Tilbage til Nyere kommentarer
Kommentarer 2009 - 2014


logo


Nordisk Folkemøde / Folkriksdag 2014 blev afholdt
Fredag 1 augusti - mandag 4 august i København

Demokrati og velfærd under pres -
Nordisk Folkemøde / Folkriksdag er en årlig begivenhed, hver gang i en ny nordisk by. I år fandt det sted dels i Det Grønlandske Hus og dels i Valby Kulturhus.

Indledere var:
Socialrådgiver Karina Rohr Sørensen, DK
Professor Jørgen Goul Andersen, DK
Dr. pæd. Birgit Kirkebæk, DK
Leder af "For Velferdsstaten" Asbjørn Wahl, N
Chefkonsulent på Kofoeds Skole Ole Meldgaard, DK
Koordinator i "Folkbildning - Learning for Active Citizenship" Mats Ehn, S
Professor Berit Ås, N
Journalist og forfatter Mikael Nyberg, S

Se oplæg og præsentationer (slides)
Invitation:


Demokrati og velfærd under pres
På Nordisk Folkemøde i København kan du blandt andre høre norske Asbjørn Wahl, Mikael Nyberg fra Sverige og professor Jørgen Goul Andersen

Nordisk Folkemøde / Folkriksdag er en årlig begivenhed, hver gang i en ny skandinavisk by, som i år finder sted i København fra den 1. til 4. august. Selv om du ikke har tilmeldt dig, er det muligt at deltage i hele eller dele af programmet.

Fredag aften i Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, vil Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU tale om "det nordiske alternativ", og der er kulturelt indslag.

Lørdag og søndag finder mødet sted i Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4.

Lørdag klokken 9 lægger professor Jørgen Goul Andersen ud med foredraget "Velfærdsstat eller konkurrencestat". Dr. pæd. Birgit Kirkebæk vil tale om "menneskesynet bag neoliberalismen". Asbjørn Wahl, leder af "For velferdsstaten", Norge, taler om: "Afdemokratisering af det offentlige". Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole, holder oplægget: "Konkurrencestaten slår dem ud!"

Søndag kan du blandt andet høre foredrag på svensk af forfatter Mikael Nyberg: "Det store togrøveri", om konkurrenceudsætningen af de svenske jernbaner.

Se hele programmet.

Deltagerafgiften er 300 kroner for alle fire dage, 150 for en enkelt dag eller 50 kroner for et enkelt foredrag. Forplejning er ikke inkluderet.
lk

Ak, du skønne Norden – en svensk
Norden-specialist gør status

Af Leif Kajberg, sekretær i Frit Norden
Kronik i Flensborg Avis, 8. Januar 2014

Norden. Nutidens medier viser kun begrænset interesse for
Norden og det nordiske samarbejde, og perspektiver, planer og
visioner for det nordiske samarbejde brager ikke ligefrem igennem
i medierne. Men vi skal holde fast i Norden, mener dagen kronikør.

Se hele kronikken (pdf)Kom til Debatmøde lørdag den 28. september
i Føroyahúsið (Det Færøske Hus), Vesterbrogade 17A, København V.


Fisk & Færøerne – Fællesskab eller EU?
12.30  Lave Broch, Kampagnekoordinator for Folkebevægelsen mod EU
13.00  Sjúrdur Skaale, MF, Javnadarflokkurin
14.00 - 15.-   Debat

Arrangører: Folkebevægelsen mod EU og Foreningen Frit Norden

linie
Onsdag den 28. august trådte EU’s sanktioner mod Færøerne i kraft. Sanktionerne skyldes uenigheder angående sildekvoter.
Men hvordan ser man på konflikten fra færøsk side?
Hvad står på spil for Færøerne?
Og hvad skal vægtes højest fra Danmarks side - Rigsfællesskabet eller EU?
Hvordan er Færøernes situation i et nordisk solidaritetsperpektiv - og hvilke perspektiver rejser EU-sanktionerne mod Færøerne for det nordiske samarbejde og dets fremtid?

