Nordiske Noter (fortsat fra forsiden)

Dec. 2018:     Årets sidste nummer af Frit Norden er udkommet.
Læs om Sentios meningsmålinger: "EU eller Nordisk Forbund", Nordisk Folkerigsdag 2018 om Norges naboskab med Rusland og om Natos militære installationer i de nordisk lande. Og endelig gengiver vi Nødvendig Forums artikel: "Først vantro, derefter vrede" om Brexit, af Rina Ronja Kari.
Hent december-nummeret ..her...

Nov. 2018:     Igen i år afholdes Nordisk Litteraturuge
(12.-18. nov.), et højtlæsningsarrangement, hvor den samme nordiske litteratur læses op samtidigt i hele Norden, Baltikum, samt øvrige Norden-interesserede institutioner rundt om i verden. Læs mere ..her...

Okt. 2018:     Se det seneste nummer af bladet Nødvendigt Forum. Det har en række artikler, der føjer både dybde og bredde til EU-debatten.
Foreningen er i gang med at lave en ny hjemmeside. Bladet kan derfor hentes ..her...

Juli 2018:     Ny meningsmåling viser opbakning til et nordisk forbund fremfor EU-medlemskab. Målingen er foretaget i perioden 1.-5. juni 2018 og ca. 1000 personer pr. land er interviewede i Danmark, Sverige og Norge. Læs om målingen  ..her... og mere ..her...

Juni 2018:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet.
Læs om en nordisk fredsrejse til Rusland og se
en kort foromtale af Nordisk Folkeriksdag 2018. Desuden er der en artikel om Grønlands vej mod selvstændighed. Bladet kan hentes ..her... 

Jan. 2018:     Sverige har formandsskabet i Nordisk ministerråd i 2018
 “Ett inkluderande, innovativt och  tryggt Norden” er overskriften til Sveriges formandsskabsprogram. Digitalisering er et genemgående tema.
Se også de mange sektorsspecifikke 2018-programmer. 

Okt. 2017:   
Endnu et nyt nummer af Frit Norden er udkommet.
Denne gang med en skriftlig version af Mininnguaq Kleists oplæg fra Frit  Nordens visions-seminar (Nordisk Folkerigsdag) den 29. - 30. juli og Kjell Dahles artikel om Norge og fredsarbejdet. Bladet kan hentes ..her..

Juni 2017:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet.
Det indeholder artikler baseret på taler fra Grundlovsmødet i Odense:
Bankerne skal ikke bestemme! Af Rasmus Hougaard Nielsen, Ja til Verden - Nej til EU! Af Lave K. Broch, Flygtninge er også mennesker Af Leif Bork Hansen, Ansvarlig klimapolitik og social retfærdighed Af Jens Friis Lund
Kontaktadresser. Hent artiklerne - eller et af de foregående numre ..her..

Feb. 2017:     "Nordens tid är nu Förutsättningar och möjligheter med ett nordiskt medborgarskap". Rapport av Sten Palmgren och Gunnar Wetterberg.
Med utgångspunkt i ett initiativ som har väckts inom Nordiska rådet diskuteras i den här rapporten möjligheterna att införa ett nordiskt medborgarskap. Tanken om ett nordiskt medborgarskap är nära förknippad med visioner om ett tätare samarbete mellan de nordiska länderna i en eller annan form. Läs rapporten  ..her..

Jan. 2017:     Norge har i 2017 formandskabet for Nordisk Ministerråd.
Det norske formandsskabsprogram er inddelt i tre hovedspor: Norden i omstilling, Norden i verden og Norden i Europa.


Okt. 2016:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet med uddrag af nogle oplæg fra Nordisk Folkriksdag 2016 i Sverige, bl.a. om ikke-vold (Majken Jul Sørensen), om palæstinakonflikten (Brita Bastogi) og om Island i den nordiske familie (Einar Már Guđmundsson). Læs bladet ..her..

Maj 2016:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet
I dette nummer bringer vi en fyldig omtale af sidste års fredsfestival i Aarhus med indlæg fra flere nordiske lande. Nordens rolle og muligheder som konfliktløser er også temaet for dette års nordiske folkerigsdag i Sverige. Læs bladet ..her..

Jan. 2016:     "Vatten, natur och människor" er titlen på Finlands formandsskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2016.
Programmet (34 sider) kan hentes/bestilles ..her..
 
Sept. 2015:     Fredsfestival i Aarhus med fokus på Norden
Fredsfestivalen Aarhus den 4. oktober tar for seg et høyaktuelt tema – hvordan de nordiske landa blir ombygd og forvandlet til kampklare brikker i NATOs strategi for fortsatt krig.
Her får man en enestående mulighet til å høre innledere fra Island, Sverige, Grønland, Norge og Danmark.
NATO driver opprustning av Norden og innrullerer både Sverige og Finland, som er i ferd med å bli nye oppmarsj- og baseområder for aggresjon mot Russland. ..
Les mer og finn program ..her..

Maj 2015:     Selvstyrende områder i Norden i et fredsperspektiv: Færøerne, Grønland og Åland. (Ny rapport)
Norden har 200 års erfaring med fredelig sameksistens og konfliktløsning, som er værd at fremhæve og tage ved lære af, og netop derfor har de selvstyrende områder i Norden tiltrukket sig en hel del opmærksomhed i den seneste tid. I rapporten præsenteres konklusionerne fra et sammenlignende studie af de selvstyrende områders retslige, økonomiske og sikkerhedspolitiske udvikling.
Læs mere om studiet og hent rapporten  .. her ..

April 2015:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet
Bladet indeholder bl.a. artiklerne “Er Island ansøgerland til EU?” samt to
artikler med udgangspunkt i besættelsestidens historie: "Frit Danmark" og "Nordisk samfølelse under 2. verdenskrig." Læs bladet ...her...

Feb. 2015:     I 2015 har Danmark, i samarbejde med Grønland og Færøerne, formandskabet for Nordisk Ministrråd. Der sættes fokus på vækst, velfærd, og værdier samt Arktis i det kommende år.
Se hele formandsskabsprogrammet  ..her
Læs mere om Danmarks formandsskab på www.norden2015.dk

Nov. 2014:     Utvalgsforslag om Forvaltning av felles fiskebestander
Nordisk råd vil med dette rekomandere Nordisk ministerråd utvikle og gjennomføre initiativ som forbedrer forutsetningen for langsiktig holdbar forvaltning av felles fiskebestander. Les anbefalingen .. her ..

Nov. 2014:    Nordisk Biblioteksuge arrangeres for 18. gang og mandag den 10. november er den store højtlæsningsaften. Årets tema: Trolde i Norden. Ca. 2000 biblioteker og andre institutioner deltager og tusindvis af børn, unge og voksne i Norden lytter til den samme tekst på samme dag kl. 19.00. Læs mere .. her ..

Nov. 2014:     Hovedinnlegg av Thorvald Stoltenberg (forfatter til Stoltenbergrapporten) under Nordisk råds sesjon 2014.
"Kjære venner, jeg har i dette foredraget tatt utgangspunkt i den nye situasjonen i Europa og pekt på hva de nordiske land nå kan og bør gjøre i fellesskap. På den måten kan det enkelte nordiske land styrke sin sikkerhet og øke sin evne til å ivareta egne interesser..."
Les hele talen .. her ...

Okt. 2014:     Hvad er nordisk merværdi?
Via 8 forskellige cases sætter online-magasinet Nordic Added Value fra Nordisk Energiforskning fokus på behovet for samarbejde for at få indflydelse!
Læs magasinet Nordic Added Value ... her ...

Sept. 2014:     Den Nordiske Klimaduel er “et tilbud til de nordiske skoler om samarbejde, fælles faglighed og uddannelse i og mod en grønnere fælles fremtid. Det bygger på de nordiske landes læreplaner og er fleksibelt og dynamisk med afsæt i digitale læringsmidler.” Læs mere .. her ..
Tilbuddet er en del af den Nordiske undervisningsportal ”nordeniskolen.org”. Portalen har til november eksisteret i et år og har allerede mere end 1400 tilmeldte lærere fra hele Norden.

