svane

                          De nordiske lande
skal på vingerne igen
- Det nytter!

I Norden er vi på en gang ens nok
til at samarbejde og forskellige
nok til at lære af hinanden!

Derfor ønsker vi at styrke det
nordiske samarbejde, som vi ser
som en modvægt til EU.


Læs vores blad og

Tilmeld dig vores mail liste, hvor du modtager en mail, når et nyt nummer af bladet Frit Norden er lagt på nettet. Denne tjeneste er, ligesom adgangen til bladet på nettet, fortsat gratis!

Meld dig ind i foreningen

ved at sende navn, e-postadresse, og adresse
via formularen, som du finder    .. her ..
- så kontakter vi dig.

Medlemsbidrag 2012

Medlemskab pr. år ..
Husstand ....

Studerende/ledige pr. år ....
Husstand ....
200 kr
250 kr

100 kr
150 kr

indbetales til
Reg. nr. 1551 Konto 317-7920 – opgiv navn, adresse & e-post

Kasserer:
Birgit Lerstrup    
I.P.E. Hartmanns Allé 2B
2500 Valby
Mobil  51 942262

Foreningen Frit Norden:
CVR nummer: 3098 1545
SWIFT - BIC: DABADKKK
IBAN: DK96 3000 0003 177920

For mer information, kontakt:

Formand:
Jesper Morville 
Christianshvilevej 3, 1.sal
2920 Charlottenlund

Mobil  23 63 35 37Opdateret februar 2012