logo


NORDISK FOLKERIKSDAG/
FOLKEMØDE
1/8 - 4/8  2014

DEMOKRATI OG VELFÆRD UNDER PRES -

Valby Kulturhus, København, DK

Arr.: Frit Norden foreningerne i Danmark, Norge og Sverige


 

  Folder med Program

  Indledernes præsentationer, oplæg mm:
Socialrådgiver Karina Rohr Sørensen, DK
Professor Jørgen Goul Andersen, DK
Dr. pæd. Birgit Kirkebæk, DK
Leder af "For Velferdsstaten" Asbjørn Wahl, N
Chefkonsulent på Kofoeds Skole Ole Meldgaard, DK
Coordinator for "Folkbildning - Learning for Active Citizenship" Mats Ehn, S
Professor Berit Ås, N
Journalist og forfatter Mikael Nyberg, S


Se omtale i
Miljömagasinet  nr. 46, 14 nov. 2014
Jernbanetidende nr 5, okt. 2014
Frit Norden nr 3, 2014
 
Hvad er Nordisk Folkerigsdag?


karina
DET NORDISKE ALTERNATIV

Karina Rohr Sørensen er medlem af Folkebevægelsen mod EU's ledelse. 
Socialrådgiver og souschef på forsorgshjem.
     goul
VELFÆRDSSTAT ELLER KONKURRENCESTAT        Se præsentation (slides)

[Præsentationen er inklusiv en stor stak ekstra. Her er en opdeling i mindre protioner:
Den nordiske velfærdsstat 1-39, Globaliseringen 40-69, Økonomi 70-110, Udfordringen 111-115]

Jørgen Goul Andersen er professor ved Ålborg Universitet - institut for statskundskab.
Han har forsvaret velfærdsstaten mod konkurrencestaten, som her i landet blev introduceret af professor Ove Kaj Pedersen (se Konkurrencestaten)
"Hvorfor i himlens navn kommer man på, at den nordiske velfærdsstat er dyr. Vores sociale udgifter er lidt mindre end Frankrigs og Tysklands." (2/5 2012)
En stor del af vores politiske debat baserer sig på af disse to syn på staten.
Kort sagt:
Velfærdsstaten bygger på forestillingen om den demokratisk aktive borger.
Konkurrencestaten på forestillingen om borgeren som forbruger af den offentlige sektor.

Litteratur:

Jørgen Goul Andersen (2013): Krisens navn. Bekæmper regeringen den forkerte økonomiske krise. Kbh: Frydenlund Academic. (kort sammenfatning af hovedargumenterne)
(JGA bog om globaliseringen og de nordiske velfærdsstater undervejs, på engelsk forlag)
Ove Kaj Pedersen (2011): Konkurrencestaten. Gyldendal Akademisk

Gouls Andersens hjemmeside

birgit
MENNESKESYNET BAG NEOLIBERALISMEN       Læs oplæg        Se præsentation (slides)

Birgit Kirkebæk er fhv. Lektor ved Danmarks lærerhøjskole, professor ved Universitetet I Oslo
Hun har skrevet en række bøger om åndssvageforsorgens historie, bl.a. om de to øanstalter Livø og Sprogø for hhv. kriminelle og vagabonderende mænd og »letfærdige og løsagtige« kvinder.

Litteratur:
Almagt og afmagt af Birgit Kirkebæk, Akademisk forlag 2010

asbjorn
AFDEMOKRATISERING AF DET OFFENTLIGE        Se præsentation (slides)

Asbjørn Wahl er national koordinator i For velferdsstaten, en norsk fagforeningsalliance, som kæmper mod privatisering og deregulering og for at beskytte de sociale resultater af velfærdsstaten.
Asbjørn Wahl ser i EU´s udvikling med finanspagt og økonomisk styring en dramatisk afdemokratisering af den økonomiske politik. Den gennemfører nyliberalismen og kapitalens herredømme. Og keynesiansk politik forbydes ved lov!
På én gang afskaffes velfærdsstaten og muligheden for at gå en anden vej politisk.
Når andre taler om risikoen for social uro, mener han, at social uro kan være en vej frem.

