... För att anpassa sig till den nya världsordningen har Nordiska rådet för en tid sedan inlett en reformering av samarbetet. Inom denna process har dock de tre kärnländerna i det nordiska samarbetet - Danmark, Norge och Sverige - hamnat i skymundan.
Likt satelliter kretsar kring dessa länder en rad nya nordiska samarbetsprojekt: Östersjösamarbetet, Vitryssland, Barents hav, Arktiska rådet och även Ukraina. Intentionerna med dessa samarbeten är visserligen goda, men tyvärr hamnar fokus utanför regionen.
Âven om ...Läs mer...