Høgni Hoydal, der er formand for partiet Tjóðveldisflokkurin og medlem af Nordisk Råd, har i Nordisk Råd stillet et skriftligt spørgsmål til Danmarks, Finlands og Sveriges regeringer (Skriftligt spørgsmål om bebudede EU-sanktioner mod Færøerne på baggrund af fastsættelse af fiskekvoter for atlantoskandisk sild). Høgni Hoydals henvendelse munder ud i 7 spørgsmål. Det sidste har følgende ordlyd: "Hvad agter Danmarks, Sveriges og Finlands regeringer konkret at foretage sig i denne sag for at forhindre EU-sanktioner mod et andet nordisk land i en lovlig konflikt om fiskeriaftaler?"

Se Høgni Hoydals spørgsmål og regeringernes fælles svar  ..her..
Se også svar på spørgsmål 3 af Peter Ørebech, professor ved Norges fiskerihøgskole i Tromsø. ..her..
Læs mere om baggrunden for fiskerikonflikten ..her..logo

Eda, Morokulien: Nordisk Folkriksdag 2013
Torsdag 1 augusti - söndag 4 augusti

Norden som spjutspets för en bärkraftig utveckling
Nordisk Folkriksdag, kommer i år att gå av stapeln i Morokulien, i Eda kommun, i Värmland, i gränstrakterna mellan Norge och Sverige.

Som Du kan se i programmet blir det helt säkert spännande dagar med inledare från olika nordiska länder, som kommer att bidra med sina byggstenar för en bärkraftig utveckling i Norden.
Deltagaravgift 200 kr.
Anmäl ditt deltagende snarest (och före 15 juli). Se kontaktpersoner i programmet.

Sprid gärna informationen vidare till vänner med intresse för nordiskt samarbete och trevlig samvaro i kulturhistorisk miljö.

Om Morokulien
År 1910 beslöt man vid den Nordiska Fredskongressen i Stockholm att samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen till Norge. Det var till minne av 100-årig fred mellan länderna. Monumentet är i vit granit från Idefjorden. Inskriften är "Hädanefter skall krig mellan skandinaviska bröder vara omöjligt". 
Namnet Morokulien lanserades 1959 av i samband med ett radioprogram som hette "Över alla gränser". Namnet kommer sig av det norska ordet moro och det svenska ordet kul som har samma betydelse (moro & kul i en = moro-kul-i-en).
lk

Store muligheder på Jaruplund Højskole
Af Leif Kajberg,
sekretær i Frit Norden.
Læserbrev i Flensborg Avis, 13. feb 2013

Niels Ole Krogh rammer plet i sin Jaruplund-kommentar i Flensborg Avis. den 4. februar.
Højskolen i Jaruplund skal udvikle sin profil i nordisk retning og tillige orientere sig mod unge fra Østeuropa, så der kan skabes et frugtbart kulturmøde mellem danske/nordiske elever og unge østeuropæere, der er opvokset med og lever under andre materielle vilkår. Altså så der bliver tale om en bredere international dimension i højskolens virksomhed.
Lige så vigtigt er det, som Niels Ole Krogh også er inde på, at tage fat i seniorerne, så vi også kan få et samspil mellem generationerne...

Med andre ord, der blæser nordiske vinde lige for tiden..
Se hele læserbrevet..


Nok er nok – om EU, neoliberalismen og det nordiske alternativ
Anmeldelse af to nye bøger:
Niels I. Meyer: NOK ER NOK – Stop den skæve udvikling
Johan Strang: Nordiska Gemenskaper – en vision för samarbetet
Af Jesper Morville, formand for Frit Norden, Danmark
December 2012

I 10 superkorte, personlige og vægtige kapitler leverer Niels I. Meyer i bogen "NOK er NOK" en grundlæggende kritik af vores kasinosamfund, neoliberalismen og EU, og giver realistiske og konstruktive forslag til en alternativ udvikling..  .. Og hans redskaber til at formulere sin kritik og sine både realistiske og visionære alternativer er så skarptslebne, at han på få sider kan behandle emner så varierede som livets mening, grænser for vækst og et nordisk alternativ til EU's katastrofekurs.

”Nordiska Gemenskaper – en vision för samarbetet” hedder en ny og allerede meget omtalt rapport fra Nordisk Råd..  .. Dens forslag er en generel markant styrkelse af det nordiske samarbejde på alle områder, men i forskellige former, afhængigt af, hvad der samarbejdes om. Derfor taler rapporten også om nordiske fællesskaber – i flertal. Dens udgangspunkt er – i lighed med Niels I. Meyers – at EU er i dyb krise, og at de eksisterende former for internationalt samarbejde i globaliseringens navn har det svært med demokratiet.
                        
