Nordisk Folkriksdag i Helsingfors, Finland
Pohjoismaiset Kansankäräjät
2-5 augusti 2007

Hovedtema: Alternativ till EU-medlemskap
Øvrigt bl.a.: Hållbar udvikling fri från atomkraft och uranbrytning

arr
Det var den 14. folkerigsdag. Tidligere folkerigsdage har være afholdt i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island.

Årets konference, som samlede mere end 50 deltagere fra hele Norden, blev bl.a. støttet af Svenska kulturfonden i Finland.
Arrangører: Alternativ till EU r.f. Finland, Heimssyn i Island og Frit Norden i Danmark, Norge og Sverige. =>

Se indbydelse med program
(pdf)  eller gå  Tilbage til programsiden (html)

Läs Uttalande från Nordisk folkriksdag
Medietäckning: Se BohusläningenTema I:

FINLAND - FRÅN VÄLFÄRDSSTAT TILL HYPERKONKURRENS
Torsdag 2.8.2007

mt
Printvenlig version pdf
Välkomskhälsning: Ärade gäster!
Alternativ till EU:s ordförande Mirva Tossavainen
Voidaan tulostaa pdf
Avaussanat: Arvoisat vieraat!
Vaihtoehto EU:lle, puheenjohtaja Mirva Tossavainen
mn
Printvenlig version pdf
Varför syns icke EU-kritiken i Finlands riksdag?
Miksi EU-kriittisyys ei nay suomen eduskunnassa?
f.lic. Mauri Nygård, Finland
pääaine maantiede, ollut mm. kameramies televisiossa, tutkija ja yhdyskuntasuunnittelija, K-P:n Maakuntaliiton toiminnanjohtaja, kunnanjohtaja ja työtön, nyt eläkkeellä.
Vaihtoehto EU:lle (VEU) liikkeessä aktiivi alusta lähtien, VEU Keski-Pohjanmaan pj (myös silloin, kun keskipohjalainen Esko Aho oli Suomen pääministeri ja Mauri maakuntaliiton johtaja)
Suomen Itsenäisyysseuran vpj
Kotipaikka: Kokkola
Kotisivut: http://www.toisinajattelija.fi
     (översättning)

jha
Printvenlig version pdf
Velstand eller velfærd - En økologisk omtænkning
John Holten-Andersen, Danmark
er civilingeniør og arbejdede i flere år i Miljøministeriet. Han er lektor på Danmarks Tekniske Højskole. Han har organiseret mange konferencer om miljø og er aktiv i Danmarks Sociale Forum. Han er medredaktør af debattidsskriftet SALT.
I 2002 udgav John Holten-Andersen bogen "Hjenevask og hjerteblod - Tanker om det myndige menneske", og i 2007 har han udgivet bogen "Vanvid og virkelighed - En økologisk omtænkning".Tema II:

ALTERNATIV TILL EU-MEDLEMSKAP
Fredag 3.8.2007

ab

ISLAND:
Anna Ólafsdóttir Björnsson
er medlem af Heimsyn styre. Hun har detaget i debatten om Islands og  EÖS og mulig islandsk medlemsskap af EU siden 1990, först som altingsmedlem (1989-1995) og senere som Samstada leder. Hun har vært medlem af Heimsyn styre i et aar. Anna var i TEAM‘s styre i nogle år og har skrivet nogle artikkler i nordiske tidskrifter om Island, EÖS (EES) og EU.
td
Printvenlig version pdf
NORGE: Alternativ til EU-medlemskap
Torbjörn Dahl
er leder av Fritt Norden-Norge og medlem av Nei til EUs internasjonale utvalg.

vk
Voidaan tulostaa pdf
SCHWEIZ: Sveitsin ja Suomen erilaiset tiet Euroopan integraatiossa
docent Veli Karhu, Finland
taloustieteiden tohtori. Tampereen ja Turun yliopistojen kansantaloustieteen dosentti, Itsenäisyyspuolueen pääsihteeri.    
(översättning)Tema III:


HELSINGFORS-AVTALET 
BEVARA MILJÖN REN – FRI FRÅN URANBRYTNING, ATOM-KRAFT, RADIOAKTIVITET

Fredag 3.8.2007

fh
Printvenlig version ppt
A Renewable Energy strategy for Denmark (slides)
Prof. Frede Hvelplund, Danmark