Juni 2014:     Det framtida nordiska hälsosamarbetet (Könberg rapporten)
Tidligere helseminister i Sverige, Bo Könberg, har på oppdrag av Nordisk ministerråd forfattet en nordisk helseutredning som oppfordrer til samarbeid på tvers av landegrensene for å skape bedre folkehelse og videreutvikle helseomsorgen.
Rapporten innehåller 14 konkreta förslag på hur det nordiska samarbetet kan utvecklas och stärkas under de närmaste fem till tio åren. Læs mere .. her ..


Juni 2014:     The Nordic model – challenged but capable of reform
Den nordiske velfærdsmodel har længe høstet international beundring. Men er vi stadig så unikke her i Norden? Og kan den nordiske model overleve i fremtiden?
Rapporten er udgivet af Nordisk Ministerråd og kan læses .. her ..

Maj 2014:     Frit Norden (nr 2, 2014) om Patenter er udkommet
Bladet er et af Frit Nordens bidrag til debatten før Danmarks folkeafstemning om EUs fælles patentdomstol den 25 maj 2014. Marianne Spanget Larsen og  Bell Batta Torheim giver hver deres synsvinkler, dels fra en dansk eksportvirksomhed og dels fra Utviklingsfondet I Norge. Læs også den svenske regerings redegørelse for ‘Ett enhetligt patentskydd I EU’. Og Anders Kocks sammenkædning af ACTA, TTIP og Patentdomstolen.
Temanummeret plus Frit Nordens samling af 'patentlinks' findes  .. her ..

April 2014:     Bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer
Plenarforsamlingen i Nordisk Råd har vedtaget Næringsudvalgets forslag, som går ud på at stille kriterier og lave et manifest for bæredygtig nordisk minedrift. Se det vedtagne forslag .. her ..(klik på 'Beslutning')

April 2014:     Nordisk Råds Nyttige Netadresser
Nordisk Råd er de nordiske parlamentarikeres samarbejdsorgan, og i Nordisk Ministerråd samarbejder de nordiske regeringer. Desuden findes der flere andre nordiske organisationer og foreninger.

Marts 2014:     Kampen mod lærerne I Danmark
“Aktører og drivkræfter, forklaringer og analyser af den dramatiske lockout og det der forandrede dansk skole i 2013 “
Artikkelsamlingen er redigert av Lissie Thording    sog Helene Bank
Kan købes ved henvendelse til lissie.thording(at)gmail.com


Marts 2014:     Nordisk Ministerråd lancerer ny publikationsplatform
Hvis man ønsker et nordisk perspektiv på grøn vækst, velfærd, sundhed eller klima, vil Nordisk Ministerråds nye publikationsportal – http://norden.diva-portal.org – være et godt sted at søge.
Den indeholder i dag omkring 3.000 nordiske publikationer. Det er også her Ministerrådet (sekretariat og institutioner) fremover vil samle sine publikationer om Norden og nordiske forhold og udgive dem via Open Access, altså gratis download. Læs mere

Marts 2014:    
Frit Norden nr 1, 2014 handler om Norden og Europa
Leif Kajberg giver en udførlig omtale, dels af Jørgen Bukdahls bog Norden og Europa, der blev genudgivet I 2013, og dels af Bengt Lindroths bog Härlig är Norden - en reporters uppenbarelser udgivet I 2012.
Anders Kock kommenterer Gunnar Wetterbergs bog Förbundsstaten Norden (2010) og Johan Strang minder os om, at "Enighet är inget villkor för nordisk Samarbete". Hele bladet kan hentes som pdf her

Jan. 2014:     Formandsskifte I Nordisk råd og Nordisk Ministerråd
Sverige overtok formannskapet for Nordisk Råd fra Norge ved årsskiftet. Det svenske formannskapet har ambisjoner om å fremme Norden som aktør i Europa. Formannskapet har utpekt 3 hovedområder; det nordiske arbeidsmarked, 200 år med fred mellom de nordiske land og en bærekraftig utvinning av naturressurser. Les mer .. her ..
Det islandske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd i 2014 tager afsæt i det nordiske image og varemærke internationalt, ikke mindst i forhold til ligestilling, velfærd og udviklingen af en bæredygtig økonomi.
Hele det islandske formandskabsprogram kan hentes som PDF her.


August 2013:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet
Bladet indeholder taler fra årets grundlovsmøde i Odense: Hvad er penge? Af Ole Bjerg, EU truer retssikkerheden Af Line Barfoed, Asylbørns levevilkår Af Bente Rich, og Ulven er kommet! Af Søren Søndergaard.
Hent artiklerne eller et af de foregående numre  ..her..

Marts 2013:     Hvorfor flager busserne i dag? [23. marts]
Netop det spørgsmål håber minister for nordisk samarbejde Manu Sareen bliver stillet rigtig mange gange i dag. For første gang nogensinde lyder svaret nemlig, at busserne i dag flager for at markere Nordens Dag. De rød-hvide flag ryger til tops på busserne på Sjælland og øerne på initiativ af ministeren i samarbejde med Nordisk Ministerråd og Movia. Læs mere

Marts 2013:     På barrikaderne for fred - inspirerende historier om ikkevold
Majken Jul Sørensen er fredsforsker og fredsaktivist, og har samlet gode historier fra hele kloden om fredelig konfliktløsning under krig og væbnet konflikt. Her er svar på det evige spørgsmål til fredsaktivister, om hvilke andre muligheder end bomber, der findes. Bogen kommer ikke med teoretiske påfund, men med detaljeret historie om fredelige løsninger, og hvordan de blev udført og fungerede – i virkeligheden. 
Læs mere om bogen

Marts 2013:     Nyt Forskningscenter for løsning af internationale konflikter (CRIC).
For første gang i ti år får Danmark nu et officielt forskningscenter for freds- og konfliktløsning. Professor i international politik på Københavns Universitet, Ole Wæver har fået 15,5 millioner kroner  til at samle en række danske fredsforskere og samarbejde med fredsforskningsmiljøer i udlandet. Læs mere om centret

Marts 2013:     Frit Norden nr 1, februar 2013 er udkommet.
Tema: Norden og Freden med indlæg fra Nordisk Folkerigsdag 2012.
For eksempel Hur kan vi stärka FN globalt, nationellt och lokalt? Låt kvinnorna vara med! av Maj Britt Theorin, De nordiske lande i en verden i krise af Johan Galtung og Helsingforsavtalen 50 år af Torbjørn Dahl.
Se hele indholdet og hent bladet .. her ..


Feb. 2013:     The constitution worked like magic in the Icesave dispute
Mr. Ossur Skarphedinsson, the Minister of Foreign affairs, said during discussions at parliament that it is correct to revise the constitution but it was a fact that the constitution served Iceland well in the Icesave dispute, and it made it possible that the nation managed to combine the benefits of the negotiations path and the InDefence path... Læs mere i News of Iceland

Feb. 2013:     Den nye supermodel. Den nordiske samfundsmodel er vejen frem for både de gældsramte sydeuropæiske stater og det ulige USA, skriver The Economist i lederen af deres nyeste udgave, der også indeholder en 'special report' om Norden. The next supermodel. Why the world should look af the Nordic countries  (The Economist). 
Aviskommentarer: .. I ditt neste liv bør du bli en viking, mener tidsskriftet Economist (i Aftenposten).  .. Vi har det godt i Skandinavien. Politikere rundt om i verden fra højre og venstre kan lære af de nordiske lande, skriver The Economist (i Information). ..
Internationalt magasin skamroser Danmark og resten af Skandinavien (i Politikken).

Feb. 2013:      Vend skoleblikket mod nord.
I en kronik argumenterer Frans Ørsted Andersen og Kristina Aaltonen for, at de nordiske folkeskoler bør lære af hinanden, og at vi i det hele taget bør genoplive traditionen for nordi
sk samarbejde. Læs kronikken i Information


Jan. 2013:     Bliv støtteperson i Lissabonsagen for Højesteret
”Gør det helst i dag! Jo flere vi bli´r, jo bedre! Sagen kommer for i Højesteret 21. og 22. januar."  ..    
   Send denne opfordring videre.  Og besøg Lissabonsagen på facebook
   I begyndelsen af 2013 skal Højesteret tage stilling til, om grundloven blev overtrådt, da regeringen tiltrådte EU's Lissabon-traktat i 2008. En række borgere har rejst spørgsmålet på vegne af den danske befolkning ved at sagsøge den daværende regering for grundlovsbrud.  ..
   Sagen drejer sig ifølge Højesteret om ”forhold, som er af indgribende betydning for den danske befolkning i almindelighed”. Enhver dansk borger må være interesseret i, at grundloven overholdes af hensyn til demokratiet og vores politiske retssikkerhed.  ..
   Tilmeld dig med navn og adresse. (
Det koster ikke noget.)