Læs hele anmeldelsen  .. her ..       


Helsingforsavtalen 50 år
  
Innlegg på Frit Nordens Årsmøde 2012

Af Torbjørn Dahl, Norge

... Helsingforsavtalen er det nordiske samarbeidets «grunnlov» Samarbeidet skjer mellom likeverdige parter, og ingen kan påtvinge et annet land en politikk som ikke er ønsket. Suvereniteten er inntakt.
   Likevel er samarbeidet omfattende. Både det formelle og det uformelle samarbeide utgjør et av de mest omfangsrike regionale samarbeid i verden. Samarbeid skjer på alle plan fra nordisk sjakkmesterskap til nordiske statsministermøter.  Kommuner, foreninger, institusjoner, bedrifter, tillitsvalgte, skoleklasser, enkeltpersoner og familier knytter nordiske vennskapsbånd. 
   Nordisk samarbeidet er unikt,..      .. Les mer ..


Velkommen til
Frit Nordens Årsmøde 2012
Lørdag d. 6. oktober i Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, Valby

Helsingforsavtalen 50 år ved Torbjørn Dahl, Norge

Helsingforsaftalen regulerer det nordiske samarbejde og traktatfæster samarbejdet i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Se program for årsmødet  ..her..

NNlogo

Velkommen til
Nordisk Folkeriksdag 2012 i
Jondal - Hardanger. 29.07.– 01.08.,
  En nordisk festival! Deltakere fra alle de nordiske landene kommer sammen omkring temaer som gjelder det nordiske.     
  Tanken er også å legge til rette for vennskap og nettverk på tvers av landegrensene i Norden.

  Program og opplegg bestemmes i samarbeid mellom de nordiske Fritt Norden foreningene.
  I 2011 var folkeriksdagene på Færøyene og i 2010 i Finland.
  I år er temaet:  HVORDAN KAN VI I NORDEN STYRKE FN, GLOBALT, NASJONALT OG LOKALT?     
  Blant områder som vil bli belyst, er internasjonalt fredsarbeid, konflikthåndtering lokalt og regionalt, det nordiske samarbeidet innenfor og utenfor EU, ressursforvaltningen innen fiskeriene etc.       
  Se program og praktiske informasjoner  ..her..

  Påmelding innen 10. juni


Kom til Grundlovsmøde
Tirsdag, d. 5. juni 2012 – Amfiscenen
Brandts Klædefabrik, Brandts Passage, Odense
kl. 14.30-1630
Inge Genefke, menneskerettighedsforkæmper: Skam over os!
Helene Bank, Alliancen for Velferdsstaten: Globalisering og/eller velfærd
Tim Knudsen, professor KU statskundskab:
Fra vælger til kunde
Nikolaj Villumsen, mf. EU-ordfører,Enhedslisten
: Hvem bestemmer?
.. Læs mere ..


Ministeren og samarbejdspolitikken
Af Tao Kongsbak, politisk nordist i Danmark
Marts 2012

Den danske minister for nordisk samarbejde, Manu Sareen, udtalte for et stykke tid siden, at han vil ”bane vej for et stærkere Norden indenfor EU” <http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/staerkere-samarbejde-i-krisetid>. Det lyder jo besnærende. Virkeligheden er dog en anden. I praksis svækker EU Norden.

Siden Danmark indlemmedes i EF er intensiteten af det nordiske samarbejde mindsket.  ..                 
  .. Læs mere ..


Fritt Norden Norge skriver:

Hvilket EU er det EØS knytter oss til?
Av Dag Seierstad  
Februar 2012

.. Det går ikke an å vurdere EØS-avtalen uten å legge en vurdering av EU til grunn. Det må være en vurdering av EU både som økonomisk og politisk system. Og det må være en vurdering av hva som endrer EU: hvilke drivkrefter er i sving og hvilke er av størst betydning for utviklingen av EU. For det som endrer EU, endrer EØS. ..
.. Les mer ..


Traktatafstemning – Ja, tak
Februar 2012
Et flertal i Folketinget arbejder for, at Danmark skal tilslutte sig EU’s nye eurotraktat – den såkaldte finanspagt. Dette på trods af det danske nej til euroen.
Frit Norden opfordrer alle til at støtte Folkebevægelsen mod EU's underskriftsindsamling for en folkeafstemning om euro-traktaten.
Du kan læse mere og skrive under på kravet .. her..


