene i hvert av landene har det siste ord. Nordisk samarbeid har i motsetning til EU bred folkelig støtte, og det står ikke tilbake for det de har fått til i EU. Kanskje EU har noe å lære?