Nordiske Noter 2005:


Fem nordiske bevægelsers fælles udtalelse i forbindelse Nordisk Råds session i Island: Norden kan være en model når EU vakler
 
I anledning af Nordisk Råds 57. session i Reykjavik har repræsentanter for fem nordiske organisationer - Heimssyn fra Island, Folkebevægelsen mod EU fra Danmark, Folkrörelsen Nej till EU fra Sverige, Nei til EU fra Norge og Alternativ till EU fra Finland  - præsenteret en fælles udtalelse på et pressemøde i dag tirsdag den 25. oktober i restauranten fijó›leikhúskjallarinn ("det nationale teaters kælder") - lige ved siden af Kulturhuset, hvor de nordiske statsministre afholdt pressemøde.

Nordiske bevægelser imod EU fra de fem nordiske lande er blevet enige om følgende fælles udtalelse i anledning af Nordisk Råds session i Island den 25-27 oktober 2005:

 
Norden kan være en model når EU vakler

Det er med glæde vi konstaterer, at EU-grundloven er faldet efter det franske og hollandske folks klare afvisninger ved folkeafstemninger i år. Dermed er der en oplagt chance for at skabe et bedre samarbejde i Europa - og samtidigt kan ingen nu påstå, at den nordiske EU-modstand og EU-kritik er et isoleret fænomen.

Kritikken af og modstanden mod Den Europæiske Union findes i hele Europa. Desværre er viljen til at lytte til denne kritik alt for svag blandt mange af EU's regeringer. Det er således en demokratisk skandale, at Unionen ikke har anerkendt at EU-grundloven er bortfaldet.

Men det er ikke kun EU-grundlovens bortgang, der får unionen til at vakle. Budgetforhandlingerne har også kastet hele unionsprojektet ud i en alvorlig krise. Men det afgørende problem er, at EU er opbygget på den forkerte måde. EU's toldunion er både til skade for ulandene og de nordiske landes internationale handel og konkurrenceevne. EU's militære projekt er helt unødvendigt og mindste fællesnævner er hovedprincippet, når det gælder miljø og sundhed. Samtidig skaber euroen hele tiden økonomiske og politiske problemer i de lande, der har opgivet en selvstændig valuta og store dele af den økonomiske politik. Og vi må i Norden se med alvor på, at EU-kommissionen mener, at svenske overenskomster er i modstrid med Det Indre Marked.

På baggrund af denne situation er det på tide, at de nordiske politikere viser mod. Norden skal vise vejen, når EU vakler. Vi vil derfor hver især arbejde for, at de nordiske lande støtter følgende:

Værdier som folkestyre, miljø, sundhed og velfærd, der står stærkt i Norden, skal ikke sættes overstyr i det europæiske samarbejde.

Europæisk samarbejde skal gøre det nemmere at være europæer - dvs. sikre at vi kan rejse, studere, handle, bo og arbejde i respekt for nationale regler. Dette kan vi bl.a. gennem EFTA og for de nordiske lande gennem et tættere nordisk samarbejde. Det er ikke nødvendigt at opbygge en politisk union for at sikre disse mål.

De nordiske lande skal ikke være en del af EU's toldunion.

Europæisk samarbejde skal være i tråd med det globale samarbejde i FN og ikke opbygge konkurrerende strukturer. Beslutninger om verdens sikkerhed skal ligge globalt i FN. De nordiske lande bør aktivt støtte arbejdet for fred, udvikling og menneskerettigheder globalt i FN med bl.a. opbyggelse af en fredsstyrke med udgangspunkt i SHIRBRIG (The Multi-National Stand-By High Readiness Brigade for United Nations Operations) og regionalt skal de nordiske lande arbejde mere målrettet i OSCE (Organisationen for Samarbejde og Sikkerhed i Europa).

Internationalt samarbejde skal være ligeværdigt og bygge på nationale demokratier og fælles tiltag skal bygge på forsigtighedsprincippet (norsk: føre-var-prinsippet) og landes ret til at lave højere standarder gennem nationale parlamenter og lokale demokratiske forsamlinger.

 
Heimssyn ved leder Ragnar Arnalds  (Island) -  http://www.heimssyn.is

Folkebevægelsen mod EU ved talsperson Ditte Staun (Danmark) -  http://www.folkebevaegelsen.dk

Nei til EU ved leder Heming Olaussen (Norge) -  http://www.neitileu.no

Folkrörelsen Nej til EU ved ordförande Jan-Erik Gustafsson (Sverige) -  http://www.nejtilleu.se

Alternativ till EU ved viceordförande Lea Launokari (Finland) -  http://www.kaapeli.fi/~veu/

Kilde: E-mail fra Reykjavik, 25. oktober 2005


Tilbage til forsidenThe Independence Party remains utterly opposed to EU membership
 
The biannual national congress of the Independence Party was held this weekend. Daví› Oddsson, the now former chairman of the party, spoke very decisive against EU membership in his opening speech on Thursday. He has often spoken against EU membership through the years but seldom as decisive as now. Oddsson has now decided to leave Icelandic politics after being in the line of fire for three decades. Instead he will become president of the Icelandic Central Bank.
 
On Saturday the vice-chairman of the Independence Party, Geir Haarde, then expressed the same attitute towards EU membership as Oddsson in a speech at the national congress. Haarde was the only candidate as Oddsson's successor as chairman of the party. Among other things he said in his speech that no Icelandic interests demanded that Iceland joined the EU, but at the same time there were many great disadvantages to membership.
 
As presumed Haarde was elected as chairman of the party yesterday (October 16). He is the former Minister of Finance but succeded Oddsson as Foreign Minister on September 27. And also as presumed the policy of the Independence Party towards the EU remains utterly opposed to EU membership. There was actually no chance at all that those results would have been otherwise :)
 
Sources:
Daví› Oddsson's speech -  http://www.xd.is/xd/frettir/?cat_id=30172&ew_0_a_id=160296  

Geir Haarde's speech -  http://www.xd.is/xd/frettir/?cat_id=30172&ew_0_a_id=160490  

Source: E-mail from Heimssyn, 17 october 2005


Back to main pageNordisk Råd til debat på rigsmøde på Færøerne

Fuldmagtslov, EFTA og Nordisk Råd var blandt emnerne på rigsmødet 8.august på Færøerne. Danmark er indstillet på at benytte formandskabet i Nordisk Ministerråd til at forelægge Færøernes og Grønlands ønske om at blive optaget som fuldgyldige medlemmer i det nordiske samarbejde, skriver Århus Stiftstidende.

- Jeg er indstillet på at arbejde for, at Færøerne og Grønland i Nordisk Råd kan få status, som i praksis kommer til at fungere som et selvstændigt medlemskab, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen efter det årlige rigsmøde i den færøske bygd Leynar på Streymoy:

Den danske statsminister præciserede, at det nordiske samarbejde bygger på en traktat mellem Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, mens Færøerne og Grønland samt Åland er selvstyrende områder inden for henholdsvis Danmark og Finland. Statsministeren vil forelægge spørgsmålet for de øvrige fem lande.

Kilde: Nordiska Nyheter 2005-08-09
http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=5368


Tilbage til forsiden