Til Frit Nordens medlemmer og abonnenter, nye såvel som gamle


Nyt elektronisk blad, Grundlovsmøde og Nordisk Folkerigsdag i Norge er nogle af Frit Nordens kommende aktiviteter
Af Birgit Lerstrup, kasserer i Frit Norden
Januar 2012

På vort årsmøde i september 2011 drøftede vi Frit Nordens fremtid, herunder hvordan vi forvalter tid og penge bedst.
Her er et lille sammendrag:

Det blad, du som medlem eller abonnent lige har modtaget, er det sidste Frit Norden blad i papirudgave! Bladet udkommer fortsat, men fra årsskiftet – altså fra årgang 40 – udelukkende på nettet, hvor det kan hentes og læses her på fritnorden.dk   ..

Frit Nordens kommende aktiviteter kan du læse mere om .. her  ..

.. Og der er også et par ting vi beder dig om at gøre, se bare her4 gange 10 milliarder

Af Tao Kongsbak, suppleant i Frit Nordens styrelse
Søndag, 1. januar 2012

Jeg er ikke fan af økonomer. Men jeg har lært hovedregning i skolen og er i historie blevet undervist i, hvordan regeringer nu og da kan komme til at bedrive samfundsskadelig virksomhed. Indsigter herfra har jeg haft god brug for, når jeg skal forstå, hvorfor det danske folketings europaudvalg for nylig har bevilget 40 mia. kroner til IMF med henblik på at forhindre eurozonens finansielle kollaps, og som det er tvivlsomt det nogensinde får tilbage.   ...   Læs mere .. her ..julesvane

Frit Norden ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår


Nordens torsdag
Af Tao Kongsbak, suppleant i Frit Nordens styrelse
December 2011

Det hævdes af flere politikere på ting i Norden, at Nordisk Råd skal virke således, at landene bliver bedre til at indføre EU-direktiver på en ensartet måde. Det finder sted, desuagtet at hvert nordisk land har sin egen særlige politik. Men præsidenten for Nordisk Råd, Bertel Haarder, bliver ved med at være klar i spyttet. Arbejdet i de nordiske råd skal blive mere effektivt og ’speedes’ op. Norden skal være EU’s duks og tale med ”en nordisk stemme”.  .. Læs mere ..Gang i kystfiskerne på Grønland

Af Tao Kongsbak, fiskeriansvarlig i Frit Norden
November 2011

 Den legendariske danske nordbo Knud Rasmussen var betaget af Grønland og dets indbyggere, eskimoerne. Hans interesse var ikke alene lidenskabe- lig, den var også videnskabelig.  ...
 Vi, Frit Nordens fiskeriansvarlige, er også betaget af Grønland. ...
 Vi beundrer hvordan Grønland på forbilledlig vis har gjort sig fri fra EU og ser frem til et udvidet og tættere nordisk samarbejde, der er langt mere fordelagtigt for Grønland end for eksempel det såkaldte EU-partnerskab for fiskeri. ...
  Men som andre steder i Norden, er vi i Frit Norden optaget af, at det traditionsrige kystfiskeri styrkes og gives rimelige muligheder for at yde deres bidrag til det nære samfund. Vi undrede os derfor en smule, da vi erfarede, at naalakkersuisut har vedtaget en ny lov for kystfiskeri. ...
.. Læs mere ..


Når Norden bliver frit
Af Tao Kongsbak, suppleant i Frit Nordens styrelse
November 2011

Den dag Danmark bliver befriet fra EU, behøver vi ikke længere krampagtigt, at fastholde den danske grundlov som et sidste forsvar for folkestyret. Så kan vi begynde at tænke fremad og udvikle folkestyret i retning af et bidrag til et nyt nordisk samarbejde bestående af otte selvstændige lande og deres mangfoldige folk. Det betyder nok, at vi kommer til at revidere og eventuelt genforfatte grundloven. Og her kan Danmarks tidligere kolonier Island og Færøerne, som ikke er medlemmer af EU, måske ligefrem tjene som inspiration.    ..Læs mere ..Torsdagsbesættelse
Af Tao Kongsbak, suppleant i Frit Nordens styrelse
November 2011

