Frit Nordens udvalgte netsteder med information om Norden:

1. Dansk og øvrig nordisk EU-modstand
2. Nordens mindretalsfolk
3. Nordisk samarbejde
4. Nordens sprog
5. Nordiske alternativer
6. Øvrige

1. Dansk og øvrig nordisk EU-modstand

Folkebevægelsen mod EU
Ungdom mod EU, en selvstændig ungdomsorganisation tilknyttet Folkebevægelsen mod EU

Om EUs handelspolitik: Ansvarsflugt

EURO-NEJ hjemmesiden fra 2000, inkl. 38 personer (ansigter), der giver deres begrundelser for et nej .

Kig & Lyt, EU Modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund


Nødvendigt Forum, initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed.
 

Foreningen Grundlovsværn

Nationernes Europa, EF-tilhængere imod mere union. Fakta om euroen, EU-forfatningen, dansk og europæisk økonomi.

Notat, et månedsmagasin, der bedriver kritisk journalistik om demokrati og Europa.

EUobserver, founded in 2000 to support the debate on - and development of European affairs.

Europaportalen, informationsdatabas om EU och EU-debatt. Innehåller många länkar till både EU-anhängare och EU-motståndare.

Nei til EU (Norge)

Ungdom mot EU

Folkrörelsen Nej till EU (Sverige)

Unga mot EU, Folkrörelsen Nej till EU:s ungdomsförbund.

Alternativ till EU (Finland)

Heimssyn, Islandske nej-sigeres organisation

EU News from Iceland2. Nordens mindretalsfolk

Unga Tjódveldid, Den færøske løsrivelsesungdom

Unga Sambandid

Færøske studerende i udlandet

Færøhuset i København

Nordatlantens Brygge Fælles kulturhus i Kbh. for Island, Færøerne og Grønland

Det danske mindretal i Sydslesvig

Sydslesvigsk Forening, SSF

Grænseforeningen

Grønlandske studerende i Danmark

"Møt nordens samer i Cyberspace"

Oplysning om Finlandssvenskerne


3. Nordisk samarbejde

Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Foreningen Nordens Forbund (FNF) tilrettelægger samarbejdet  mellem Foreningerne NORDEN i de 5 nordiske lande og på Færøerna, Grønland og Åland.

Foreningerne NORDEN:

Danmark
Norge
Sverige
Finland
Island
Foreningen NORDENs Unge: 
Foreningerne Nordens Ungdomsforbund
Danmark
Norge
Sverige
Finland
Island
Vestnorden på Internett, Vestnordisk Råd

Foreningen Nordisk Vision

Letterstedtska Föreningen, privat stiftelse for nordisk samarbejdeNordiske udvekslingsordninger

Nordisk Ministerråds utbytesprogram Nordplus.
Nordplus Rammeprogrammet 2008-2011 omfatter tre sektorprogram og et tverrgående program:
I tillegg til Nordplus Rammeverk omfatter Nordplus også Nordplus språk og kultur som er et program med fokus på språksamarbeid i Norden.

Nordjobb, udvekslingsordning for 18-28 årige nordboere

Nordic Master Program

Nordkurs, sommerkurser i Norden i de respektive landes sprog og litteratur

Nordliks (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk) -stipendium til studier i de nordiske lande og selvstyrende områder

 
Forslag og undersøgelser vedr. nordisk samarbejde

Gunnar Wetterberg: Förbundsstaten Norden

Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok november 2010

Gunnar Wetterberg: Förbundsstaten Norden – Den realistiska utopin
Analys Nordens særnummer november 2010.
Gunnar Wetterberg skriver her om baggrunden for sin bog og om de mange reaktioner han har fået på de to artikler i Dagens Nyheter (27-10-2009) og (13-12-2009)
Nyt!    Gunnar Wetterbergs tredie artikel i Dagens Nyheter (25-10-2011)

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af det Nordiske samarbejde. Oxford Research, oktober 2010.

Thorvald Stoltenberg: Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk (februar 2009)
Stoltenberg-rapporten med 13 forslag til nordisk utenriks- og  sikkerhetssamarbeid.

4. Nordens sprog og litteratur

'Tvärslå', en nordisk ordbok bestående av många sammanslagna ordböcker
utvecklad i projektet Nordisk nätordbok.