Litteratur:
The Rise and Fall of the Welfare State af Asbjørn Wahl.  PlutoPress 2011

Kampen mod lærerne i Danmark redigert av Lissie Thording og Helene Bank (2014).
For velferdsstaten har utfordret danske fagforeningsledere og forskere til å fortelle hva kampen sto om, og hvordan den utviklet seg. Nyttig lesing for alle som er opptatt av det som nå foregår i norsk skole.

ole
KONKURRENCESTATEN SLÅR DEM UD        Læs oplæg

Ole Meldgaard er chefkonsulent på Kofoeds Skole, medlem af Socialpolitisk Forenings Internationale Udvalg og formand for European Anti Powerty Network i Danmark.
I konkurrencestaten pålægges alle pligter og krav til uddannelse, så vi kan sælge på det internationale marked. Konkurrencestaten bygger på økonomiske incitamenter, pligter og sanktioner. Det, der før var en rettighed - uddannelse - er blevet en pligt.
De unges sårbarhed stiger, og de føler sig klemt i uddannelsessystemet - er det kun de unge, der svigter?

mats
GLOBALA OMSTäLLNINGSCENTRA - den nordiska folkhögskolan som arena och aktör       
Se præsentation (slides)
[Folkhögskolorna i Norden 1-7, Glokala omställningscentra 8-21]

Mats Ehn er Coordinator for FOLAC: Folkbildning – Learning for Active Citizenship

Projektdokument:
Riktlinjer för folkhögskolor som glokala omställningscentra

Artikel:  Omställningens dimensioner - Allt samtidigt av Hillevi Helmfrid

Boktips: Folkhögskola - så in i Norden av Kerstin Mustel och Monica Roselius

berit
DEN NORSKE GRUNNLOVEN 200 ÅR  - "Enige og tro til Dovre faller" ?        Læs oplæg

Berit Ås er tidligere professor i socialpsykologi ved Universitetet I Oslo.
Feministen og SV-politikeren Ås er kjent for sitt arbeide med å påvise hersketeknikker, men også for sitt iherdige fredsarbeid, kampen mot atomvåpen og kampen for miljøet og kvinners rettigheter. Av yrke er hun utdannet sosialpsykolog, men er nok mest kjent i Norge som den første partilederen for Sosialistisk Venstreparti.
…Berit Ås har hatt innflytelse langt ut over landets grenser. Hennes bok «Kvinner i alle land ... Håndbok i frigjøring», som kom ut 1981, er oversatt til flere språk, og begrepet «de fem hersketeknikker» er kjent i store deler av verden: Usynliggjøring, latterliggjøring, tilbakeholding av informasjon, dobbeltstraff (det blir galt uanset hvad du gør) og påføring av skyld og skam…

Litteratur:
Kvinner i alle land. Håndbok i frigjøring av Berit Ås, Aschehoug & Co 2008

mikael
DET STORA TÅGRÅNET        Se præsentation (slides)

Mikael Nyberg är svensk frilansjournalist och författare. Han är ansvarig utgivare av tidskriften Clarté.

"Hösten 2011 utkom min tredje bok, Det stora tågrånet, på Karneval förlag. Den handlar om kalabaliken i järnvägsspåren efter de bolagiseringar och privatiseringar som inleddes i slutet av 1980-talet.

Inget slut på tågkaoset i sikte (2012). Min bok Det stora tågrånet har nu kommit ut i en pocketutgåva. I ett nyskrivet efterord granskar jag regeringens löften om en "historisk satsning" på järnvägen. Vid närmare betraktande är summorna inte så imponerande - och en stor del slukas av omkostnader för konkurrensutsättningen av trafik och underhåll. 2012 års pengar till banunderhållet tog slut redan i höstas.

Låt banarbetarna göra sitt jobb!  Artikel i Aftonbladet 20 januari 2014

På den här hemsidan hittar du många av mina artiklar, presentationer av mina böcker och information om mina föredrag. Här finns debattartiklar och reportage från Aftonbladet, Dagens Nyheter, Lo-tidningen, Clarté, Folket i Bild/Kulturfront och andra tidningar."
Opdateret den 9. februar 2015