Torsdag den 10/11 indrykker formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, en lang erklæring i dagbladet Politiken om det, han forstår ved solidaritet.. 
..Den trykte erklæring udraderer en ellers i onsdagens Politiken annonceret kronik af en Steffen Groth med titlen ”Flyt FN til Jerusalem”. Kommissionsformandens erklæring er, med andre ord, endnu et klassisk eksempel på den økonomistiske og massemediestyrede eurokolonialisme..
Læs hele kommentaren  ..her..Den grimme ælling blev en søpapegøje
Frit Nordens holdningsreportage fra Nordisk Råds session 2011 omhandlende makrelfiskeriet i Nordøstatlanten
November 2011

Alle kender eventyret om den grimme ælling. Den blev mobbet af de andre fugle men endte som en flot hvid svane. Det var på H.C. Andersens tid. I dagens Norden er det så svanernes tur til at være dem som mobber.
Det sker for eksempel i konflikten om fordelingen af kvoterne for fiskeri af makrel i det nordøstlige Atlanterhav. Her har fire af de fem nordiske svaner Norge, Sverige, Finland og Danmark rottet sig sammen mod Island og Færøerne. Førstnævnte lægger nu op til via en alliance med eller som direkte medlemmer af EU, at der indføres handelssanktioner mod sidstnævnte. Spørgsmålet er kan det nordiske samarbejde holde til det? Og, mere nationalt, vil konflikten ende med at det danske rigsfællesskab, som Færøerne er del af, sprænges? 
Læs mere ..her..Nordisk Folkriksdag 2011 möts på Färöarna
– ett sällsamt ö-rike mitt ute i Atlanten
Krönika av Gunilla Winberg, ordförande for Fritt Norden i Sverige 
Augusti 2011

Efter ett par timmars flygresa från Köpenhamn, skymtar vi en grupp höglänta öar utkastade mitt i Nordatlanten mellan Island och Norge och Nordväst om Skottland – Föröarna eller Föroyar (på färinska). Vi går in för landning på huvudstaden Torshavns grannö, Vágar (uttalas ’Våar’). Solen skiner och havet är lugnt. Hastigt sänker vi oss ner mellan höga gräsbevuxna berg.     ... Läs mer ..


Dagens nordboer i konflikt
Udtalelse fra Nordisk Folkerigsdag på Færøerne, 25.-27. juli 2011
August 2011

Bestanden af makrel i nordøstatlanten er rykket mod nordvest, fra norsk til færøsk og islandsk farvand. Det har ført til 'krig' om landenes andel i de samlede makrelkvoter. Folkerigsdagen giver her i al fredsommelighed sine anbefalinger til en løsning.     ... Læs mere ...jm

Mulighederne i det nordiske samarbejde
Af Jesper Morville.
Formand for foreningen Frit Norden.
August 2011

Folkebevægelsen mod EU's internationale udvalg har til inspiration og som et redskab i den politiske debat udarbejdet et ”Nordisk holdningspapir”, der ridser mulighederne i det nordiske samarbejde i dag op, sammenholdt med perspektivet for Norden helt uden for EU.
Frit Norden støtter naturligvis arbejdet for at give visionen om et styrket nordisk samarbejde kød og blod.

Debatten om Norden og det nordiske alternativ tager til i styrke, jo tydeligere det bliver, at EU med stormskridt er ved at udslette det, vi kender som den nordiske model – med alt, hvad det begreb står for i retning af skattefinancieret velfærd, nærhed mellem borgere og beslutningstagere, en stærk profil i FN og et arbejdsmarked, hvor det er arbejdsmarkedets parter selv, der bestemmer....
Læs mere ..her..


jm

Fest og folkerigsdag på Færøerne
Af Jesper Morville,
formand for foreningen Frit Norden.
April 2011

Nordisk Folkerigsdag 2011 står i selvstændighedens og Nordatlantens tegn
I dagene 25. til 31. juli byder Tórshavn årets nordiske folkerigsdag velkommen. Det traditionsrige idéforum har i 21 år samlet græsrødder fra hele Norden til drøftelser og erfaringsudveksling om miljø, freds- og solidaritetsarbejde og, ikke mindst, demokrati og selvstændighed i forhold til EU – og, for Færøerne, Grønland og Ålands vedkommende, også i forhold til Danmark og Finland.
Ud over spændende og aktuelle politiske diskussioner vil man på folkerigsdagen kunne deltage i den berømte færøske Olaifest (i dagene 28. til 30. juli) med sang og dans i de lyse sommeraftener.
Hovedoverskriften for årets træf er ”selvstændighed for en ø-nation – hvad er der gjort og hvad kan der gøres?”.    Læs mere ..her..

