Klima-handling gi'r klima-forvandling

  Her er nogle eksempler på nordiske initiativer:                                                                                                                        

Et nordisk energiscenario
Greenpeace bud på en bæredygtig energiudvikling i Norden (2006).

Nordisk samarbejde vil give store fordele i bestræbelserne på at få en bæredygtig udvikling i de nordiske lande.
En væsentlig årsag er fordelingen af vedvarende energiressourcer i de nordiske lande. Med store vandkraftressourcer
i Norge og Sverige, store biomasse-
ressoucer i specielt Sverige og Finland og et stort potentiale for udnyttelse af vindenergi, især i Danmark, er der et stærkt grundlag for at kombinere de vedvarende energiressourcer i den nordiske region.
Og samtidigt kan vi reducere CO2-udslippet markant og afvikle atomkraften i Sverige og Finland .
Se den korte version her
Bryd EUs dårlige regler
Norge, der ikke er med i EU, arbejder for en global 40% CO2-reduktion i topmødeaftalen. Danmark, Sverige og Finland må ikke støtte det norske forslag, da vi er bundet til at støtte EUs forhandlingsudspil på 20% reduktion.


I Norden har vi tradition for folkeoplysning og debat.
Samtidig har vi sproget til fælles og kan derfor nemt kommunikere på tværs af grænser.
 
Det gør os ens nok til at samarbejde
samtidig med at vi er forskellige nok til at kunne lære af hinanden.
balance Vær med i Balanceakten!
Dette projekt inviterer og opfordrer alle Nordens uddannelsesinstitutioner m.v. til at tilslutte sig et nordisk samarbejde omkring Uddannelse for Bæredygtig Udvikling.
De institutioner, der tilslutter sig, forpligter sig til at arbejde for 7 værdier og 3 konkrete mål.

De 3 overordnede mål, er at:
• Undervisningen omfatter bæredygtighed i teori og praksis
• Institutionens drift er bæredygtig
• Institutionen skaber folkeoplysning samt folkelig og politisk
debat om bæredygtig udvikling
www.balanceakten.dk
skilt Jyder Mod Overflødige Motorveje
en gang i mellem er det nødvendigt at borgerne tager deres ansvar for kommende generationer alvorligt. Også selvom dette måtte indebære at borgerne herved går imod politiske beslutninger. En gang imellem er modsætningen mellem hvad der er gældende lov, og hvad der BURDE være gældende lov så stort, at borgeren må vågne op og sige fra!
www.jmom.dk/
De nordiske lande skal på vingerne igen,

svaner1
svaner2

Det nytter!
idebank
Idébanken - Gode eksempel, nye samtaler og framtidsbilder
Stiftelsen Idébanken har kartlagt hundrevis av gode eksempel på tiltak som kan skape en bærekraftig utvikling. Eksemplene handler om ressursforvaltning, globalt ansvar og levende lokalsamfunn. Her finner du korte beskrivelser av tiltak som bildeling, bytteringer, lavenergihus, møteplasser, vennskapssamarbeid og rettferdig handel, samt kontaktinformasjon til ildsjelene bak prosjektene.
idebanken.no/

Projektet Klimaløsninger Thy & Mors
startede i 2008
Thisted kommune er allerede næsten selvforsynende med vedvarende energi.
100% af elektriciteten og ca. 85% af varmeforsyningen kommer fra vedvarende energi.
Men kommunen har som mål at komme op på 100% i løbet af en kortere årrække.
www.folkecenter.net/dk/klima/
aro Ærø - en vedvarende energiø
40% af Ærøs energiforbrug til (elektricitet, varme og transport dækkes af vedvarende energi i form af sol, vind og biomasse.
Og der arbejdes med flere nye projekter, som skal bidrage til at gøre Ærø 100% forsynet ved vedvarende energi.
www.aeroe-ve.dk/
klima-tv Den Selvforsynende Landsby
- et permakulturelt bosted.
Videooptagelser fra det gode eksempel på Sydfyn og begrebet permakultur.
Se videoen her


Samsø – vedvarende energiø
Der er opnået 100% selvforsyning af el fra vindmøller og ca. 70 % af varmeforbruget. Endelig er der kompenseret for hele transportforbruget ved havvindmøllernes elproduktion.
www.energiakademiet.dk/

Omställning Stockholm Att ställa om ett oljeberoende samhälle är en knepig uppgift - att ställa om Stockholm lär inte bli lätt. Enda sättet att komma igång är att börja prata om saken. Och nu har vi börjat!
www.meetup.com/Omstallning-Stockholm/

folkecenter Energibesparelser du kan gå i gang med
Effektiv anvendelse af energi og energibesparelser er vigtige metoder til at reducere energiforbrugernes og virksomhedernes omkostninger. De fleste virksomheder og især husholdninger kan typisk spare væsentlig mere på energiregningen ved energibesparelser end ved at handle på et liberaliseret energimarked.
Se  Nordisk Folkecenters mange forslag til energibesparelser.
www.folkecenter.net/dk/energibesparelser/
Omställning Sverige är den svenska delen av det internationella Transition Towns-nätverket. I våra hemkommuner och stadsdelar kan vi samlas för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och klimatförändringar. Uppgiften är att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som överväger, initierar och genomför omställningsinitiativ.
transitionsweden.se
agenda21 Miljøpunkt Indre By-Christianshavn er et Agenda 21-center i hjertet af København. Vi bringer borgere, erhvervsliv og det offentlige sammen om at finde de bedste løsninger for miljøet. Læs mere om Miljøpunkt Indre By-Christianshavn, hvor du kan finde os, vores projekter og hvad du kan bruge os til.
Vi har også en linksamling om økologi og bæredygtighed, klima og klimatilpasning, byforgrønnelse og partikelforurening.
a21.dk/links_00.html
SAMAK logo
10 punkter for et bedre klima
Fælles forslag fra SAMAK forud for FNs topmøde i København. Presentert på SAMAKs klimaseminar i Oslo, 18. august 2009. Læs mere her
 
SAMAK er samarbeidskomiteen for de nordiske sosialdemokratiske politiske partier og fagbevegelsen.

Vi er mange, der vil en anden samfundsudvikling.
Se Frit Nordens liste over netværk og organisationer,  som arbejder for en bæredygtig og solidarisk verden:
Nordiske alternativer - klik her
klimaforum
Sidste nyt!  fra Klimaforum09 i København
Et af de centrale resultater af Klimaforum09 er en global klimadeklaration, som præsenterer de ønsker, ideer og visioner, der findes blandt borgergrupper og sociale bevægelser i alle kroge af verden.   Læs:
System change - not climate change
pdf - 203.3 kb
A People's Declaration from Klimaforum09   -  ultimate version >>
Dansk oversættelse her

Klimaforum09 - Evalueringsrapport
"Klimaforum09’s experience concerns the entire UN system and is about dialogue and openness. Popular involvement is about the opportunity to be heard and listened to.. "      Evaluation Report 09
klimadag
Nordisk Klimadag 11. nov. 2010
Igen i 2010 kommer klimaet i fokus i en kampagne, som lanceres efter skolernes sommerferie af Nordisk Ministerråd. Den kulminerer som i 2009 med et fælles virtuelt undervisningsforløb 11. nov.
Læs mere på klimanorden.org
Omstilling Danmark
Transition Denmark - Danske byer og lokal områder stiller om.
Du kan
• Få inspiration og opmuntring
• Skabe kontakt til andre
• Blive vejledt
• Få overblik   ...   her   ...
rapport