PRESSEMEDDELELSE  den 2. august 2005

Nej til diskrimination af grønlandske borgere i Rigsfællesskabet

Foreningen ”Frit Norden” i Danmark har som en vigtig mærkesag bevarelsen af de nordiske landes folkestyre og et frit internationalt samarbejde med udgangspunkt i nordisk menneskesyn, nordiske værdier og nordisk fællesskab.

Frit Norden tager stærkt afstand fra et dansk folketingsflertals ønske om at tage kontanthjælpen fra grønlændere i Danmark, som ikke mestrer dansk. Det forekommer forkasteligt og stærkt problematisk, at medlemmer af det danske folketing ud fra kortsigtede arbejdsmarkedshensyn vil underminere forsørgelsesgrundlaget for herboende grønlændere og borgere i rigsfællesskabet. Som allerede fastslået af Birthe Rønn Hornbech (V) er danskere, færinger og grønlændere naturligvis ligestillede i Rigsfællesskabet. Det er gennemført inhumant forslag, og med deres udtalelser demonstrerer Anne-Marie Meldgaard (S), Tom Behnke (K) og Jens Vibjerg (V) en deprimerende historieløshed og uvidenhed om Grønland og særligt grønlandske forhold. Truslen om at fjerne kontanthjælpen virker som et forsøg på at dæmonisere en lille gruppe af nødstedte medborgere, som i forvejen er stærkt marginaliserede og som for en stor dels vedkommende slås med store personlige problemer. Der er samtidig risiko for, at forslaget vil kunne belaste forholdet mellem Grønland og Danmark. Danmark har i 2005 formandskabet for det nordiske regeringssamarbejde, og et af de temaer, der fokuseres på i denne forbindelse, er Vestnorden: Færøerne, Island og Grønland. Set i dette større perspektiv virker forslaget kluntet, misforstået og direkte signalforvirrende. I øvrigt har grønlandsk – og færøsk – som sprog ingen rettigheder i Danmark, mens det omvendt betragtes som en given sag, at man som dansker kan begå sig på dansk i alle dele af Rigsfællesskabet.

Yderligere oplysninger:
 
Leif Kajberg, Frit Norden Danmark, tlf. 2964 5164, e-post Leif_Kajberg@hotmail.com
Jesper Morville, Frit Norden Danmark, tlf. 3963 3537, e-post jespermorville@mail.dk
Frit Nordens hjemmeside: http://www.fritnorden.dk/