Hans Aage: EUs østudvidelse: Økonomiske og politiske interesser.

Frit Norden, nr. 3-4, sept 2001

Litteraturhenvisninger:

Anderson, K. & Tyers, R.: "Implications of EC Expansion for European Agricultural Policies, Trade and Welfare". CEPR Discussion Paper No. 829. London: Centre for Economic Policy Research 1993.

Agenda 2000. Bruxelles: EU-kommissionen, juli 1997.

Baldwin, R.E.: ÑThe Eastern Enlargemnet of the European Union". European Economic Review 39 (April 1995, Nos. 3-4):474-481.

Bjerregaard, R.: ÑDen historiske udfordring". Politikens kronik, den 30.-31. maj 1997.

Boeri, T. & Brücker, H.: ÑThe Impact on Eastern Enlargement on Employment and Labour Markets in the EU Member States". Report SOC-97-102454. Bruxelles: EU Euro-pean Commission 2001.
(http://www.eu-oplysningen.dk/euidag/andet/strategisk-rapport).

DØR: ÑØMUíen: Dansk valutapolitik ved en skillevej". Kap. 2, pp 81-132 i Dansk Øko-nomi, Forår 2000. København: Det Økonomiske Råd 2000.

EBRD: Transition Report 2000. London: European Bank for Reconstruction and Development 2000.

Ellman, M.: "EU Accession Should Be a Partnership, Not a Dictate". Transition 8 (August 1997, No. 4):1-7.

EU European Commission: "Second Report on Economic and Social Cohesion". Comm(2001) 24 final. Bruxelles: EU European Commission 2001.
(http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2001/com2001_0024en03.html).

Frandsen, S.E.: "Økonomiske konsekvenser af EU-udvidelsen. Den fælles landbrugspolitik". Samfundsøkonomen (december 1997, nr. 8):5-12.

Frandsen, S.E. & Jensen, H.G.: ÑEconomic Impact of the Enlargement of the European Union". SJFI Working Paper No. 15/2000. København: Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut 2000.

Fødevareministeriet: De økonomiske konsekvenser af den fremtidige fælles landbrugspolitik set i lyset af EUís udvidelse. Fødevare-ministeriet 1997.

Gomulka, S.: ÑMacroeconomic Policies and Achievements in Transition Economies". Chap. 3, pp 69-94 in Economic Survey of 2000/2-3. Genève: UN ECE 2000.

Iversen, S.P.: Central- og Østeuropas optagelse i Den Europæiske Union. København: Samfundslitteratur 1996.

Jensen, J.-J.: ÑØstudvidelse - Hvad sker med EUs landbrugspolitik?". Vindue mod Øst (2000, nr. 2):25-29.

Landesmann, M.: ÑStructural Changes in the Transition Economies, 1989-1999". Chap. 4, pp 95-124 in Economic Survey of Europe 2000/2-3. Genève: UN ECE 2000.

Lavigne, M.: "Conditions for Accession to the EU". Comparative Economic Studies 40 (Fall 1998, No. 3):38-57.

Nuti, D.M.: "The Costs and Benefits of Euroisation in Central-Eastern Europe before or instead of EMU Membership". Working Paper, London Business School, December 2000.

Petersen, N. (red.): Vesteuropas forhold til Central- og Østeuropa. København: Rådet for Europæisk Politik 1995.

Rishøj, S.: ÑEUís udvidelse mod øst". Vindue mod Øst (oktober 1997, nr. 40):15-17.

Schreyer, M.: ÑFinancing Enlargement of the European Union", Speech at The London School of Economics, 16 February 2001.
(http://www.europa.eu.int (SPEECH/01/71)).

Schröder, P.J.H.: "Opnår Østeuropa velstands-udligning med EU?". Vindue mod Øst (2000, nr.3): 19-22.

The Economist: ÑEuropeís Magnetic Attraction". Survey, 19 May 2001.

van Brabant, J.M.: "Integrating the Transition Economies into the EU Framework - An Overview". Comparative Economic Studies 40 (Fall 1998, No. 3):1-5.

van Brabant, J.M.: "On the Relationship between the Eastís Transitions and European Integration". Comparative Economic Studies 40 (Fall 1998, No. 3):6-37.

Økonomiministeriet: EUís udvidelse mod øst. Økonomiske perspektiver. København: Øko-nomiministeriet 1996.

Økonomiministeriet: ÑØkonomiske aspekter af EUís udvidelse mod Øst". Kap. 4, pp 93-125 i Økonomisk Oversigt, december 1997. København: Økonomiministeriet 1997.

Økonomiministeriet: Danmark i det økonomiske samarbejde i EU. København: Økonomi-ministeriet 1998.

Udenrigsministeriet: Hvidbog: Danmark og Europa. Udvidelse, globalisering, folkelig forankring. København: Udenrigsministeriet, juni 2001.

Aage, H.: Økonomiske omvæltninger i Øst-europa og Rusland. Herning: Systime 1994.

Aage, H.: ÑDen offentlige sektor og privatiseringen i Østeuropa og Rusland: Hvad kan man lære?". Kap. 8, pp 195-217 i K. Bregn (red.): Omstilling i den offentlige sektor i et økonomisk perspektiv. København: Djøfís Forlag 1998. (a).

Aage, H: "Institutions and Performance in Transition Economies". Nordic Journal of Political Economy 24 (No. 2, 1998):125-144. (b).