logo

Årsmøde 2010   Årsmøde i Frit Norden lørdag d. 18.september 2010 
Årsmødet fandt sted i Det grønlandske Hus, Løvstræde 6 i København  

ad.1  Valg af ordstyrer og referent
Anders Kock blev valgt til ordstyrer. Hjørdis Nielsen blev valgt til referent. 

ad.2  Beretning fra formanden v. Jesper Morville 
I beretningen blev nævnt, at foreningen havde været uden landssekretær i den forløbne periode. Der var blevet afholdt cafe` arrangement på Drop Inn, hvor den islandske forfatter Einar Mar Gudmundsson talte . Overskriften var : ”Kan man pantsætte en hel befolkning”? Fremmødet var stort. Grundlovsdag 2010 blev der afholdt grundlovsmøde på Brandts Klædefabrik i Odense. Der var afholdt Folkerigsdag på Åland. 

ad.3  Beretning fra redaktionen af bladet Frit Norden v. Luise Pihl
Der er skiftet trykkeri i det forløbne år. Der er blevet udsendt 3 blade, heraf to dobbeltnumre :
Nr 3-4, 2009. Kultur,medier,bogmarked v. Leif Kajberg
Nr 1, 2010.  Oplæg til Nordisk Folkerigsdag – blandede artikler
Nr 2-3, 2010. Artikler fra grundlovsmødet i Odense.
 Savner aktiv indsats fra Norge og Sverige. 

ad.4  Beretning fra hjemmesideredaktøren v. Hanne Kock 
Der er ikke de store ændringer. Der er pr. måned 1100 – 1300 besøg på hjemmesiden.  Det er støt stigende. Der er en tendens til at folk bliver der længere. 

ad.5  Beretning fra Landssekretæren v. Birgit Lerstrup
Der føres adressekartotek. Det anbefales, at der er en uden for bestyrelsen, der påtager sig landssekretæropgaverne. Forslag om, at de opgaver, der ligger hos landssekretæren uddelegeres. 

ad.6  Beretning fra kassereren v. Birgit Lerstrup. 

ad.7  Forslag fra Styrelsen
 
Ingen forslag. 

ad.8  Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag 

ad.9  Drøftelse af kommende aktiviteter. 
Herunder fortsættelse af bladet
Ny Grundlovsdag
Delegerede til Folkebevægelsens landsmøde
Temanummer om velfærd – Norge opfordres til at stå for dette blad.
Luise taler med Notat om format af bladet (porto)
Folkerigsdag hvert andet år ? 

ad.10  Drøftelse af det kommende års Folkerigsdag på Færøerne 2011
Nedsættelse af arbejdsgruppe. Følgende gik ind i arbejdsgruppen til forberedelsen af  Folkerigsdagen : Jesper, Hjørdis, Lissie og Jakob. 

ad.11  Hilsner 

ad.12  Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent og abonnementspris 2011  Regnskabet for 2009 blev godkendt. Uændret abonnementspris. 

ad.13  Valg af Styrelse og suppleanter : 
Følgende blev valgt :
Jesper Morville
Birgit Lerstrup
Hanne Kock
Leif Kajberg
Lissie Thording
Jakob Buhl
Luise Pihl 

Suppl.:
Povl Kristensen
Niels Ulldal 

ad.14  Valg af revisor og revisorsuppleant.
Jens Topsøe-Jensen
Birta Bigum