lk

Nordens sprog lader sig forstå - dansk, norsk svensk eller engelsk?
Referat af debatdag i Flensborg 26. marts
Af Leif Kajberg,
næstformand for foreningen Frit Norden
Marts 2011

Der er stor interesse for Norden og det nordiske samarbejde i Sydslesvig, men der gøres også meget for at vedligeholde og stimulere interessen for og nysgerrigheden vedrørende Norden og nordisk identitet.
 ... og der er da også en veludviklet tradition for afholdelse af velbesøgte nordiske seminarer og debatdage i Flensborg. Den 26. marts blev der endnu en gang debatteret nordisk samarbejde. Temaet var de nordiske nabosprog og nordisk sprogforståelse, kommunikationen mellem nordiske medborgere. .. Læs mere ..


po

EUs medlemsland: Fylker med lokalt selvstyre?
Et bidrag til Nei til EUs nettside "Ukens Skribent"
Av Peter Ørebech, leder av Fritt Norden i Norge
Desember 2010

Hva er en stat? Eller sagt noe annerledes; hva skal til for at et land opphører som nasjonalstat? Spørsmålet er presserende nå etter at Lisboa-traktaten er vel i havn.
EU har endelig fått sitt statsoverhode – president Barroso – og sin første utenriksminister – Lady Ashton. EU har sine egne legasjoner bl.a. i Washington og ved FN i New York og utenfor kommisjonen i Brussel vaier – ikke som før de 27 medlemslands flagg, men 27 EU-flagg. 
Foruten spørsmålets juridiske implikasjoner, er tema spekket med følelsesmessige og sjåvinistiske forestillinger...
Men, men; synsinntrykk og følelser er en ting. Jussens formelle virkelighet en annen...
.. Les mer. ..jm

Selvstyre og samvær.
Rapport fra Nordisk Folkerigsdag 29. juli-1.aug. 2010
Af Jesper Morville, formand for Frit Norden i Danmark
August 2010

Nordisk folkerigsdag på Åland diskuterede selvstyre og union, klima, demokrati og aktioner og handlinger globalt og lokalt. Og vi fik indblik i det politiske liv og græsrøddernes aktiviteter på den spændende øgruppe i Østersøens hjerte.
Til indledning på årets folkerigsdag gav mødets vært, Merja Renvall, et indblik i livet, også det politiske, på Åland...
Folkerigsdagens store åbne møde lørdag aften havde professor Johan Galtung som foredragsholder. Galtung så på de overordnede sikkerhedspolitiske udviklingslinjer og problemer, hvor Norden har mistet den betydning, man havde for nogle årtier siden. Også han appellerede til det folkelige engagement, der skal til, hvis Norden atter skal have et meningsfuldt projekt...    Læs mere...lk
Island - lille land, stor betydning!
Referat af debatarrangement i Fællessalen, Christiansborg, København
Af Leif Kajberg.
Næstformand for foreningen Frit Norden.
Juni 2010

Norden i Fokus
havde, sammen med den islandske ambassade, indbudt til et debatarrangement i Fællessalen på Christiansborg den 17. juni. På Islands nationaldag. Overskriften var Island - lille land stor betydning! og programmet var struktureret således, at Islands ambassadør, Sturla Sigurjónsson, holdt en kort velkomsttale, hvorefter fire oplægsholdere kom til orde for at belyse bestemte facetter af Islands situation efter finanskrisen, landets chancer for at komme på fode igen og dets fremtidsmuligheder i det hele taget. Sidste del af programmet var en paneldebat med oplægsholderne som hovedaktører og med mulighed for indlæg fra salen..    Læs mere ...jeg
Isländska politiker vill dra tillbaka medlemsansökan
Av
Jan-Erik Gustafsson,
ordförande i Folkrörelsen Nej till EU
Juni 2010

På EU-toppmötet i juni öppnade regeringscheferna för medlemsförhandlingar med Island. Detta trots att ledamöter från samtliga partier utom ett i det isländska alltinget strax före lagt fram en motion som kräver att Island skall dra tillbaka sin medlemsansökan.
Motionen kommer om den bifalls i oktober efter alltingets sommaruppehåll upphäva den motion som 16 juli förra året gav den sittande koalitionsregeringen av Socialdemokrater och Grön vänster mandat att ansöka om medlemskap. Men den isländska regeringen är splittrad...

