Invitation og baggrund

Glimt fra konferencen

Pressemeddelelse

Hilsen fra Nordisk Folkeriksdags Venner i Norge
LogoOplæg på konferencen i Lillehammer 2003

EU på vei mot en stormakt? og Nordisk folkestyre i fare?


 
 
 
 
 

På 
nettet:

Onsdag den 30. juli 
Den nye EU-grundlov
Karina Rohr Sørensen (DK)
 13. nov.
--- " ---

Virkninger for folkestyre
Trine Skei Grande (N)
9. sept.
--- " ---

Økonomisk politikk og ØMU
Hans Lindqvist (S)
10. sept.
Torsdag den 31. juli
EU på vei mod stormagt
Ditte Staun (DK)
9. sept.
--- " ---

Norden og sikkerhetspolitikk
Gunnar Garbo (N)
 
--- " ---

Makten over maten
Åke Karlson (S)
 
Fredag den 1. august
Kan Norden bruges til noget?
Jesper Morville (DK) og Luise Pihl (DK)
9. sept.
--- " ---

Samarbeid med Baltikum
Ulla Kløtzer (F)
 
--- " ---

Medborgaren som försvann
Gunilla Winberg (S)
9. sept.
Lørdag den 2. august
Mellomstatlig samarbeid
Dag Seierstad (N)
21. okt.
Tilbage til forsiden