Jan. 2013:   Sverige ny ordförande i Nordiska ministerrådet
Den nordiska modellen i en ny tid, är huvudtemat för det svenska ordförandeskapsåret, och syftar på hur samarbetet mellan de nordiska länderna kan utvecklas i en tid med stora förändringar i omvärlden.
Läs mer i Regeringens nyhetsbrev 7/1
Sverige har op til sit formandskab taget initiativ til fire projekter: Fælles bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, udvikling af bæredygtig minedrift, reduktion af udslip og erhvervsrettet læring.
Det svenske formandskabsprogram 2013 Den nordiska modellen i en ny tid kan hentes (gratis) .. her ..

Dec. 2012:      Konference (eft. 2013) om Nordens daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser
Et dansk forslag til et fælles nordisk udviklingsprojekt er blevet godkendt af Nordisk Ministerråd. Forslaget går ud på, at man samler gode eksempler på pædagogisk praksis i Nordens daginstitutioner, skoler og ungdomsuddan- nelser. Konferencens resultater skal bidrage til udviklingen af praksis i Ny Nordisk Skole i Danmark.      Læs mere .. her ..


Dec. 2012:     Oslo-tur
mod fredspris til EU
Tag med Folkebevægelsen til Oslo
den 9. dec. og demonstrer mod den skandaløse tildeling af Nobels fredspris til EU! Se kronik i Aftenposten 5/12: "En institusjon som oppfordrer til militær opprustning bør ikke få fredspris".
Afgang fra København med bus fra DGI-byen (hjørnet af Tietgensgade og Ingerslevsgade) bag Hovedbanegården i Kbh. kl. 6.30 søndag morgen tidlig med ankomst til Oslo om eftermiddagen ca. kl 14.  Demonstration kl. 16 på Youngstorget i Oslos centrum. Derefter vil der være et kulturarrangement.
Retur fra Oslo kl. 21.30 søndag aften med forventet ankomst i København ca. kl. 6 mandag morgen.   Prisen for turen bliver ca. 300,00 kr.

Kontakt Folkebevægelsen Tlf. 35 36 37 40 for tilmelding og nærmere oplysninger.

Nov. 2012:     Frit Norden nr 2, 2012 er udkommet. Bladet indeholder artikler baseret på engagerende oplæg på Grundlovsmødet 2012 i Odense. Læs og få indsigt i indsatsen mod tortur og for torturofre, liberaliseringens udhuling af velfærden, bevægelse fra borger til kunde og finanspagten.
Se mere om indholdet eller hent bladet direkte    .. her ..

Nov. 2012:     Nordisk råd - vårt råd
I denne brosjyren får du vite mer om hva Nordisk råd dreier seg om.
Om Nordisk råds historie, om Nordisk råds sammensetning og ikke minst om hva Nordisk råd arbeider for hver eneste dag i alle de nordiske landene, men også ute i verden. "Du vil oppdage at Nordisk råds arbeid også påvirker  ditt liv. Kanskje vil du også være med på å påvirke Nordisk råd? "
Hent eller bestill publikationen (gratis)     .. her ..


Nov. 2012:     Mandag d. 12 november starter Nordisk Biblioteksuge for 16e gang for at manifestere højtlæsning, nordisk fortællerkultur og litteratur. Årets tema er Mangfoldighed i Norden.  Det bliver en uge med højtlæsning på tusinder af biblioteker, skoler og forsamlingslokaler over hele Norden og i vores nærområder. Læs mere .. her ..
"Når det er mørkest i vores lande, tænder vi et lys og læser bøger."

Okt. 2012:     Nordiska Gemenskaper, debatbog af Johan Strang
I anledning af Nordisk Råds 60 års jubilæum udgives der en debatbog om udviklingen af det nordiske samarbejde som optakt til sessionen. Bogen er en opfølgning og videreudvikling af den såkaldte Stoltenbergrapport fra 2009, og det ræsonnement som Gunnar Wetterberg præsenterede i bogen Förbundsstaten Norden i 2010. Se mere og hent debatbogen .. her ..
Hør interview med Johan Strang   .. her ..

Okt. 2012:     Nordisk råds session i Helsingfors den 30 okt-1 nov.
Sessionen samler parlamentarikere, statsministre, oppositionsledere og
fagministre fra alle de nordiske lande for 64. gang.
Afskaffelsen af grænsehindringer har været et hovedtema for Finlands formandskab i Nordisk Råd, og ved plenarforsamlingen i Helsingfors vil forslaget om en nordisk ombudsmand for grænsehindringsspørgsmål blandt andet blive taget op. Rådet vil også følge op på spørgsmålene vedrørende Arktis som blev behandlet på temasessionen i marts.
Find frem til program, nyheder og selve sagerne  .. her ..


Maj 2012:     Nyt Frit Norden blad er udkommet - og i nyt format!
.. “Det er på tide, at de nordiske lande styrker det udenrigspolitiske samarbejde “, skriver Lave Broch i en artikel.. Læs også om finanspagten og se Ib Spang Olsens sidste plakat ”Gik det rigtigt til”.
Flere artikler, bogomtaler og invitation til arrangementer: se  indholdslisten eller hent bladet direkte  ..her..

Maj 2012:   Temadebat om grænsehindringer i de nordiske parlamenter
I perioden 11.–25. april har de nordiske parlamenter afholdt temadebatter om den frie bevægelighed i Norden, det vi til daglig kalder grænsehindringer.

DK
: Der var bred politisk opbakning til Nordisk Råds danske delegations forslag om et serviceeftersyn af lovgivningen for at bekæmpe grænsehindringer, da det blev fremsat og behandlet under en debat i Folketinget fredag 20 april.

N: En nordisk ombudsmann for grensehindre, er et av fem forslag Stortinget sender til regjeringen etter grensehinderdebatten tirsdag 24 april.
S: En gränshinderombudsman och att först låta viktiga riksdagsbeslut gå på remiss till de nordiska grannländerna. Det var två förslag som diskuterades 11 april när den svenska riksdagen höll unik debatt om gränshinder i Norden.
Læs redegørelserne, følg debatterne og se de vedtagne henstillinger til regeringerne:  ..her...

Marts 2012:     Helsingforsavtalen er 50 år fredag 23. mars!
Avtalen er det nordiske samarbeidets «grunnlov» og regulerer det offisielle nordiske samarbeidet. Avtalen ble undertegnet 23. mars 1962 i Finland. Dagen er utpekt til Nordens dag, og Foreningen Norden oppfordrer til flagging. Det er all grunn til å støtte oppfordringen.  ..Les mer Helsingforsaftalen kan læses ..her..

Marts 2012:     Kan man tage patent på 'Den nordiske model' ?
De svenske socialdemokraters ønske om at tage patent på ”den nordiske model” har vakt opmærksomhed i en række lande verden over. Debatten tages nu også op i de nordiske lande.  ..Læs mere ..
Ifølge SAMAK - (Samarbetsorganisationen för de nordiska socialdemokratiska parterna och fackföreningsrörelsen) gælder varemærkerettighederne fra den 9. dec. 2011 og ti år frem.

Jan. 2012:     Nyt nummer af Frit Norden er udkommet (dec.2011)
Læs om de '40 år for et frit Norden', 'makrelkrigen' eller 'Nordisk Folkerigsdag 2011 på Færøerne'.
Se indholdsfortegnelsen eller hent hele bladet (pdf).

Jan. 2012:     Mød politikerne og fortæl dem hvad du mener
Nu har du muligheden for at engagere dig personligt i det nordiske samarbejde. Fra den 1. januar 2012 kan du møde parlamentarikerne i Nordisk Råd og fortælle dem hvad du synes de bør arbejde med, eller hvilke syns- punkter du har i forhold til de sager som står på dagsordenen.  ..Læs mere . .

