svane
NORDISK FOLKRIKSDAG 2007

POHJOISMAISET KANSANKÄRÄJÄT


2-5 AUGUSTI 2007, I FINLAND
HOTEL ARTHUR, HELSINGFORS


Hent A6 postkort eller A3 affischnordisk netværk

Se pdf-broschyr om:     Nordisk Folkriksdag 2007     eller     Pohjoismaiset Kansankäräjät

(med förbehåll för ändringar)


Program
Presentation av inledare

Ôvernattning


Anmälan (senast 30 juni)


Resvägar


Program

(Rev. 5 juli 2007)


TORSDAG 2.8.2007
Ankomst till Hotel Arthur, Berggatan 19, Helsingfors.
Registrering från kl. 16.

Tema I : FINLAND - FRÅN VÄLFÄRDSSTAT TILL GLOBAL  HYPERKONKURRENS

18.00  Välkomsthälsning, festsalen
Alternativ till EU:s ordförande Mirva Tossavainen
18.10  Musik

18.30 
TUDELNINGEN AV FINLAND SEDAN 1995 - FINLAND RIKARE ÄN NÅGONSIN - HAR 600 000+ FATTIGA
filosof Thomas Wallgren, Finland
          Kaffe/Te

19.15  OPPOSITIONEN I RIKSDAGEN EFTER VALET 2007
f.lic. Mauri Nygård, Finland
        
19.45  VELFÆRD ELLER VELSTAND - EN ØKOLOGISK OMTÆNKNING
          John Holten Andersen, Danmark

20.30  Finsk buffé


FREDAG 3.8.2007
Hotel Arthur, festsalen

Tema II : ALTERNATIV TILL EU-MEDLEMSKAP

          BILATERALA AVTAL MED EU SAMT EES/EFTA-AVTAL;
  9.00 
ISLAND:
          Anna Ólafsdóttir Björnsson, Heimssyn, Island
          
        
  9.30  NORGE:
          Torbjörn Dahl, Norge
                  
10.15  SCHWEIZ:
          docent Veli Karhu, Finland

11.00  Lunch

Tema III : HELSINGFORS-AVTALET  - BEVARA MILJÖN REN – FRI FRÅN URANBRYTNING, ATOM-KRAFT, RADIOAKTIVITET

12.00  ETT DANSKT ALTERNATIV TILL ATOMKRAFT
          Prof. Frede Hvelplund, Danmark

12.30  HELSINGFORSAVTALET - TILLBAKABLICK
v. häradshövd Holger Rotkirch, Finland
12.45  HELSINGFORSAVTALET - RESULTAT
f.kand. Birgitta Hambraeus, OSSE-nätverket, Sverige
             

13.30  HELCOM MORS-PRO ÖSTERSJÖN RADIOAKTIV
(HELCOM MORS PRO betyder Helsinki Commission Monitoring of Radioactive Substances in the Baltic Sea Project)
Erkki Ilus, ledande sakkunnig, Strålsäkerhetscentralen, Finland
14.10  Per Hegelund, Milkas, Sverige
                   Kaffe/Te

14.30  HOTET MOT NORDEN FRÅN URANGRUVBOLAGEN – EXEMPLET KUUSAMO
lärare Ulla Klötzer, Finland
Satu Kirsi-Saanio, Finland
                     
15.15  KYNNEFJÄLLETS FÖRSVAR 
Krister Nilsson, Ordf. i Rädda K., Sverige
Eva Antonsson, Hedekas, Sverige
          diskussion
                   

16.15  Exkursion med buss från Hotel Arthur.
          Helsingfors och Sveaborg.

20.30  Festmiddag ?


LÖRDAG 4.8.2007
Tusby (Tuusula), se kartan

KULTURELL EXKURSION
TUSBY STRANDVÄG, 5 h

 9.15   Avfärd från Helsingfors, besök på Ainola, Villa Kokkonen, Halosenniemi, Erkkola, Aleksis Kivis dödsstuga

14.00  Lunch-middag, Hotel Krapi, Tusby, varefter
15.30  Återfärd till Helsingfors


SÖNDAG 5.8.2007
Hotel Arthur, mötesrummet

Tema IV : SOGNDALSMANIFESTET

 9.00  SOGNDALSMANIFESTET
Revisionsgruppen, Danmark, Norge, Sverige, Finland

10.00  Panel: NORDEN ÅR 2030  - FÖRHOPPNINGAR OCH FARHÅGOR
Nordiska representanter

11.30  Platsen och temat för NFR 2008!
         
Folkriksdagen utvärderas (blanketter)

12.00 Avskedslunch       

***

ARRANGÖRER 2007:

FOLKRIKSDAGEN STÖDS EKONOMISKT AV
Svenska kulturfondenÖvernattning
(Rev. 26 juni 2007)

Priser i euro (€)  per natt

Hotell Arthur  www.hotelarthur.fi
Berggatan 19, Fi-00100 Helsingfors
Enkelrum utan bad: 57 och 42 veckoslut
Enkelrum med bad: 85 och 73 veckoslut
Dubbelrum utan bad: 68 och 61 veckoslut
Dubbelrum med bad: 104 och 92 veckoslut
Veckoslutspriset från fredag 3.8.
Priset inkluderar frukost.

Vandrarhem EUROHOSTEL www.eurohostel.fi.
Slottsgatan 9, FI-00160 Helsingfors
Enkelrum utan bad: 39,20 per natt
Nyare Enkelrum 42,50 per natt
Dubbelrum 23,50 per person och natt
Nyare Dubbelrum 26,60 per person och natt
3-personers rum 23,50 per person och natt
Priset inkluderar lakan, handuk och morgonbastu. Frukost à 6,50. Dusch och toaletter i korridoren. Separat kök finns till förfogande. Eurohostel-rummen är renoverade, har TV. Sängarna är inte högsängar.

BOKNING AV RUM: Boka rum själv senast 15 juni  direkt till hotellet eller vandrarhemmet med angivande av:
         beteckningen VEU/Nordisk Folkriksdag för Hotell Arthur och
         bokningsnumret 156513 för EUROHOSTEL.
Meddela namn, adress, önskemål och e-post.
OBS! Betalningen vid ankomsten till Eurohostel.

BESÔKSKARTAN: Sök efter gatunamn på karttjänsten


Anmälan
(Rev. 23 april 2007)

senast 30 juni 2007 till en av följande kontaktpersoner:
     adresser


Resvägar
(Rev. 23 april 2007)

Flyg

Finlandsbåtarna