Tidligere kommentarer

2021 – endnu et coronaår med tid til eftertanke:


Det nordiske alternativ til EU

Forskellene mellem EU-staten og et nordisk statsforbund bliver mere og mere åbenbare. I takt hermed bliver visionerne for et nordisk alternativ mere og mere konkrete:

Skandinavien ud af EU’s militære union
Bl.a publiceret i Kritiska EU-fakta, september 2021.
Fælles udtalelse fra Per Hernmar fra Nej till EU i Sverige, Roy Pedersen fra Nei til EU i Norge og Susanna Dyre-Greensite fra Folkebevægelsen mod EU i Danmark.
”Skandinavien skal fortsat være en fredelig region i verden. Vores tre broderfolk vil, at det fortsætter sådan. Derfor kræver vi, at vores politikere trækker Danmark, Norge og Sverige ud af EU’s forsvarsfond EDF og lukker døren til forsvarspagten PESCO.” ...    
Læs mere .her...     

Et nyt holdningspapir om det nordiske samarbejde
Folkebevægelsen mod EU, 23. marts 2021 (Nordens dag). 
” I Folkebevægelsen mod EU ser vi gerne, at de nordiske lande danner et statsforbund. Altså en forpligtende sammenslutning af selvstændige stater. Visionen er ikke en nordisk forbundsstat, hvor de nordiske lande bliver delstater, men et samarbejde, hvor der er plads til demokrati og forskellighed. Forskellene mellem EU-staten og det nordisk statsforbund vil derfor blive åbenbare.”  ...                    Læs hele papiret .her...     

Istället for EU - Fördjupat nordiskt samarbete
Den svenske Nej-till-EUs skriftserie "svart på vitt om EU", sept. 2021.
- Ge Norden en chans! Reflektioner kring EU-medlemskapet och utökat nordiskt samarbete. Jörgen Bengtson, samhällsdebattör och författare till skriften ”Ge Norden en chans”, Sverige
- Möjligheterna kring nordiskt samarbete och ett nordiskt statsförbund Lave Broch, styrelseledamot Folkebevaegelsen mod EU, Danmark
- EU och ett framtida nordiskt samarbete Per Hernmar, ordf. Folkrörelsen Nej till EU, Sverige.                                  
Hent hele pjecen .her...     

”Vil vi være os selv – det er spørgsmålet”
Nødvendigt Forums blad sept. 2021
- Lave Broch, medlem af landsledelsen for Folkebevægelsen mod EU leverer et forsvar for ”Norden” som alternativ til EU.
- Et indlæg fra medlem af styrelsen for Nødvendigt Forum Christian Munch er højaktuelt, fordi det nu foreslås, at vort forsvarsforbehold mod at deltage i EU’s militær skal afskaffes.                
Hent hele bladet .her...      

I bogen Nordisk Socialisme (Gyldendal 2021) argumenterer Pelle Dragsted for ..
at en socialistisk, demokratisk økonomi er et realistisk og attraktivt alternativ til dagens vækstkapitalisme.”
- ”en modig, vigtig og inspirerende debatbog, som alle, der kæmper mod  ulighed og for mere demokrati, er nødt til at forholde sig til. Uanset om de er enige eller ej.” (Politiken)

Tolv anbefalinger vedrørende nordisk samarbejde i krisesituationer  Udarbejdet af den tidligere finske forsvarsminister Jan-Erik Enestam.
Rapporten er bestilt af de nordiske samarbejdsministre og anbefalingerne blev overrakt i forbindelse med deres møde i Nordisk Råds session i november 2021.                                 
Læs Enestams anbefalinger .her...     

God læselyst
Frit Norden/HK
Nov. 2021

Se kommentarer fra 2015 til og med 2020 her
- fra 2009 til og med 2014 her

- og fra 2006 til og med 2008 her