Fritt Norden – Norge   N             logo


Medlemskap 2011/2012

Kr 250 - ordinære medlemmer
Kr 200 - studenter og pensjonister
Kr 100 - husstandsmedlemmer

Medlemskap 2011/2012 – organisasjoner og foreninger:

Forening m/medlemmer 0-1000 betaler individuell medlemskontingent 250 kr. x 10 = 2500 kr.
Foreninger med 1000-2000 medlemmer betaler 250 kr. x 20 = 5000 kr.
Foreninger med 2000-3000medlemmer 250 kr x 30 = 7500 kr. osv.


•    Kasserer: Marielle Minutella
     marmi@c2i.net
mobil 99313190

Medlemsavgift betales til
Bankkonto: 0531 51 14855 – oppgi navn, adresse, telefon & epost

For mer informasjon, kontakt:

•    Nestleder: Marianne Westby, Hoel gård, 1923 Sørum    
     mariannewestby@gmail.com
•    Leder: Peter Ørebech, Skjelnanveien 23, 9022 Krokelvdalen
     peter.orebech@uit.no
tel 63821545, mobil 99707301

tel 77670618, mobil 90524033

eller besøk vårt Nettsted:
http://www.frittnorden.no
    opdateret 12 aug. 2012