Dec. 2011:    Velfærdsstaten i fokus for Norges formandskab for Nordisk Ministerråd 2012
– "Norden og det nordiske samarbejde står ved en skillevej.. .Der er fortsat stor usikkerhed knyttet til den økonomiske udvikling i vores lande og globalt. Velfærdsstaten er under pres, og de nordiske lande skal møde udfordringerne i fællesskab og videreudvikle samarbejdet", siger Norges statsminister, Jens Stoltenberg.         Læs mere ..her...       hvor du også kan finde det norske formandskabsprogram 2012: Velferdsstaten i et nordisk perspektiv


Nov. 2011:     Højtlæsning i tusmørket
Mandag d. 14. november 2011 starter den 15. udgave af Nordisk Biblioteksuge – arrangementet der promoverer højtlæsning, nordisk fortælletradition og litteratur.
Det bliver en uge med oplæsninger, udstillinger, debatter og kulturoplevelser på tusindvis af biblioteker, skoler og forsamlingshuse rundt om i Norden og Baltikum. Årets tema er Humor i Norden.
Læs mere om biblioteksugens forfattere og tekster  ..her..

Nov. 2011:     Nordisk Klimadag 2011 - klima og mad
Målet med Nordiska Klimatdagen är att få med barn och ungdomar i Norden i kampen för ett bättre klimat. Klimatdagen kulminerar den 11 november 2011, men din skola kan delta i aktiviteter på klimanorden.org eller organisera egna klimatarrangemang under hela hösten. Se mer om klimatdagen  .. her ..

Okt. 2011:     Brug Norden. Udtalelse fra Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 29.-30. oktober 2011
Landsmødet ønsker Nordisk Råd, der samles i København om få dage, velkommen. Folkebevægelsen bakker helhjertet op om en styrkelse af det nordiske samarbejde, uanset de nordiske landes forskellige stilling i forhold til EU...  Læs hele udtalelsen  ..her..

Okt. 2011:     Ny dansk regering satser på tættere nordisk samarbejde
Det nordiske samarbejde er opgraderet i det nye danske regeringsgrundlag, fremlagt 4. oktober ved Folketingets åbning. Især samarbejde om Arktis og internationale forhold er i fokus..
.."Dette skal ses som en forlængelse af det eksisterende samarbejde mellem de nordiske lande og ikke som en konkurrence til EU-samarbejdet”, fremgår det blandt andet af regeringsgrundlaget. Læs mere ..her..


- det mellemliggende mangler, desværre -

April 2011:     Enige om nordisk solidaritetserklæring
De fem nordiska utrikesministrarna antog på tisdagen (5/4-11) i Helsingfors en deklaration där den nordiska solidaritetsförklaringen förstärktes.
 – ”Med dette har vi fått på plass en ny byggestein i det nordiske samarbeidet, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.”
- ”Våra länders gemensamma intressen och geografiska närhet gör det naturligt för oss att samarbeta inom utrikes- och säkerhetspolitiken i en anda av solidaritet. Nordens sak är vår, säger utrikesminister Carl Bildt.”
Læs solidaritetserklæringen her

Marts 2011:     Norden læser og skriver
I forbindelse med konferencen Tekstkompetence i Norden dec. 2010, (et projekt under Nordisk Skolesamarbejde (NSS) med fokus på læsning
) har  Nationalt Videncenter for Læsning udgivet skriftet: Norden læser og skriver. Alle artikler er skrevet af konferencens oplægsholdere og kan hentes her...

Jan. 2011:     Finland är ordförandeland för Nordiska ministerrådet år 2011
I programmet lyfts tre fokusområden fram: hantering av klimatförändringarna , förankring av det nordiska globaliseringsinitiativet och aktivitet på gräsrotsnivå som grunden i det nordiska samarbetet.
Länk ordförandeskapsprogram

Jan. 2011:     December nummeret af Frit Norden er udkommet
Flere af artiklerne er oplæg holdt på Nordisk Folkerigsdag 2010 på Åland, hvor også Gunnar Wetterbergs forslag om en nordisk union blev diskuteret.
Se indholdsfortegnelsen eller hent hele bladet (pdf)

Nov. 2010:     Slip en vind på svensk og norsk
Torsdag 11/11 er det Nordisk Klimadag. Klimadagen 2010 indgår som en del af en stor nordisk sprogkampagne, der skal styrke interessen for det nordiske sprogfællesskab.
I den anledning har vejrformidlere fra Norge, Sverige og Danmark stukket hovederne sammen og udvekslet metaforer med udgangspunkt i vejret. Det er der kommet en lang og sjov liste ud af, hvor du blandt andet kan se, hvor du kan 'Prata i vädret' og hvordan man 'slipper en vind' i nordlig og østlig retning. ..Læs mere ..

Okt. 2010:     Innledninger fra Velferdskonferansen 2010 i Oslo
”Nå skal vi dra hjem og lage noe tilsvarende i Danmark”, sa et par av de svært inspirerte 20-30 danske deltakerne, som hadde funnet veien til konferansen 13.-14-sept. For velferdsstaten har samlet så mange som mulig av innledningene som ble holdt på Velferdskonferansen 2010. 
..Les mer..
Se også innlegg fra Fritt Norden-Norges åpne møte 27. sept. 2010 i Oslo:  'Den nordiske velferdsmodellen og finanskrisen'.  ..Les mer..

Sept. 2010:     Nej til euro - tillykke med 10 året!
For ti år siden - den 28. september 2000 - sagde danskerne nej til at ombytte danske kroner med euro. Se aktuelle dagbladsartikler (af Frank Dahlgaard og Henrik Kureer), der vurderer, hvordan det rent faktisk er gået gennem disse ti år, - her -.

Aug. 2010:     Frit Norden temanummer: Fra retsstat til politistat om aktuelle retsforhold, overvågningssamfundet, sikkerhedsstaten, politistats-tendenserne m.m., som desværre ses flere steder i Norden.
Vi spurgte:  Etablerer demokrati retsstaten? Eller betinger retsstaten, at demokrati er muligt? Passer staten på os? Eller er staten en trussel? Og forandres magtforholdet mellem stat og borger? Hvem passer på os, hvis det er staten, der truer?
Læs de jordnære beskrivelser, debatterende oplæg så vel som dybere overvejelser, vi fik som svar.
Se hele indholdsfortegnelsen eller hent bladet direkte her.


Maj 2010:     Nordisk Folkerigsdag 29/7-1/8 i Mariehamn på Åland. Hovedtemaet for årets sommertræf er "En ny nordisk union? Vad skulle den kunna innebära - lokalt, regionalt og i världen?"  Andre emner er Energibesparelser i hjemmet, Nordisk miljøteknologi, Selvstyre og Folkeligt demokrati.
Læs mere om arrangementet ..her..

April 10:     April nummeret af Frit Norden er udkommet. Læs
Einar Már Guðmundssons artikel om Island som Nordens Haiti.
Se hele indholdsfortegnelsen eller hent bladet direkte her

April 10:     Evalueringsrapport fra Klimaforum09 offentliggjort. With 202 debates, 70 exhibitions, 43 films, 16 concerts and 11 plays from all over the world, Klimaforum09 became the place where people could follow the COP15 process, find expert answers and discover alternative solutions. In addition to this a Peoples’ Declaration was written as a joint statement to be adopted by the participating organisations. Klimaforum09 has shown a path that needs to be followed! Læs evalueringsrapporten her

Marts 10:     Debatmøde 19. marts: Øresundsbro = Øresundsborgere? Den svenske samfundsdebattør og historiker Gunnar Wetterberg vakte stor opsigt med sin debatartikel „De fem nordiske lande bør gå sammen i en ny union“ [læs her] i Dagens Nyheter i efteråret. Artiklen skabte så stor interesse i medier over hele Norden, at den blev fulgt op af endnu en artikel lige før jul „Historisk mulighed for at skabe en ny nordisk union“ [læs her] også i Dagens Nyheter. På debatmødet på Christiansborg i København fremlægger Wetterberg sin „realistiske utopi“ om en nordisk forbundsstat i relation til Øresundsregionen. Se invitation og se/hør interview med Wetterberg (19/3).