Nyt! 1. version af den islandsk-danske ordbog Islex. Også islandsk-svensk og to norske ordbøger: islandsk-nynorsk og islandsk-norsk bokmål

Nyt! 
Lexin: Nordiskt bildtema, Se, læs og lyt.  En flersproget interaktiv ordliste som indeholder definitioner af 1800 hverdagstermer opdelt i 31 forskellige hovedområder

På godt dansk - afløsningsord, der kan bruges i stedet for forskellige anglicismer

Nordisk madordbog

'Odin', skandinavisk ordbog

Nordlist  en samling af nordiske ordbøger

Dansk Sprognævn

Norsk Språkråd

Språkrådet (tidl. Svenska Språknämden)

Sverigefinska Språknämden

Finska språkbyrån

Det færøske sprognævn

Islenska Málstöd, Islandsk Sprognævn

Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn

Sámi giellalávdegoddi / Samisk språknemnd, Bredbuktnesveien 50, NO - 9520 Guovdageaidnu

Nordens Språkråd (tidl. Nordisk Sprogråd)
(nordisk samarbejdsorganisation for sprognævnene i Norden)

Modersmål-Selskabet (DK) udgiver tidsskriftet Sprog & Samfund

Modersmålskredsen (DK) udgiver tidsskriftet Budstikken

Sproget.dk, en sprogportal med vejledning, oplysning og svar på spørgsmål om det danske sprog og sprogforhold i Danmark

Språkförsvaret (S)

Norsk Målungdom

Projekt Runeberg. Nordisk litteratur på InternettAktiv nabosprogsforståelse

De nordiske sprog - Hvad har svensk, norsk og dansk med hinanden at gøre? Danmarks Radios multimedie netsted om De nordiske sprog

Norden i bio.  En fælles nordisk sprogsatsning for skoler i hele Norden med emner som humor, opvækst, tolerance og klima.

Valhalla. En nordisk børne- og ungdomskulturportal. 'Vejviseren' har
700 links til børne- og ungdomskultur i Norden, de baltiske lande og Nordvestrusland.

Nordplus Nordiske Sprog-og Kulturprogram 2008-1011 består af to dele; en del som er målrettet Nordens sprog, og en del som er målrettet mobilitet (dvs besøg og udveksling) på grundskole- og gymnasieområdet.

Nordisk Klimadag. Målet är att få med barn och ungdomar i Norden i kampen för ett bättre klimat. Klimatdagen 2011 kulminerar den 11 november.

Nordiske sprogpiloter henvender sig til alle, der er optaget af at gøre undervisningen i det nordiske stof tidssvarende og spændende for eleverne i grundskolen i Norden.

Nordisk Projektbank. Informationer om såvel afsluttede som igangværende læse-, skrive- og sprogprojekter fra hele Norden.

Norden før og nu. En virtuel rundtur i Norden med videoklip og korte tekster.
Nettsiden relanseres med spill og andre aktiviteter i forbindelse med den nordiske språk-kampanjen.

Nordisk Sprogkoordination (NOSK) blev oprettet som en del af den nye organisering af det nordiske sprogsamarbejde i 2009.

Den nordiske sprogkampagne skal fremme nordiske børn og unges færdigheder til at forstå og kommunikere med hinanden på et af de tre nordiske sprog dansk, norsk og svensk.
Kampagnen løber fra efteråret 2010 til slutningen af 2011.

Mange af ovenstående netsteder er omtalt i Frit Nordens temanummer om de nordiske sprog, nr. 2-3, 2008

To nordiske sprogaftaler

Deklaration om Nordisk Sprogpolitik (2006). Om nordboeres sproglige rettigheder.
Findes på alle de nordiske sprog


Den Nordiske Sprogkonvention (Juni 1981). Om nordiske medborgeres ret til at anvende sit eget sprog i et andet nordisk land
svensk version

Henvisninger til sprogpolitiske rapporter, bøger og artikler findes her

5. Nordiske alternativer 

Nordisk Folkerigsdag

Skandinaviska Kronalliansen

Nordisk Forum for Megling og Konflikthåndtering , (Linker  DK - N - S - Fi - Is)

Idébanken (N), (utveksle nordisk)

Nyt! 
Øko-net (DK) , Netværket om økologi, miljø og bæredygtighed

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (DK)

ForUM for utvikling og miljø (N) , (54 medlemsorganisasjoner)

Landsforeningen for Økosamfund (DK) , (grønne links)

Framtiden i våre hender


Framtiden i våre händer , (organisationer och nätverk)

Social Forum links til  WSF, Danmark, Norge, Sverige

'Friends of the Earth' organisationer i


Klima-handling gi'r klima-forvandling
Se Frit Nordens udvalgte klimalinks med eksempler på nordiske initiativer.

6. Øvrige

De nordiske folkehøjskoler 

De danske folkehøjskoler

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

Det Arnamagnæanske Institut, Island

"En vandring i den nordiske gudeverden", Högskolen i Bergen

Museer i Norden


Opdateret den 22 november 2022