FRIT NORDENs hjemmeside

  In English
Om os Kontakt Tidsskriftet Linksamling Facebook facebook
RSS rsslogo

logoDet nordiske alternativ til EU

Forskellene mellem EU-staten og et nordisk statsforbund bliver mere og mere åbenbare. I takt hermed bliver visionerne for et nordisk alternativ mere og mere konkrete:

Skandinavien ud af EU’s militære union
Bl.a publiceret i Kritiska EU-fakta, september 2021.
Fælles udtalelse fra Per Hernmar fra Nej till EU i Sverige, Roy Pedersen fra Nei til EU i Norge og Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU i Danmark.
”Skandinavien skal fortsat være en fredelig region i verden. Vores tre broderfolk vil, at det fortsætter sådan. Derfor kræver vi, at vores politikere trækker Danmark, Norge og Sverige ud af EU’s forsvarsfond EDF og lukker døren til forsvarspagten PESCO.” ...     Læs mere .her...

Et nyt holdningspapir om det nordiske samarbejde
Folkebevægelsen mod EU, 23. marts 2021 (Nordens dag). 
” I Folkebevægelsen mod EU ser vi gerne, at de nordiske lande danner et statsforbund. Altså en forpligtende sammenslutning af selvstændige stater. Visionen er ikke en nordisk forbundsstat, hvor de nordiske lande bliver delstater, men et samarbejde, hvor der er plads til demokrati og forskellighed. Forskellene mellem EU-staten og det nordisk statsforbund vil derfor blive åbenbare.”  ...                    Læs hele papiret .her...

Istället for EU - Fördjupat nordiskt samarbete
Den svenske Nej-till-EUs skriftserie "svart på vitt om EU", sept. 2021.
- Ge Norden en chans! Reflektioner kring EU-medlemskapet och utökat nordiskt samarbete. Jörgen Bengtson, samhällsdebattör och författare till skriften ”Ge Norden en chans”, Sverige
- Möjligheterna kring nordiskt samarbete och ett nordiskt statsförbund Lave Broch, styrelseledamot Folkebevaegelsen mod EU, Danmark
- EU och ett framtida nordiskt samarbete Per Hernmar, ordf. Folkrörelsen Nej till EU, Sverige.                                   Hent hele pjecen .her...

”Vil vi være os selv – det er spørgsmålet”
Nødvendigt Forums blad sept. 2021
- Lave Broch, medlem af landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU leverer et forsvar for ”Norden” som alternativ til EU.
- Et indlæg fra medlem af styrelsen for Nødvendigt Forum Christian Munch er højaktuelt, fordi det nu foreslås, at vort forsvarsforbehold mod at deltage i EU’s militær skal afskaffes.                 Hent hele bladet .her...

I bogen Nordisk Socialisme (Gyldendal 2021) argumenterer Pelle Dragsted for ..
at en socialistisk, demokratisk økonomi er et realistisk og attraktivt alternativ til dagens vækstkapitalisme.”
- ”en modig, vigtig og inspirerende debatbog, som alle, der kæmper mod  ulighed og for mere demokrati, er nødt til at forholde sig til. Uanset om de er enige eller ej.” (Politiken)

Tolv anbefalinger vedrørende nordisk samarbejde i krisesituationer  Udarbejdet af den tidligere finske forsvarsminister Jan-Erik Enestam.
Rapporten er bestilt af de nordiske samarbejdsministre og anbefalingerne blev overrakt i forbindelse med deres møde i Nordisk Råds session i november 2021.                                  Læs Enestams anbefalinger .her...

God læselyst
Frit Norden/HK
Nov. 2021

Vis tidligere kommentarer  >>
Foreningsnyt

dansk flag  Danmark:

Bliv gruppemedlem af
Frit Norden på Facebook

linie
norsk flag  Norge:

Kontakt til Fritt Norden
linie
svensk flag  Sverige:

Nyt!
Nordisk Folkriksdag
21. - 24. juli 2022
Ljungskile Folkhögskola
(70 km nord for Göteborg)
NORDEN 2030: Visioner om en bärkraftig Nordisk region
Se program
Anmälan (senast 4. juli)

Fritt Norden på Facebook
linie
Gl. foreningsnyt? Se her
 
Tidsskriftet Frit Norden:
Nr. 2, dec. 2019
Indhold 2000-2019

Udvalgte netsteder med
information om Norden

box1. Dansk og øvrig nordisk EU-modstand 
box2. Nordens folk 
box3. Nordisk samarbejde 
box4. Nordens sprog
box5. Nordiske alternativer
box6. Øvrige

Nordiske Noter
- holder pause.
Se Frit Norden på Facebook

- - -
Jan. 2020:     ”Fælles om fremtidens løsninger” er titlen på Danmarks, Grønlands og Færøernes fælles formandsskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2020.
Programmet (16 sider) kan hentes/bestilles  ..her..

Dec. 2019:     Årets sidste nummer af Frit Norden er udkommet
Det indeholder en artikel af Lave K. Broch: EU's mål er en færdigudbygget forsvarsunion i 2025. Danmark bør gå en anden vej.
Læs oså kommentarer til dels en rapport fra Nordisk Ministerråd: Styrket Nordisk Lovgivningssamarbejde, og dels til en artikel i Nordisk Tidsskrift (udgivet af Letterstedska föreningen): Sverige, Norden och EU's framtid.
Bladet kan hentes ..her ...

Nov. 2019:     Nordisk Litteraturuge (11.-17. november).
" Når det er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og læser en bog." I år er højtlæsningsbøgerne Pippi Langstrømpe, Sofies Verden og Babettes Gæstebud, og knap 2000 biblioteker i Norden fejrer mandagen som Den store Højtlæsningsdag. Se mere  .. her ...

Okt. 2019:     Nyt nummer af Frit Norden. Det indeholder især referater eller omtale af de oplæg der blev holdt på Nordisk Folkriksdag 2019 på Ljungskiles Folkhögskola
om Småbrukarnas roll i framtidens nordiska livsmedelsförsörjning. Bladet kan hentes ..her...

Jan. 2019:     Island overtager formandskabet i Nordisk Ministerråd
Fokusområderne for arbejdet i 2019 er: Unge i Norden, Bæredygtig turisme i nord, og Havet - blå vækst i nord. "Og verdensmålene vil være vores ledestjerne." Læs mere om det islandske formandsprogram: "Gode genveje"Nordiske Noter fortsætter her

Opdateret 26. november 2022  Webmaster


Domænenavnet fritnorden.dk har været registreret siden 29. januar 2001