Feb. 10:     Nordisk Klimadag 11.nov. Igen i år kommer klimaet i fokus i en kampagne, som lanceres efter skolernes sommerferie. Den kulminerer som sidst med et fælles virtuelt undervisningsforløb 11. november.
Op til Klimadagen 2009 producerede Ministerrådet et nyhedsbrev og et site, der fungerer som en inspirations- og videndelingsplatform mellem de nordiske lande – se mere på klimanorden.org

Se også Frit Nordens udvalgte klimalinks
emg
Feb. 10:     Offentligt møde med den islandske forfatter
Einar Már Guðmundsson
, Fredag 26. februar 15:00-18:00  
Sted: Drop Inn, Kompagnistræde 34 i København.
Guðmundsson modtog i 1995 Nordisk Råds litteraturpris og har deltaget meget aktivt i den islandske debat om finanskrise og EU-medlemskab, som han i 2009 modtog Folkebevægelsens træskopris for.

Arr.:
Informations Forlag, Folkebevægelsen mod EU og Frit Norden

Jan. 10:     Nyt temanummer af Frit Norden er udkommet (dec.2009).
Læs artiklerne om nordisk kultur, medier, bogmarked, folkehøjskoler og samfundsdebat. Eller ‘Den nordiske folkeligheds europæiske opgave’ af Egil Leon.
Se indholdsfortegnelsen eller hent hele bladet (pdf,1 MB)

Jan. 10:
     Året 2010:  Danmarks formandskab i Nordisk Ministerråd og Islands formandskab i Nordisk Råd
Det islandske formandskab for Nordisk Råd med præsident Helgi Hjörvar i spidsen vil prioritere sikkerhed, hav og kultur, når islændingene overtager roret i det nordiske parlamentariske samarbejde i 2010. Læs mere her
Danmark leder samarbejdet i Nordisk ministerråd i 2010 under overskriften: Norden i fremdrift. Hent/bestil det danske formandskabsprogram her
  eller følg med på hjemmesiden norden2010.dk

global    Dec. 09:     Frit Norden har samlet nogle eksempler på nordiske initiativer, der bekæmper klimaforandringerne.
    Læs mere ...

   
Frit Norden støtter desuden den store, brede og folkelige demonstration den 12. december i København 12dec09.dk

bib09
Nov. 09:    Højtlæsning i morgengry’et og i skumrings-     timen. Den 9. nov. 2009 giver Den Nordiske Biblioteksuge for 13. gang mulighed for at give den gamle nordiske fortælletradition nyt liv - på biblioteker, skoler og lignende steder rundt om i Norden og Baltikum. Tema 2009: Krig og fred i Norden.. Læs mere  ..

Okt. 09:   Nyt Analys Norden: Velfærdsstaten under pres
Kronjuvelen i den nordiske samfundsmodel er efter manges mening det velfærdssamfund, landene har opbygget siden 1930erne. Nu trues den model både på kort sigt af den økonomiske krise og på langt sigt af den aldrende befolkning i Norden. . Læs Analys Norden oktober/november for at få et overblik over, hvordan politikerne i Norden griber disse udfordringer an. Klik her


Sept. 09:     Klimaudfordringer i nordisk perspektiv
Frit Norden inviterer til debat lørdag d. 19. sept. kl. 13.30 i Færøhuset, Kbh. Oplæg af Høgni Hoydal (lagtings- og folketingsmedlem), Uffe Geertsen (Det økologiske råd) og Rina Ronja Kari (Ungdom mod EU).
Se hele dagsprogrammet her


Juli 09:     Norden og EU – et partnerskab med fremtid?
Sverige overtager 1. juli formandskabet af EU og skal de næste seks måneder styre Unionen gennem stærk søgang både økonomisk og politisk. .... Hvad er det for et EU Sverige skal være formand for? Analys Norden ser denne måned (fra den 29. juni) på dette spørgsmål og på forholdet mellem EU og de nordiske lande..  .. Læs mere ..

Juli 09:     Bliv ’klædt på’ til Nordisk Folkerigsdag i Thy 30/7-2/8
Læs om nordiske alternativer inden for udenrigs- og sikkerhedspolitik, handelsaftalers betydning for fattigdomskrisen eller om det danske vindkraft  eventyr. Se forslag til sommerlæsning   .. her..

logo
Juni 09:     Nordisk Folkerigsdag har årets sommertræf i Danmark 30/7-2/8. Det foregår på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Hovedtemaet er Fra fossil nutid til solar fremtid.  Andre emner er Nordisk sikkerhedspolitik og Fattigdomskrisen set i et nord-syd perspektiv.
Hent folder og mere information om arrangementet ..her..
Se også: Hva er Nordisk Folkriksdag brosjyre

Maj 09:     EU-politikere, forsvar det danske (og svenske) sprog!    I et brev til EU-Parlamentsvalgets spidskandidater forlanger Grænseforeningen, at de nye parlamentsmedlemmer skal arbejde imod de EU-ansatte danskeres bevidste fravalg af at tale dansk i EU.
Parallelt har den svenske tværpolitiske forening Språkförsvaret henvendt sig til de svenske kandidater til EU-Parlamentet og bedt dem forholde sig til, at der bestilles mindre og mindre tolkning på svensk, mens engelsk i stigende grad erstatter svensk som arbejdssprog.
Læs mere i Grænseforeningens Nyheder 18. april, 5. og 11. maj    ..her..

Maj 09:     Følg det nordiske spor.   Velkommen til Norden Før og Nu.
Her kan du med få klik tage på rundtur i de nordiske landes historie, geografi, sprog og levevis. Videoklip og korte tekster fortæller masser af nordiske historier om alt lige fra åndemanere i Sameland, vandrende isfloder i Norge, eksotiske egnsretter på Grønland og grusomme henrettelser i Sverige.
- Det er lykkedes Danmarks Radio at skabe et sted på nettet, hvor børn og unge kan få mere viden om Norden siger Halldór Ásgrímsson, generalsekretær i Nordisk Ministerråd.  ..Læs mere...

Maj 09:     Deltakerne. En reise i demokratiets framtid. Ny bok av Audun Lysbakken og Ingvar Skjerve. - Det er dessverre slik i dag at det politiske flertall kan gjennomføre store og viktige reformer uten å ha støtte i befolkningen, sier de. -
«Det beste med denne boka er at den er såpass åpen, at jeg tar meg selv i å bli sittende og pønske ut egne ideer til hvordan man kan utvikle demokratiet, både lokalt og i samfunnet i stort. Og det er vel det flotteste man kan si om en bok, at den stimulerer til videre tenkning og debatt.» (Bjørgulv Braanen i  Klassekampen).  .. Les mer ..

April 09:    
NORDEN 2030 - FRA FOSSIL NUTID TIL SOLAR FREMTID Fremtiden er allerede begyndt - bliv en del af den !    Kom til
Nordisk Folkriksdag / Folkemøde i Thy, Danmark, 30. juli - 2. aug. 2009

Vi overvældes daglig af trusler mod menneskehedens overlevelse: klima- ændringer, krig og fattigdom. Men det behøver ikke gå så galt - faktisk er der allerede kræfter i gang for at vende udviklingen. Kom og vær med! ... Læs mere ...

April 09:     April nummeret af Frit Norden er udkommet. Læs Sagaen om Island i EU, kommentarer til Stoltenbergrapporten og nordiske synsvinkler på euroen/kronen.
Se hele indholdsfortegnelsen eller hent bladet direkte her.


April 09:     Fortsat islandsk nej til forhandlinger om EU-medlemskab
En ny meningsmåling fra Island (offentliggjort den 11. april af den islandske avis Fréttablaðið) viser, at et flertal på 54,4% af islændingene svarer nej til spørgsmålet "Skal Island ansøge om medlemskab i EU?". Kun 45,6% svarer ja.
Meningsmålingen blev foretaget den 7. april. 800 mennesker blev spurgt og af dem svarede 77,5% på det stillede spørgsmål.
Se den islandske omtale (inkl. graf for udviklingen) på side 8 i Fréttablaðið her.


Marts 09:   Skandinavisk samarbeid, skandinavisme og unions-
opplosningen . 
Dr. Art. i historie,  Ruth Hemstad har brakt fram ny kunnskap om skandinavismen. ...Les mer...

