Fritt Norden - Sverige


Nordiskt samarbete istället för EU!

Välkommen till Fritt Norden – Sverige! Vi samlar enskilda, som är för nordiskt samarbete och mot EU-medlemskap för Nordens länder.

Vi arbetar bland annat för
- att samla Norden utanför EU
- att sprida information om det nordiska samarbetets utvecklingsmöjligheter
- att stärka sammanhållningen mellan Nordens folk, regioner och länder
- att främja samarbetet mellan Norden och omvärlden
- att bibehålla och utveckla den nordiska välfärdsmodellen
- att motverka EU:s utvecklingsmodell, som sätter fri konkurrens och ekonomisk lönsamhet framför social välfärd och ren miljö
- att förbereda, genomföra och följa upp de nordiska folkriksdagarna

Fritt Norden – Sverige hette tidigare Svenska föreningen för nordisk folkriksdag.

Om du vill bli medlem eller veta mera om oss, kontakta
Gunilla Winberg, telefon 08-84 34 16, e-post gunri@telia.com.

Vår adress är: Fritt Norden Sverige,
Bastugatan 37, 4 tr, 118 25 Stockholm

Du blir medlem genom att betala är 90–300 kronor eller valfritt högre belopp till
bankgiro 5589-6245
bankkonto 81299 43 517 449-5 på Hudiksvalls sparbank (går bra att sätta in pengar på valfritt Swedbankkontor)
till kassören direkt genom att skicka pengarna i ett kuvert till Richard Söderström, Bastugatan 37, 4 tr, 118 25 Stockholm

Ledamöter och suppleanter i vår styrelse är sedan årsmötet mars 2010:
Gunilla Winberg, Stockholm, ordförande
Richard E. Söderström, Stockholm, kassör/medlemsregister
Kerstin Palmlund, Stockholm, övrig ledamot
Astrid Siivonen, Farsta, övrig ledamot
Bolof Stridbeck, Göteborg, övrig ledamot
Åsa Brandberg, Hägersten, suppleant
Lars Jirvén, Göteborg, suppleant
Roland von Malmborg, Saltsjöbaden, suppleant

Revisor
Dan Persson, Vallentuna

Valberedare
Monica Dalby, UppsalaOpdateret 5. april 2010