Fritt Norden - Sverige


Nordiskt samarbete istället för EU!

Välkommen till Fritt Norden – Sverige! Vi samlar enskilda, som är för nordiskt samarbete och mot EU-medlemskap för Nordens länder.

Vi arbetar bland annat för
- att samla Norden utanför EU
- att sprida information om det nordiska samarbetets utvecklingsmöjligheter
- att stärka sammanhållningen mellan Nordens folk, regioner och länder
- att främja samarbetet mellan Norden och omvärlden
- att bibehålla och utveckla den nordiska välfärdsmodellen
- att motverka EU:s utvecklingsmodell, som sätter fri konkurrens och ekonomisk lönsamhet framför social välfärd och ren miljö
- att förbereda, genomföra och följa upp de nordiska folkriksdagarna

Fritt Norden – Sverige hette tidigare Svenska föreningen för nordisk folkriksdag.

Om du vill bli medlem eller veta mera om oss, kontakta
Gunilla Winberg, telefon 08-84 34 16, e-post gunillawinberg42@gmail.com

Vår adress är: Fritt Norden Sverige,
Bastugatan 37, 4 tr, 118 25 Stockholm

Du blir medlem genom att betala är 90–300 kronor eller valfritt högre belopp till
bankgiro 5589-6245
till kassören

Ledamöter och suppleanter i vår styrelse är:
Gunilla Winberg, Stockholm, ordförande
Richard E. Söderström, Stockholm, kassör/medlemsregister
Kerstin Palmlund, Stockholm, övrig ledamot
Kurt Gustafsson, övrig ledamot
Roland von Malmborg, Saltsjöbaden, suppleant

Revisor

ValberedareOpdateret 25. december 2018