Feb. 09:     Nordiska rådet: Utveckla ett modernt nordiskt säkerhetssamarbete
Nordiska rådets president, Sinikka Bohlin och direktör, Jan-Erik Enestam, menar att samhällssäkerhet borde vara en självklar fråga för det nordiska samarbetet. Det framgår i en debattartikel som publicerats i flera tidningar.  ..Läs artikeln her

Feb. 09:     Begeistring i Norden for Stoltenbergs rapport
Thorvald Stoltenbergs forslag til nordisk utenriks- og  sikkerhetssamarbeid vekker begeistring blant parlamentarikerne i  Nordisk råd. Flere synes tiden er moden for tettere samarbeid på disse  områdene.
Les mer -- og hent Thorvald Stoltenbergs rapport her.

Jan. 09:     200 år sedan skilsmässan. Sverige och Finland invigde Märkesåret 1809 på torsdagen (15/01). Under en ceremoni i Stockholm träffades representanter för de båda länderna för att minnas att det har gått 200 år sedan riket sprängdes. Genom krigsnederlaget 1809 skildes Finland från Sverige och blev ryskt storfurstendöme.
Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl talade under rubriken "Det glömda året" >> Läs hela talet här

Jan. 09:     One small step. 350 entusiastiske konferencedeltagere fra hele Norden har været samlet tre dage i Odense for at diskutere miljø og lokale handlinger på Bæredygtighedskonferencen One Small Step.
Læs mere på hjemmesiden, find oplæg fra konferencen, billeder og referater fra workshops og ikke mindst,  deltagernes konkrete handlingsforslag.

Dec. 08:
     Foreningen Norden i Norge lanserer kampanje ”Nordiske venner av Island” venneknapp
Kjøp Foreningen Nordens vennskapsmerke og støtt islandsk deltakelse i nordiske barne- og ungdomsaktiviteter i 2009!
Siden 1919 har Foreningen Norden skapt vennskapsforbindelser mellom mennesker i Norden. Da finanskrisen rammet Island høsten 2008 uttrykte mange medlemmer i organisasjonen behov for å vise sin støtte med islendingene. For å imøtekomme dette behovet har Foreningen Norden i Norge laget et vennskapsmerke.
”Nordisk venner av Island” koster kr 30,- inkl. frakt og bestilles fra Foreningen Norden. Inntektene går uavkortet til formålet. Gå til bestillingsskjema.


Nov. 08:     Sprogsamarbejdet i Norden får en ansigtsløftning
En større omorganisering af det nordiske sprogsamarbejde er på tapetet for at sikre det nordiske sprogfællesskab. Der satses især på at styrke kendskabet til nabosprog blandt børn og unge i Norden... Den nye organisering af Nordisk Ministerråds sprogsamarbejde
starter 1. januar 2009 og inviterer til et bredt samarbejde mellem aktører på især uddannelses- og kulturområdet, samt blandt børne- og ungdomsorganisationer..  Læs mere...

Se også Frit Nordens linksamling om de nordiske sprog og nabosprogsforståelse.

Okt. 08: 
    Islands formandskab i Nordisk ministerråd 2009
Island leder samarbejdet i Nordisk ministerråd i 2009 under overskriften Det nordiske kompas. Overskriften har referencer til globaliseringens udfordringer og det værdigrundlag som nordisk samarbejde bygger på. Den røde tråd er et kraftigt forstærket samarbejde om forskning og innovation, ikke mindst på klima-, energi- og miljø.
Hent flere informationer på det islandske netsted her

Okt. 08:     Er toget kørt for den nordiske sprogforståelse?
Det halter med sprogforståelsen mellem broderfolkene t
rods en øget integration på arbejdsmarkedet. Det var emnet for en paneldebat om sprog i det nordiske samarbejde på Nordisk Råds Session. Deltagerne var enige om, at det kræver handling nu i de enkelte lande, hvis vi skal bevare et nordisk sprogfællesskab. Giv os mere undervisning, siger de nordiske ungdomspolitikere..  Læs mere...
Frit Nordens temanummer (maj 2008) handler om presset på de nordiske sprog. Se indholdsfortegnelsen eller hent hele bladet.

Okt. 08:     Välkommen till den nordiska politikens centrum - Nordiska rådets session för 2008!
Det årliga toppmötet äger i år rum på Riksdagen i Helsingfors den 27 oktober till och med den 29 oktober.  Temat för Nordiska rådets session 2008 är globaliseringen, finanskrisen och den nordiska välfärdsmodellen. . Sessionen samlar hundratals nordiska parlamentariker och ett stort antal regeringsmedlemmar från alla de nordiska länderna och självstyrelseområdena.
www.norden.org/session finns det nyheter og ytterligare information om sessionen.

Okt. 08:     Dokumentation fra Nordisk Folkerigsdag 2008 i Bergen
Hvis du vil se billedgalleriet og læse referater, oplæg plus meget mere, så klik her.

Sept. 08     September nummeret af Frit Norden er udkommet. Det er et temanummer med oplæg fra Nordisk Folkerigsdag 2008 i Bergen.  Læs om det specielle ved nordisk samarbejde, den ressource- og miljø politiske situation i Norden, status og fremtidsperspektiv for de selvstyrende områder, samernes stilling set i lyset af folkeretten, nordisk forsvarssamarbejde og betydningen af Grundtvigianismen i dag. Se hele indholdfortegnelsen eller hent bladet (pdf, 1,2 MB)

Aug. 08:     Försvara den nordiska språkgemenskapen - stärk grannspråksundervisningen! Ett antal medlemmar i nätverket Språkförsvaret har formulerat ett öppet brev med ovannämnda rubrik till utbildnings- och kulturdepartementen, kultur- och utbildningsutskotten, Högskoleverket och Skolverket.
..Brevet skitserer den nuværende sprogsituation i Sverige og slutter med 9 krav til handling..


Juli 08:      De nordiske højskoler har fået deres egen webplatform med links til nordiske højskoler og foreninger. Du kan søge samlet på alle nordiske højskolehjemmesider. Og du kan få information om det nordiske samarbejde - herunder om det nordiske Folkehøjskoleråd.

Juli 08:      Ett annat Europa är möjligt! Det Europeiska sociala forumet (ESF) kommer till Norden och Malmö!
Den 17-21 september 2008 arrangeras ESF i Malmö. Över 20.000 deltagare från tusentals organisationer i hela Europa förväntas delta, utbyta erfarenheter och formulera förslag, strategier och allianser för ett annat Europa. Med hundratals seminarier, workshops, manifestationer, konserter, teater, kultur och aktivism utgör ESF den ojämförligt största arenan för alla som vill bygga ett rättvisare, mer hållbart, demokratiskt och solidariskt Europa. Föreningen ESF Norden 2008 är ansvarig för de praktiska arrangemangen kring organiserandet av forumet. ..Läs mer om EFS ...

Juli 08:     Mer nordisk språksamarbeid
Regjeringen (Norge) vil stimulere til økt nordisk samarbeid innen hele kulturområdet for å styrke det nordiske språkfellesskapet. Et nytt program for formidling av nabolandslitteratur gjennom folkebibliotekene, og fortsatt arbeid for å bedre tilgangen til nordiske TV-kanaler, er blant tiltakene regjerningen foreslår i Storingsmelding nr. 35, Mål og meining (godkjend i statsråd 27 juni 2008). Les kapittelet om nordisk språkfellesskap og språksamarbeid.

Juni 08:     Norden - en ny vision.
Läs Bengt Lindroths rapport Norden - en ny vision, en redovisning av ett intervjuprojekt (på uppdrag av Föreningen Norden, Sverige). Se bl a Summering: Norden som "Soft Power".
 Hent rapporten (PDF) her


Maj 08:     Maj nummeret af Frit Norden er udkommet. Det er et temanummer med artikler om det nordiske sprogfællesskab. Læs om grannspråks/nabosprogs
forståelse, nordiske sprogpiloter, mumledansk, 'falske venner', domænetab, to nordiske sprogaftaler og ulykkelig dansk kærlighed. Se indholdfortegnelse eller hent hele bladet (pdf, 2,6 MB)

Maj 08:     Velkommen til Nordisk Folkeriksdag /folkemøde 31/7-3/8 2008 i Bergen, Norge. Nordisk Folkeriksdag er et nettverk med utspring i motstanden til EU-medlemskap og i ønsket om å styrke det nordiske samarbeidet. I år vil folkeriksdagen rette søkelyset på en utvidelse av samarbeidet innen bl.a.miljø- og energipolitikk, nordområdene, forsvarssamarbeid og velferdspolitik. Vi vil også se på behovet for en modernisering av Helsingforsavtalen slik at Grønland, Færøyene og Åland kan få en mer likeverdig stilling i Nordisk Ministerråd.
Program, konferansested og påmelding .. Læs mere ..
Nordisk Folkeriksdag arrangeres i år for 15. gang. Se Folkeriksdager 1990-2007


Feb. 08:    
Så er februar-udgaven af Frit Norden kommet i trykken. Under Indhold kan du få et smugkig, inden du får papirudgaven i hånden. Denne gang er det et blad med blandet indhold om selvråderet, tidligere unioner, grænsehindringsområdet og om at se (virksomheds)lyset på nordisk. Der er også invitation til Nordisk Folkeriksdag 2008 i Bergen.