...
Enligt flera samstämmiga opinionsundersökningar vill inte det isländska folket gå med i EU. 60- 70 procent av folket säger nej...    
 ...läs mer ..


mr
Välkommen til Åland
Av Merja Renvall, Folktingsarrangör på Åland
April 2010

Folkting 2010 arrangeras på Åland 29.7.-1.8.2010. Med denna hälsning vill jag önska er alla välkomna och väcka ert intresse för vårt autonomasamhälle.
Åland tillhörde det svenska riket ända till kriget 1808-1809 då Sverige tvingades avstå Finland och Åland till Ryssland. Nationernas förbunds råd fattade 1921 beslut om kompromiss där Finland fick suveräniteten över Ålandsöarna fast ålänningarna åberopade återförening med Sverige. 
...

... På Åland blir man alltså oundvikligen intresserad av hur demokratin i samhället fungerar. Sådana funderingar och debatter varvas sedan med underbara stunder i det här natursköna demilitariserade landskapet med 6.700 öar och skär varav cirka 150 bebodda,..

... Mer om allt detta och vilka visioner dagens ålänningar har för sin framtid får man höra under Folktingsdagarna!   ...läs mer ...lk
Gode miner til slet nordisk spil: når politikere svigter den nordiske idé
Af Leif Kajberg.
Næstformand for foreningen Frit Norden. Var i en årrække international koordinator ved Danmarks Biblioteksskole.
Oktober 2009

... i de senere år er de nordiske landes samarbejde gradvis blevet udvandet og marginaliseret.
... Forestillingen om Norden som samlet region kommer typisk i klemme mellem europæiseringen og det nationalstatslige. Generelt vægrer regeringerne og de toneangivende politikere i de nordiske lande sig ved at give mere reel magt til regionalt nordisk samarbejde.
... Med fremkomsten af Stoltenberg-udredningen er diskussionen om en revitalisering af samarbejdet om udenrigspolitik og sikkerhedspolitik i Norden imidlertid blevet tilført ny næring.
Læs mere om Stoltenberg-rapporten og Norden som samarbejdsregion  ... her ...
Er nedrustning 'en saga blot' i Norden?
Pressemeddelelse fra Nordisk Folkerigsdag afholdt på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Thy, 30.07-02.08 2009

Et af hovedtemaerne på årets Folkerigsdag har været Thorvald Stoltenbergs rapport om “Nordisk samarbejde om udenrigs- og sikkerhedspolitik”.  (Forslaget overleveredes de nordiske udenrigsministre på et ekstraordinært nordisk udenrigsministermøde den 9. februar 2009.) Vi har med stor interesse læst rapporten, men savner et konkret forslag om en helt nødvendig international nedrustning, som også vil få betydning i det nordiske sikkerhedspolitiske samarbejde.
I en verden med krig og konflikter har de nordiske lande tradition for fredsskabende arbejde gennem FN, og vi mener, at de har vigtige bidrag at komme med i denne sammenhæng.
Vi vil opfordre alle læsere til at engagere sig i fredsarbejdet, især imod kernevåben, i hver sit land.

Nordisk Folkerigsdag 2009 var arrangeret af Foreningerne Frit Norden i Danmark, Norge og Sverige i samarbejde med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi.
jhFinanskrisen – politiske konsekvenser for EU
Et referat fra Europakonferansen 2009 i Oslo
Jon Haarberg, Fritt Norden-Norge
Juni 2009

Hvert år arrangerer det norske Utenriksdepartementet ”europakonferansen”. Formålet er å stimulere til EU-debatt i Norge. I år var Joschka Fischer, Tysklands utenriksminister fra 1998 til 2005, invitert som hovedtaler. Årets tema var: ”Finanskrisen – politiske konsekvenser for EU”. Fischer og vår egen utenriksminister, Jonas Gahr Støre, talte om alle sider ved EU. De snakket lite om konferansens tema, finanskrisen og EU.
I panelet satt gjester fra det nære utland:
Margareta Cederfelt; medlem av EU-komitéen i Riksdagen, Moderaterna.
Marlene Wind; professor v/ Center for Europeisk Politikk, København Universitet..  ..Les referat..ds
Genopret SHIRBRIG-brigaden og styrk freden gennem FN
Af Ditte Staun, talsperson for Folkebevægelsen mod EU og medlem af Frit Norden
Juni 2009

- EU-styrker kan aldrig gøre, hvad SHIRBRIG har gjort, udtaler Ditte Staun og opfordrer Folketinget (DK) til at prioritere global fredsbevarende indsats og ændre beslutningen om at nedlægge FN-brigaden.

