Invitation
12/5

Glimt fra konferencen

Pressmeddelande 8/8

Kort introduktion till föreläsarna vid Nordisk Folkriksdag 2004
8/8
svaneNordisk Folkeriksdag i Grästorp, Sverige
3-8 augusti 2004

Nordens roll i världen


 
 
 
 
 


 

På 
nettet:

Tisdag 3/8
Roger Andersson och Thomas Carlsson:
Velkomsthälsning

--- " --- Johan Galtung:
Norden - Det förlorande initiativet?

Onsdag 4/8
Per Grimstad:
Nordisk biståndspolitik sett ur ett internationellt perspektiv
 
--- " --
Bosse Hamarström:
Det svenska samarbetet med 3:e världen sett ur ett nordiskt perspektiv
19/9
--- " ---
Ditte Staun:
Hvordan arbejder Danmark for at forbedre tilstanden i verden?
5/9
Torsdag 5/8
Lena Johansson och Gunnel Lundmark:
Grästorps vänortssamarbete med Marupa i Mocambique

--- " ---
Gunnel Litfeldt:
Om  systersamarbete mellan folkhögskolor
 
--- " ---
Ole-Björn Ileby:
Den norska föreningen Venska
p Nord-Sör ger några smakprov på Nord-Syd samarbete
 
--- " --- Tine Larsen:
Vad menar vi med global miljökamp?

30/11
Fredag 6/8
Tord Björk:
Vilken betydelse har Social Forum mötena? Eksempel fra Paris, Bombay, Stockholm och Göteborg

--- " ---
Johan Lindblad:
Skulle en skandinavisk kronallians kunna bli en motvikt till Euron?
 
--- " ---
Luise Pihl:
Vad är unikt med
Norden?

Lördag 7/8
Jörgen Bengtsson:
Förslaget
till EU:s nya grundlag ur ett nordiskt perspektiv

--- " --- Karina Rohr:
   ?

--- " --- Ragnar Arnalds:
EU och det nordiska samarbetet sett ur en isländsk synvinkel
26/8
--- " ---
Björn Månsson:
   ?

--- " --- John Dale:
Hvordan påvirker EU det nordiske samarbeidet?
31/8
Söndag 8/8
Antonio Barbosa da Silva:
Global etik och globalt ansvar i globaliseringens tidsålder
26/8
Tilbage til forsiden