Feb. 08:    Nordatlantisk fællesinitiativ vedrørende revision af Helsingforsaftalen. Kolbrún Halldórsdóttir (Altinget i Island) og Juliane Henningsen (Grønlands landsting) har stillet to skriftlige spørgsmål til Nordisk Ministerråd om Finlands, Norges og Sveriges afvisning af at modernisere Helsingforsaftalen.
Læs baggrundskommentar af John Dale.
Læs også selve spørgsmålene og regeringernes svar  (pdf ligger på Nordisk Råds hjemmeside).
I svaret omtales Ålandsdokumentet : Redegørelse om de selvstyrende områder (4. okt. 2007)

Jan. 08:     Snart kan nordboer også få svensk id-kort. Den svenske regering har netop fået en statslig redegørelse om hvilken svensk myndighed, der fremover skal varetage udstedelse af id-kort. Id-kortet er vigtigt i den svenske hverdag, da man skal fremvise det hver gang man benytter et kreditkort, går på apoteket, lejer en film eller anskaffer sig en mobiltelefon.. Læs mere

Jan. 08:     Optimist på folkestyrets vegne. Den nordiske tradition for tolerance, pluralisme og aktiv medleven i folkestyret undergraves i disse år, mener Foreningen Nordens generalsekretær Peter Jon Larsen. Men disse værdier er trods alt så velfunderede i folkeoplysningen og foreningslivet, at han stadig er optimist.
... Læs mere på Dansk Folkeoplysnings Samråds hjemmeside.

Dec. 07:    Kraftsamling. Se Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008
Programmet är tematiskt indelat i fyra avsnitt som rubriceras Konkurrenskraft, Klimat, Kreativitet och Koordinering. Under dessa fyra rubriker samlas övergripande målsättningar och aktiviteter.
I sektorprogrammen ges en närmare beskrivning av särskilda prioriteringar inom respektive ministerråds ansvarsområde.

Nov. 07:   
Den 11 nordiske bibliotekuge. Mandag 12. november 2007 gis den nordiske fortellertradisjonen nytt liv under arrangementet Skumringstimen. På rundt 2000 steder i Norden og Baltikum samles tusenvis av tilhørere for en hyggelig stund på bibliotek og i samlingslokaler kl. 19.00. Kanskje setter vi til og med verdensrekord i høytlesning når vi leser en tekst av Sigrid Undsets roman ”Kristin Lavransdatter”?
Allerede på morgenen samme dag deltar førskole- og skolebarn i hele Norden i arrangementet Morgengry og hører på opplesning fra Astrid Lindgrens bøker ”Ronja Røverdatter” og ”Pippi Langstrømpe går ombord”.

Okt. 07:    Så er oktober-udgaven af Frit Norden kommet i trykken. Under Indhold kan I få et smugkig, inden I får papirudgaven i hånden. Det er et temanummer med oplæg fra Nordisk Folkriksdag i Helsingfors 2-5 august 2007. For eksempel: "Alternativ til EU-medlemskap, Säkerhet och samarbete i Europa - OSCE / OSSE, Velstand eller velfærd - en økologisk omtænkning, Finland som EU‘s Nukleära Vasallstat, Radioaktiviteten i Östersjön og Tidenes største ran".
God fornøjelse.
Ris og ros og andre kommentarer modtages gerne på sekretaer@fritnorden.dk

Sept. 07:  
Ökad makt till självstyreområdena. De självstyrande områdena ska få mer att säga till om i det nordiska samarbetet. De nordiska samarbetsministrarna godkände vid sitt möte i Mariehamn (5/9) ett förslag till utökat inflytande för Åland, Grönland och Färöarna.
Genom beslutet jämställs de självstyrande områdena på vissa områden med de nordiska länderna när det gäller arbetet i Nordiska ministerrådet och i förhållande till Nordiska rådet. Bland annat kommer man att kunna vara ledare vid ministermöten, i ämbetsmanna kommittéer och arbetsgrupper. .. Läs mer ..

Aug 07:   Nordiske parlamentarikere: Nej til A-kraft. De venstre-grønne parlamentarikere i Nordisk Råd har stillet forslag om bæredygtig klima- og energipolitik uden A-kraft. Vedvarende energi skal styrkes markant og hurtigt, og forsøg på at relancere A-kraft skal afvises. Læs mere om forslaget på Nordisk Råds hjemmeside

postkortJuli 07:
Nordisk  folkriksdag 2007    
2-5 august i Helsingfors, Finland    
Hovedtema: Alternativ til EU-medlemskab    
Øvrigt bl.a.: Bæredygtig udvikling    
Fri fra Atomkraft    
   
Se hele programmet    
   
Se præsentation af indlederne    
Juni 07:
   Ett kunnigare, synligare och mer välmående Norden. De nordiska statsministrarna samlades till sitt sommarmöte i Punkaharju Finland den 18-19 juni 2007. De enades om att förhålla sig positivt till de nya möjligheter och utmaningar för Norden som globaliseringen medför och vill utnyttja dessa möjligheter och möta utmaningarna genom att vidareutveckla en nordisk modell där den framtida välfärden för medborgarna, företagens konkurrenskraft, sysselsättning och tillväxt, gemensam kultur och satsningar på hållbar utveckling är viktiga komponenter. ..Läs mer..

Juni 07:   EU äger kontrollen över vårt uran. Få svenskar känner till det faktum som de flesta politiker talar tyst om, nämligen att EU äger kontrollen över vårt uran. ...EU kan när som helst tvinga Sverige att bryta uran. ..Läs mer...
Information om EURATOMs forsyningsagentur: ...her...


Maj 07:  
Nyt nummer af tidsskriftet Frit Norden. Se indholdsfortegnelse  eller  hent hele bladet (pdf, 652 K)

Maj 07:   Fællesnordisk brev til regeringerne i Danmark, Sverige og Finland
Som et vigtigt led i forberedelserne til EUs topmøde i juni gennemfører EUs formand, den tyske forbundskansler Angela Merkel mellem 23 april og 4 maj en uformel konsultationsrunde med samtlige EU-lande om tolv diskussionsspørgsmål (f.eks. om kosmetiske ændringer, EU-flag, EU-udenrigsminister og EU-rettens forrang.)
Læs fællesbrevet til regeringerne fra Folkebevægelsen mod EU (Danmark), Folkrörelsen Nej till EU (Sverige) og Alternativ til EU (Finland).
Læs Angela Merkels 12 spørgsmål  (Angela Merkel's 12 questions)

April 07:   Inbjudan till NORDISK FOLKRIKSDAG I FINLAND, POHJOISMAISET KANSANKÄRÄJÄT, 2-5 AUGUSTI 2007
Huvudtema:  Alternativ till EU-medlemskap, övrigt bl.a.: Hållbar utveckling fri från atomkraft.
Nordisk Folkriksdag (NFR) er et idéforum/møteforum for organisasjoner og enkeltpersoner
En grunntanke i NFR-samlingene er også ønsket om å styrke nordisk samarbeid og samhold.
Program, övernattning, anmälan (senast 30 juni) samt resvägar.. Läs mer ..
Tidigare Nordiska folkriksdagar /folkmöten i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island.. Läs mer ..

April 07:   Skulle du gjerne vite mer om NORDISK HISTORIE? Da kan Høgskolen i Telemarks halvårige studium i nordisk historie være noe for deg. Det gir både en kort oversikt over Nordens historie og mulighet til å gå grundigere inn på to ulike fordypningsemner. Studiet er et påbyggingsstudium, men kan tas av alle med interesse for emnet... Se hele annonsen.
Se også omtale i studiekatalogen

Februar 07:   Nyt nummer af tidsskriftet Frit Norden. Se indholdsfortegnelse  eller  hent hele bladet (pdf, 1,3 MB)

Februar 07:
   Kontroll er godt - tillit er bedre...