Download The Danish Society of Engineers' Energy Plan 2030
Se Ingeniørforeningens Energiplan 2030
hr
Printvenlig version pdf
Helsingforsavtalet 1974 - tillbakablick
Voidaan tulostaa pdf
Helsingin sopimus 1974 - jälkikatsaus
Vicehäradshövding Holger Rotkirch, Finland
Rotkirch är folkrättsjurist. Han arbetade på Finlands utrikesministerium åren 1970 – 2002, de sista åtta åren som rättschef. Under 1970 och -80 talen deltog han aktivt i utvecklandet av den internationella miljörätten, särskilt angående skyddet av havets marina miljö. Han deltog i FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Samma år ledde han Finlands delegation vid förhandlingarna om London dumpingkonventionen. År 1974 var han generalsekreterare för diplomatkonferensen för upprättande av Helsingforskonventionen om Östersjöns marina miljö och ansvarade för den interimistiska Helsingforskommissionens sekretariat 1974-81.. Han deltog i den finska Östersjökommittén 1972-81 och i kommissionen för den marina miljön 1981-87, de sista fem åren som dess ordförande. Han var medlem och vice ordförande i Finlands delegation till FN:s III havsrättskonferens 1974-84. Därutöver har Rotkirch bl.a. deltagit som Finlands representant i förhandlingar angående utvecklandet av Antarktisfördraget samt förhandlingarna för en konvention om skydd för jordens ozonlager. Rotkirch har också deltagit i förhandlingar om bilateralt kärnenergisamarbete med Australien, Kanada, Ryssland och USA.
bh
Printvenlig version  pdf
Helsingforsavtalet - resultat
Säkerhet och samarbete i Europa OSCE / OSSE
f. kand. Birgitta Hambraeus, OSSE-nätverket, Sverige,  bor i den lilla byn Hornberga mitt i skogen i Orsa kommun, Sverige.
Jag var riksdagsledamot för Centerpartiet från 1971 till 1998.
Drivkraften då och nu är min längtan efter en ny rättfärdig och hållbar ekonomisk världsordning med konflikthantering utan våld,  med förnybar energi och ekologiskt lantbruk.
Jag är änka efter ett långt äktenskap och har två söner och fyra barnbarn.
ei
Printvenlig version ppt
HELCOM MORS-PRO Radioactivity in the Baltic Sea (slides)
(HELCOM MORS-PRO = Helsinki Commission Monitoring of Radioactive Substances in the Baltic Sea Project)

Erkki Ilus toimii johtavana asiantuntijana Säteilyturvakeskuksen Tutkimus ja ympäristövalvonta osastossa. Hänen erikoisalaansa ovat Suomen ydinvoimalaitosten vesiympäristövaikutukset ja Itämeren radioekologia.
Hän on työskennellyt Säteilyturvakeskuksessa tutkijana, erikoistutkijana ja laboratorionjohtajana vuodesta 1973. Hän on ollut Suomen delegaation johtaja HELCOM MORS-asiantuntijaryhmässä sen perustamisesta 1986 lähtien.     (översättning)

Se også artiklen: The Chernobyl accident and the Baltic sea
ph
Printvenlig version pdf
Østersøen: Stop for nye atomanlæg er nødvendigt!
Per Hegelund, MILKAS (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), Sverige
has a background within the Swedish and international environment movement and as a board member of organisations such as Friends of the Earth, the Swedish Antinuclear Movement (FMKK) and in MILKAS, The Swedish Environmental Movement‚s Nuclear Waste Secretariat.  For Milkas he has participated in the consultation process about the location and method to be chosen, for Sweden's storage of their spent nuclear fuel.
The last few years, his priority has been investigating and informing about the radioactive contamination of the Baltic Sea.  You may read more about this at the following homepage:  http://www.milkas.se/bsngo2006
uk
Printvenlig version pdf
Finland som EU:s nukleära vasallstat
Voidaan tulostaa pdf
Suomi  ydinvoiman vasallivaltiona EU:ssa
lärare Ulla Klötzer, Finland

En strålande framtid. Del 1: Atomer för fred. Del 2: Atomer i krig
Sâteilevä tulevaisuus. Osa 1: Atomit rauhan käytössä. Osa 2: Atomit Sodassa
sks


Hotet mot Norden från urangruvbolagen – Exemplet Kuusamo

Satu Kirsi-Saanio, Finland
On biologi ja 2,5-vuotiaan tytön äiti Kuusamosta.
On mukana luonnonsuojeluyhdistyksen toiminnassa, tällä hetkellä puheenjohtajana.
Harrastaa puutarhanhoitoa, melontaa ja luonnossa liikkumista, käsitöitä ja lukemista.     (översättning)
kn

Kynnefjällets försvar
Christer Nilsson, Ordf. i Rädda Kynnefjäll, Sverige

Se informationsbroschyr: Rädda Kynnefjäll
ea

Kynnefjällets försvar
Eva Antonsson, Hedekas, Sverige

Se artikel: Kynnefjäll – en seger för miljörörelsenTema IV:


SOGNDALSMANIFESTET
Söndag 5.8.2007


SOGNDALSMANIFESTET
Revisionsgruppen, Danmark, Norge, Sverige, Finland

fho
Panel: NORDEN ÅR 2030  - FÖRHOPPNINGAR OCH FARHÅGOR


Fritz Holte, Norge:
Indikativ planlegging
Luise Hemmer Pihl, Danmark
Harry Frilund, Finland: Att finna identitet
Anna Ólafsdóttir Björnsson, Island

Gunilla Winberg, Sverige

Til sidens top
Opdateret den 4. november 2007 (og 6. okt. 2014)
Tilbage til programsiden