Flot og fremadrettet landsmøde i Nei til EU

af Jesper Morville
 

En sejr kan blive et tveægget sværd eller en sovepude. Siden sejren ved folkeafstemningen om EU-medlemskab i 1994 har norsk Nei til EU mistet mange medlemmer. Folk har troet, at den hellige grav nu var velforvaret. Men Norge er også, trods nej-sigernes ihærdige modstand, blevet tilknyttet Schengen-aftalen og er, ved en udvidelse af EØS-aftalen, blevet tvunget til at opgive den veterinære grænsekontrol. Der er tale om en snigindmeldelse i EU - uden at Norge har nogen indflydelse på EUs politik.

Nej-siden har derfor brug for en offensiv og en sejr. Men hvis man for kraftigt angriber den EØS-aftale, der er glidebanen ind i Unionen, risikerer man at spille EU-tilhængernes spil. De kritiserer nemlig også EØS-aftalen for at være en koloniaftale, der tvinger Norge til at tilpasse sig EU uden at have noget at skulle have sagt, når direktiverne udformes. Og er fuldt medlemskab, med tilhørende indflydelse, så ikke at foretrække?

Op til landsmødet i Nei til EU havde den EU-venlige norske presse da også vejret blod: organisationen blev skildret som frustreret og demoraliseret, med medlemstilbagegang og store lederproblemer, når den dynamiske leder Lisbeth Holand trak sig tilbage ved landsmødet.

Landsmødet skulle gøre alle pressens spådomme til skamme.
 

Nye veto-vinde

Der var stor vilje blandt landsmødets 175 delegerede til at skærpe kampen imod bid-for-bid tilslutningen til EU, som den foregår via EØS-aftalen. Men som sagt skulle man vogte sig for at spille ja-sidens spil. Et problem er det også, at regeringens nej-partier er i mindretal i det EU-glade Storting, og dens handlefrihed dermed begrænset. Der var derfor stor tilfredshed, da en statssekretær fra Senterpartiet kunne love, at regeringen agter at nedlægge veto imod EUs "patent-på-liv-direktiv". Derved kunne folk få et konkret eksempel på, at udenforskabet giver en frihed, man sætter til ved et fuldt medlemskab. Kampen i mod bid-for-bid tilpasningen bliver den vigtigste opgave i tiden, der kommer. Her er det især vigtigt, at Norge undgår at blive tilknyttet EUs (hastigt voksende) militære samarbejde gennem en "Schengen-lignende" aftale.

Og selvom Norge måtte acceptere udvidelsen af EØS-aftalen til også at omfatte veterinær grænsekontrol, var kampen imod ikke forgæves: den udviklede sig til en "tryg mad"-kampagne, hvor Nei til EU kæmpede side om side med forbruger-, miljø- og dyrevelfærdsforeninger. Det gav gode alliancer og mange nye medlemmer. Medlemsfremgangen i 1999 er på ca. 1500. Det bringer atter medlemstallet op på omkring 30.000. En god baggrund for en ny og sejrrig kampagne imod yderligere EU-tilknytning. Men landsmødet så også ud over Norges grænser. Det understregede betydningen af nært nordisk samarbejde mellem nej-bevægelserne, og Nei til EU fortsætter sit kraftige engagement i kampen imod økonomisk globalisering.
 

Fornyet ledelse

Lisbeth Holand modtog en varm og velfortjent hyldest for sin indsats som leder af Nei til EU gennem de seneste to år. Om søndagen valgtes den hidtidige formand for Senterpartiets Ungdom, 25-årige Sigbjørn Gjelsvik, til ny leder. På den ene af de to nestlederposter fortsætter Gunhild Johansen (Arbeiderpartiet, næstformand i Kommunearbeiderforbundet), og til den anden valgtes Håkon Flemmen fra Ungdom mot EU. En politisk bredt sammensat, ung og dynamisk ledelse, der gør dele af pressens ord om lederproblemer til skamme.

En flot, opmuntrende afslutning på et fremadrettet landsmøde.

Mange flotte publikationer bevidnede også Nei til EUs kæmpe indsats i det forløbne år, der er baggrunden for den gode nye start, landsmødet gav på det kommende år(hundrede). På landsmødet præsenteredes en fyldig Årbog. Og den fremragende skriftserie, der redigeres og, for mange binds vedkommende, skrives af sagsudreder Dag Seierstad, har fået nye bind i år: "Tryg mad - eller "biologiens globalisering"", "EØS og den lokale handlefrihed" og "EUROEN - en fare for EU, men ingen trussel mod Norge -hvis vi holder os udenfor".

Disse publikationer kan købes hos Nei til EU, Arbeidersamfunnets Plass 1, N0181 Oslo, tlf. +47-2220 9050, fax +47-2220 9055, e-mail: neitileuneitileu.no

Jesper Morville er international sekretær i Folkebevægelsen mod EU og medlem af Frit Nordens styrelse.

(Dec. 1999)