FRIT NORDENs hjemmeside

  In English
Om os Kontakt Tidsskriftet Linksamling Facebook facebook
RSS rsslogo

logo
Invitasjon:
Nordisk Folkeriksdag 2018
Neiden i Sør-Varanger


Konflikt eller samarbeid
mellom folkene I nord?

Merk deg datoene 3.- 6. august i år!
Det er tiden for årets Nordisk Folkeriksdag.

I år holdes dette seminaret og nordiske vennskapsdage i Neiden i Sør-Varanger, med interessante foredrag, debatt og kulturelle innslag. Da har du også store muligheter til å oppleves nordlyset!

I år har vi spesielt fokus på folk til folk samarbeidet i nord, og vi har invitert foredragsholdere og gjester fra Murmanskområdet nord i Russland, i tillegg til foredragsholdere fra nord i Sverige, nord i Finland og fra Danmark (med fokus på Grønland). Temaene er: folk til folk samarbeidet, vennskap og samarbeid blant sivilsamfunnet som motvekt mot politiske spenninger, fiskeri- og distriktspolitikk, samenes kultur og historie mm.

Tittelen i år er: Konflikt eller samarbeid mellom folkene I nord?"
Foredragsholdere: Rune Rafaelsen, ordfører I Sør-Varanger, Nina Strimp, bibliotekar I Kirkenes med russisk bakgrunn, Mette Kongshem, tidligere ambassadør og statssekretær (H), Willy Bangsund, Kirkenes, brytetreneren og foregangsmann for idrettssamarbeidet med Russland, Helga Pedersen, nå lokalpolitiker i Finnmark (A), Aage Solbakk, historiker og forfatter på samisk m fl. Det vil bli sosialt samvær med underholdning med joik og samiske fortellinger om kveldene.

Hent Foreløpig brosjyre for 2018 Sør-Varanger
Påmelding innen 1. juli

Sett av dagene!! Hvis du bestemmer deg for å dra, er det lurt å bestille reise så tidlig som mulig, enten du vil ta Hurtigruta f eks fra Tromsø, reise om Alta og med buss eller leiebil over til Kirkenesområdet og Sør-Varanger eller fly t/r. Både SAS, Norwegian og Widerøe flyr til Kirkenes.

INTERESSERT???
Send en E-post til kontaktperson Gunnar Ottne gunottne@online.no !!
Bestilling av Mat og overnatting
____________________   
Vis tidligere kommentarer  >>
Foreningsnyt

dansk flag  Danmark:

Bliv gruppemedlem af
Frit Norden på Facebook

linie
norsk flag  Norge:

Norsk helsestell: business eller omsorg?
Ope møte på Blindern, Eilert Sundts hus, Aud. 3
Laurdag 13. januar 2018, klokka 12.
Innleiarar er Christian Grimsgaard, konserntillitsvald for Akademikerne i Helse sør-øst, og Roar Eilertsen, dagleg leiar i De Facto.
Arr.: Nyorientering, Fritt Norden og Bevegelsen for Sosialisme.


Kontakt til Fritt Norden
linie
svensk flag  Sverige:

?
linie
Gl. foreningsnyt? Se her
 
Tidsskriftet Frit Norden: Nyt! Nr. 2, okt. 2017
Indhold 2000-2017

Udvalgte netsteder med
information om Norden

box1. Dansk og øvrig nordisk EU-modstand 
box2. Nordens folk 
box3. Nordisk samarbejde 
box4. Nordens sprog
box5. Nordiske alternativer
box6. Øvrige

Nordiske Noter:

Jan. 2018:     Sverige har formandsskabet i Nordisk ministerråd i 2018
 “Ett inkluderande, innovativt och  tryggt Norden” er overskriften til Sveriges formandsskabsprogram. Digitalisering er et genemgående tema.
Se også de mange sektorsspecifikke 2018-programmer. 

Okt. 2017:   
Endnu et nyt nummer af Frit Norden er udkommet.
Denne gang med en skriftlig version af Mininnguaq Kleists oplæg fra Frit  Nordens visions-seminar (Nordisk Folkerigsdag) den 29. - 30. juli og Kjell Dahles artikel om Norge og fredsarbejdet. Bladet kan hentes ..her..

Juni 2017:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet.
Det indeholder artikler baseret på taler fra Grundlovsmødet i Odense:
Bankerne skal ikke bestemme! Af Rasmus Hougaard Nielsen, Ja til Verden - Nej til EU! Af Lave K. Broch, Flygtninge er også mennesker Af Leif Bork Hansen, Ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed Af Jens Friis Lund
Kontaktadresser. Hent artiklerne - eller et af de foregående numre ..her..

Feb. 2017:     "Nordens tid är nu Förutsättningar och möjligheter med ett nordiskt medborgarskap". Rapport av Sten Palmgren och Gunnar Wetterberg.
Med utgångspunkt i ett initiativ som har väckts inom Nordiska rådet diskuteras i den här rapporten möjligheterna att införa ett nordiskt medborgarskap. Tanken om ett nordiskt medborgarskap är nära förknippad med visioner om ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna i en eller annan form. Läs rapporten  ..her..

Jan. 2017:     Norge har i 2017 formandskabet for Nordisk Ministerråd.
Det norske formandsskabsprogram er inddelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.
Nordiske Noter fortsætter her

Opdateret 8. maj 2018  Webmaster


Domænenavnet fritnorden.dk har været registreret siden 29. januar 2001