Kommentar (fra forsiden)


Kommentar till "Norden ude af fokus"
Av
Tomas Larsson, medlem af foreningen Frit Norden

Det är ett intressant inlägg som Leif Kajberg har skrivit (31 mars).
Tyvärr är bilden av det nordiska, officiella samarbetet dyster med dess
lågmälda profil och rädsla för att överhuvudtaget säga något som kan
irritera Bryssel.

De två politikerna Bonde och Aastrup Jensen i inlägget förde fram den
klassiska menyn på tänkbara samarbetsområden inom Norden;
förvaltningsorgan inom avgränsande områden, nordiska universitet och
möjligen en nordisk ambassad i Bryssel. Även en ny, nordisk databas för
de nordiska EU-parlamentarikerna föreslogs. Aastrup Jensen "...ville
dock ikke gå så langt som Jens-Peter Bonde..." av den enkla anledningen
att "Vi [de nordiska länderna] er forskellige...". Michael trodde inte
ens på gemensam ambassad eller gemensamt agerande.

Ur en politisk synvinkel så har varken Bonde eller Aastrup Jensen
egentligen kommit med något nytt. Tvärtom, så här har makthavarna i
Stockholm, Köpenhamn och Oslo agerat i snart 200 år. Historiens
vingslag går igen; gärna några möten då och då mellan höga tjänstemän
eller politiker där man lovsjunger samhörigheten, men absolut inga
konkreta resultat av större värde.

En ny faktor att ta hänsyn till är dock EU. De skandinaviska ländernas
eftergiftspolitik mot Bryssel börjar dock få likheter med den politik
som vårt grannland Finland tvingades föra mot en annan europeisk union,
Sovjetunionen, under en lång tid. Varje ord fick vägas på guldvåg och
absolut ingenting fick sägas som på något sätt kunde störa den mäktige
grannen. Detta smittade även av sig på den tidens officiella nordiska
samarbete.

Leif Kajberg konstaterar mycket riktigt att "...optikken hos de to
ordduel-deltagere er jo noget ensidig. De har konstant EU-brillerne på,
og deres synsvinkler er stærkt præget af parlamentariske miljøer,
tankegange og manøvremuligheder." Detta är mycket viktigt att komma
ihåg när - ibland - någon skandinavisk EU- politiker trots allt ändå
talar om nordiskt samarbete.

Leif Kajberg ställer slutligen några tänkvärda frågor. Bland annat
ställs frågan om Frit Norden skall fortsätta att (endast) kämpa för ett
frigörande från EU. Motsatsen är ju att vi "till viss del" accepterar
EU-medlemskapet och att vi försöker göra det bästa av situationen, utan
att för den skull överge ambitionerna att på sikt bli fria från EU.

Det finns inget enkelt svar på frågan, men det finns (stora) risker
med att samarbeta än djupare med EU. Som exempel kan nämnas det svenska
partiet Junilistan, som väl får betraktas som EU-skeptiskt. Efter stor
uppståndelse fick de närmare 15% av rösterna i EU-parlamentsvalet och
de hade en ny agenda inom kontroversiella EU-frågor. Men relativt
omgående tystnade partiet när det väl bänkat sig i EU-parlamentet.
Trenden går ju dessutom mot allt mindre inflytande för de nordiska
länderna, när allt fler går med i EU. Åtminstone de svenska EU-
politikerna verkar i praktiken helt ha gett upp att föra en dialog med
sina väljare. Detta är dock inte samma sak som att EU-
parlamentarikerna skulle vara passiva; en undersökning som Junilistan
utfört tyder istället på att flertalet av de svenska EU-
parlamentarikerna istället verkar i rent federalistisk riktning.

Visst kan Frit Norden verka även för ett visst samarbete inom EU:s
ramar men frågan är om de tre länderna verkligen arbetar med "rätt
saker". En titt i till exempel agendan för 2007 års Folkriksdag i
Finland visar ett flertal inslag från områden som kärnkraftsmotstånd,
försvarsmakt och uranbrytning. Inget fel i sig, men vad har dessa ämnen
med närmare nordiskt samarbete att göra? På vilket sätt gynnar dessa
teman regionalt samarbete?

Det är lätt att kritisera EU men faktum är att resterna av det
officiella nordiska samarbetet, likt EU, bär tydliga spår av elitism
och svårförståeliga organisationsstrukturer. Många, inklusive
undertecknad, ställer sig också frågan vad det är som längre förenar de
fem (ibland åtta) nordiska länderna. Istället borde Sverige, Norge och
Danmark gå vidare i ett fördjupat samarbete, där målet är att
presentera ett hållbart alternativ till EU så att vi - tillsammans -
kan återskapa ett samhällsskick som vilar på vår gemensamma, kulturella
bakgrund.

(11.april 2008)