Frit Norden er en tværpolitisk forening (stiftet i 1971)

Vi er for nordisk samarbejde og mod EU-medlemskab for Nordens lande


svane

Fælles platform for foreningerne Frit Norden:


Foreningerne Frit Norden Danmark, Norge og Sverige er tre selvstændige organisationer
.

Fritt Nordens målsetting:
  • at knytte de nordiske folk og lande tættere sammen I fuld respekt for mangfoldigheden
  • at videreudvikle den nordiske velfærdsmodel
  • at frigøre/friholde de nordiske lande fra EU til fordel for nordisk og internationalt samarbejde mellem frie nationer
  • at forsvare det enkelte folks ret til selvstændighed
  • at forsvare og udvikle folkestyret
Fritt Nordens virksomhet:
  • Vi gir ut tidsskriftet ”Frit Norden”. Redaktion har medlemmer fra alle skandinaviske lande.
  • Vi har en hjemmeside www.fritnorden.dk
  • Vi er medarrangører af Nordiske Folkerigsdage/Folkemøder
  • Vi har fælles møder og udspil i forbindelse med Nordisk Råds sessioner
                                        (jan 2008)


Fritt Norden er en ideell forening og enhver som støtter foreningens formål, kan opptas som medlem.

Les  mer om foreningerne:

Bliv medlem!
dansk flag 
Invitation til medlemskab af
Frit Norden - Danmark

norsk flag 
Invitasjon til medlemskap af
Fritt Norden - Norge
svensk flag  
Inbjudan till medlemskap av Fritt Norden - Sverige
Opdateret 19. februar 2009