Fritt Norden - NorgeKjære Norden-venn

Vi har med dette den glede å invitere deg til å bli medlem av foreningen Fritt Norden-Norge. Foreningen er tverrpolitisk og har som formål:

- å bygge forståelse for det nordiske frihetssyn og den folkelige solidaritet i Norden på folkestyrets grunn.
- å arbeide for et Norden utenfor EU til fordel for nordisk og internasjonalt samarbeid mellom frie nasjoner.
- å støtte initiativer som sikter mot økt samvirke i Norden - som bl.a. Nordisk Folkeriksdag og samarbeid med Fritt Norden foreningene.
- med ethvert lovlig middel å motvirke alle bestrebelser som kan skade det eksisterende og fremtidige samarbeidet i Norden.

Foreningen ble stiftet den 20. mars 2004, og er på mange måter en fortsettelse av foreningen Nordisk Folkeriksdags Venner. Folkeriksdagene har vært viktige begivenheter nærmest årlig siden 1990. I 2008 ble folkeriksdagen arrangert i Bergen, 2009 i Thy (DK), 2010 på Åland og i 2011 i Tórshavn

Begrunnelsen for å stifte foreningen Fritt Norden-Norge var å utvide arbeidet med folkeriksdagene til også å omfatte arbeidet i Nordisk Råd, samt å fokusere på nordisk samarbeid som et alternativ til EU - medlemskap.

Følgende styre ble valgt 12. mars 2011
Peter Ørebech, leiar
Marianne Westby,
nestleiar og kontakt for foreningen i Brønnøysundregisteret, med postadresse  c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 Oslo
Marielle Minutella, sekretær
Siri Lill Thowsen
Janne Sjelmo Nordås
Jon Arnt Haarberg
Ivan Reszler Tubez

Varamedlemmer
Ole Wiig
Jon O Dale
Svein Lanser
Kåre Andre Nilsen

 

 
Fritt Norden er en ideell forening og enhver som støtter foreningens formål, kan opptas
som medlem. Vi håper du/dere finner dette interessant og melder deg inn.

Se foreningens vedtekter  og
årsmelding 2010

Medlemskap 2010/2011
Kr 250 - ordinære medlemmer
Kr 200 - studenter og pensjonister
Kr 100 - husstandsmedlemmer

Vennlig hilsen
for styret
Peter Ørebech

For mer informasjon kontakt:

Fritt Norden - Norge
v/ Peter Ørebech, Skjelnanvegen 23, 9022 Krokelvdalen mob.: 90524033
v/ Marianne Westby tlf: 99707301

Bankkonto: 0531 51 14855peter.orebech@nfh.uit.no
mariannewestby@gmail.comOpdateret den 6. oktober 2011