Tirsdag den 30. juni lukkes og slukkes der i den multinationale SHIRBRIG-brigades hovedkvarter på Høvelte Kaserne i Nordsjælland. Repræsentanter for de deltagende landes regeringer traf beslutningen på et møde i november sidste år efter pres fra den danske og svenske regering. Den 1. juni udkommer en ny rapport fra tænketanken NyAgenda om SHIRBRIG-brigaden. .. Læs mere ..


po
Er EU en snill onkel, en klubb eller et imperium?
Af Peter Ørebech, leder,
Fritt Norden-Norge
Mai 2009

Norges utenriksdepartement tegner et idyllisert bilde av EU som få, som kjenner EU fra innsiden, kjenner seg igjen i. EØS er rosenrødt tegnet, som bærebjelken i det nordiske samarb
eidet: Nå kan diskusjonene i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd bare forstumme. Nordisk samarbeid kan best fremmes innen rammen av EU/EØS, er det norske utenriksdepartements syn.
Fritt Norden-Norge har et annet syn. Norden utenfor EU må gjenreises som politisk monolitt i det internasjonale samfunn.

Les Fritt Norden-Norges høringsuttalelse til Det norske Storting ...her
...tl

Nordiskt samarbete - sett från Sverige
Av Tomas Larsson, Stockholm
Maj 2009


...På kort sikt kan det verka lockande för de nordiska länderna att fortsätta att mentalt stödja sig på EU, men frågan är vad resultatet egentligen blir på sikt. EU som helhet, och i synnerhet euro-området, har sedan den nya valutans införande januari 1999 haft en betydligt sämre ekonomisk tillväxt än t ex Sverige. Detta har givetvis euroförespråkarna börjat att inse, men numera heter det istället att euron främst är ett "politiskt projekt" och inte längre ett ekonomiskt sådant...

...Det viktiga är dock att en diskussion om ett fördjupat nordiskt samarbete kommer igång och att vi får en levande diskussion om vad vi tillsammans vill med framtiden. Vi får inte hela tiden hamna i den icke-konstruktiva diskussionen i spänningsfältet om nationalstaten eller Bryssel!  ... Läs mer..


hg
 
Iceland and the European Union
Report on the political situation in Iceland in relations with the European Union before the general elections on April 25, 2009.
by Hjörtur J. Guðmundsson

April 2009

The campaign before the general elections on April 25 will for obvious reasons be very short. At this point nothing indicates EU membership will be an issue now more than in previous general elections in<ftp://fritnorden:@www.fritnorden.dk/debat/jm_aug2011.html> Iceland. The short campaigning will probably constribute additionally to this since others issues are likely, as before, to be seen as much more important to address. However, the Social Democratic Alliance has claimed it will put special emphasis on EU membership, both during the elections campaign and if the party will participate in forming a new government after the elections. The problem for the social democrats is with whom they are going to apply for EU membership?   ... Read more...tl Nordisk samarbejde
Indlæg i Flensborg Avis den 21. januar 2009
Af Leif Kajberg

Det nordiske står stærkt i Sydslesvig. Det nordiske samarbejde er formaliseret, men man overser nogle gange det stærke samarbejde, der er mellem græsrødderne i de nordiske lande...

... Paradoksalt nok virker det undertiden som om, at interessen for Norden og det nordiske samarbejde er større uden for end inden for Norden!..
... Men selv om det kan være opad bakke for dem, som tilstræber nordiske løsninger og et mere forpligtende nordisk samarbejde, er der stadig ildsjæle og græsrødder, som mødes for at diskutere nordiske initiativer og udviklinger. Det sker under overskriften Nordisk folkerigsdag...  ..Læs mere ..


Se kommentarer fra 2006 til og med 2008 her

- og kommentarer efter 2015 her