Frit Nordens temanummer om de nordiske sprog
, nr. 2-3, 2008 omtaler følgende rapporter, bøger og artikler:

Sprogpolitiske rapporter:

Sprog til tiden (2008). Rapport fra regeringens sprogudvalg.

Värna språken - förslag till språklag (2008)

Framlegg til ein språkpolitikk for universitet og høgskolar i Noreg (2006)

Norsk i hundre! (2005). Et forslag til strategi.

Bästa srpåket - en samlad svensk språkpolitik (2005). Kulturutskottets betänkande.

Sprog på spil – et udspil til en dansk sprogpolitik (2003)

Mål i mun – Förslag till handlingsprogram för svenska språket (2002)


"En nyttig udfordring" (2008, på 22 sprog) - hvordan en mangfoldighed af sprog kan bidrage til at knytte Europa tættere sammen. Europa-kommissionen.
Et "personligt adoptivsprog" er vejen til at styrke flersprogetheden og den interkulturelle dialog, konkluderer Europa-Kommissionens gruppe af intellektuelle. Sammendrag


Bøger og artikler

Catharina Grünbaum och  Mikael Reuter:
Att förstå varandra i Norden
Heftet (1980, 1987, 1997, 2002) er utsolgt, men det ligger en web-versjon på Nordisk Språkråds netsted, hvor man også kan laste ned teksten som et dokument i Word-format.

Nordisk Ministerråd: Nordens språk - med røtter og føtter
En presentation af de skandinaviske sprog, ø-sprogene islandsk og færøsk samt samisk, grønlandsk og finsk. Om opbygning, historisk udvikling og de indbyrdes slægtskabsforhold.
Sprog: Norsk, dansk, færøsk, islandsk eller svensk version
(klik i den øverste sprog-bjælke)


Lars-Olof Delsing og Katarina Lundin Åkesson: Håller språket ihop Norden? (2005)
Forskningsrapporten
Artikel i Fokus Öresund september 2006 side 7

Bent Preisler: Danskerne og det engelske sprog (1999)
Anmeldelse af bogen

Catharina Grünbaum (red): Nordisk språkforståelse - att ha och miste. En rapport baserad på fyra konferenser i 2000 om nordisk språkförståelse  «Det omistliga»

---

Se også: Språkförsvarets Artikelarkiv
Detta arkiv innehåller artiklar, som har publicerats i olika tidningar och tidskrifter, om svenska språket, om förhållandet mellan svenskan och engelskan och andra relevanta frågor.

Liste over 'falske venner'


Opdateret d. 1. november 2008  Webmaster