Tilliten mellom mennesker, og mellom mennesker og byråkrati eller stat, er svært høy i Norden. Dette er svært lønnsomt, mener forfatterne av boken 'Social Kapital', skriver Dagbladet.no
Norge, Sverige, Finland og Danmark er blant verdens aller rikeste land...Ifølge økonomiske modeller burde de sjenerøse velferdsordningene, de høye lønningene, det store forbruket, velstanden, alle i yrkesalder som ikke jobber, sparsomme naturressurser, kaldt klima, dårlige jordbruksvilkår og høye produksjonskostnader gjort velstandsnivået i Norden mye lavere enn det er... 
Les hele artikkelen og klik til Arbeids- og inkluderingsdepartementets samling av avisartikler, rapporter og presentasjoner om den nordiske modellen.

Januar 07:   Helsingforsaftalen, det nordiske samarbejdes 'grundlov', er en politisk aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, der fastlægger rammerne for det nordiske samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Aftalen trådte i kraft 1. juli 1962 og er blevet ændret gentagne gange siden, senest i 1995. Næste ændring sker muligvis i 2007 bl. a. for at kunne imødekomme Færøernes ansøgning om selvstændigt medlemskab af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Januar 07:   Prova även den nordiska ordboken TvärSlå!
 
Det finns omfattande ordlistor för de olika nordiska språken, och dessa sättas nu ihop till ett samlat och allmänt tillgängligt lexikon på Internet, TvärSlå. Det lexikonet kommer i sin tur att användas av TvärSök för att hitta information på enskilda nordiska webbplatser på de olika språken. Läs mer om projektet Nordisk nätordbok.

Januar 07:
  
Möjligheternas Norden - Nära Dig. Se Finlands program för Nordiska ministerrådet 2007. De fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige turas om att axla ordförandeskapet för regeringssamarbetet mellan de nordiska regeringarna. Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn tar hand om praktiska uppgifter och ansvarar för den löpande förvaltningen. Se hjemmesiden for det finske formandskab herJanuar 07:   Satsning på ny nordisk mat. Mat fra Norden skal profileres i et nytt prosjekt (2007-2009) som Nordisk Ministerråd setter i gang. Kunnskapen om nordiske råvarer og ferdigvarer skal styrkes i et stadig mer globalisert mat- og reiselivsmarked. Læs pressemeddelelse og følg med på projektets hjemmeside.

Oktober 06:   Europabevægelsens holdning om Norden støttes kun af én procent
En ny nordisk undersøgelse viser, at 62 procent af de nordiske borgere ønsker mere nordisk samarbejde. Kun én procent støtter mindre nordisk samarbejde. Og ca. en tredjedel synes samarbejdet har en passende størrelse. - Den nordiske undersøgelse viser, at Norden har langt større støtte end det, vi normalt får at vide i Danmark. Læs pressemeddelelsen

Oktober 06:   Hjemmeside om den nordiske model (på engelsk, skandinavisk og finsk). Den nordiske model præsenteres ofte som et spørgsmål om, hvor nemt det er at hyre og fyre medarbejdere. Men det er langt fra hele historien. Den generelle velfærd og solidaritet er også vigtige elementer. Det er den sammenhæng, vi gerne vil understrege med hjemmesiden, siger Peter Palshøj, generalsekretær for SAMAK – det nordiske forum for socialdemokraterne og allierede i fagbevægelsen.  Se www.nordicmodel.info

Oktober 06:  
Ungdomens Nordiska Råd (UNR) samlas årligen till en egen session (i 2006: 27.–29.okt.) i samband med Nordiska rådets session (31.okt.-2.nov.) .  Under sessionen möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera relevanta och aktuella ämnen i nordiskt samarbete. Se også  Nyheter om Ungdomens Nordiska Råd

September 06:   Nordisk energipolitik. Sex
nordiska skribenterna skriver om sitt lands energisituation. Vi får också en nordisk vinkel på energin via direktören för Nordisk energiforskning. Les alle artiklene i septemberutgaven av Analys Norden

September 06:   Nyt udvidet nummer af tidsskriftet Frit Norden. Temanummer med oplæg og billeder fra Nordisk Folkriksdag i Island 2006. Hovedtema: NORDEN I VERDEN. Se indholdsfortegnelse  eller  Hent hele bladet (pdf, 545 KB)

September 06:  Hur står sig Skandinavien ekonomiskt?  Rapport fra 
Föreningen Fritt Norden av Tomas Larsson, Stockholm. Rapporten är en jämförelse av den ekonomiska utvecklingen i Skandinavien och euroländerna sedan euron infördes januari 1999.
Jämförelsen av bruttonationalprodukt, växelkurs, sysselsättningsgrad, offentlig skuldsättning samt räntenivå visar något överraskande att de skandinaviska länderna sammantaget har haft en fördelaktigare utveckling jämfört med euroområdet. Läs pressemeddelelse...


September 06:   Nio kandiater till Nordiska rådets Natur- och miljöpris år 2006. Bedömningskommittén beslutar på sitt möte den 5 oktober i Oslo vem som skall motta Natur- och miljöprisen år. Vinnaren offentliggörs samma dag och priset på 350 000 danska kronor utdelas i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn onsdag den 1 november 2006. Läs mer ...

August 06:   Norden skal udnytte sin hjemmebanefordel
En mindre benovet holdning til EU gør det muligt at styrke det nordiske samarbejde og eksportere den nordiske velfærdsmodel til resten af verden. ”Der er mange ligheder,” siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Per Unckel, til Berlingske Tidende. ”Og de forskelle der er, er en styrke..."  Læs interviewet....

August 06:  
Norden i Bio.
I efteråret skal mindst 20.000 nordiske skoleelever blive bedre til at forstå hinandens sprog. En multimedial undervisning med humor som tema og film som værktøj skal vitalisere nabosprogundervisningen i Norden for 14-19 årige elever. Den fællesnordiske indsats hedder "Norden i Bio" og tanken er at den skal gentages hvert år med nye temaer.  Læs mere....
 

August 06:   Indledere og oplæg ved Nordisk Folkerigsdag i Island, 28-30 juli 2006
Det var den 13. folkerigsdag. Tidligere folkerigsdage har være afholdt i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Årets konference, som samlede ca. 65 deltagere fra hele Norden, blev bl.a. støttet af Islands udenrigsministerium, Framtiden i våra händer i Sverige og Institusjonen Fritt Ord i Norge.
Arrangører: Heimssyn (IS) og Fritt Norden (DK, N og S)

August 06:   Forstærk Norden uden for EU. Udtalelse fra Nordisk Folkerigsdag i Island, 2006.
"Nordisk Folkerigsdag samlet i Island den 28. - 30. juli 2006 ønsker et samfund, som fremmer samfundsindflydelse og medansvar. Folkesuverænitetsprincippet er en forudsætning for reelt demokrati. Nordisk Folkerigsdag vil fremhæve det mellemstatslige samarbejde i Norden, hvor medlemsstaternes suverænitet varetages, og hvor bindende aftaler kræver enighed..." Læs hele udtalelsen, der findes på
-- dansk --  -- norsk --  -- svensk --  -- finsk --  -- islandsk --

Juli 06:   Nordiskt samarbete i stället för EU-integration. Tidningsartikel av Tomas Larsson, Leif Kajberg, Bolof Stridbeck, Åsa Brandberg, Jakob Buhl (Styrelserne for Fritt Norden-S og -DK)
"... kärnan i ett skandinaviskt samarbete är en sarnarbetsform sorn skulle underlätta för oss att bevara och vidareutveckla den skandinaviska livsstilen, även för kommande generationer...." Läs mer

Juni 06:   Et nordisk energiscenarie. Greenpeace bud på en bærekraftig energiudvikling i Norden.
Norden kan klare sig helt uden atomkraft og med et betydelig mindre forbrug af olie, gas og kul. Vi skal bare arbejde sammen, konkluderer en ny rapport. Eksperter kalder tanken fristende, men stiller spørgsmålstegn ved den politiske vilje.
Læs pjecen på dansk (pdf 1022.KB), der bygger på Klaus Illums rapport A viable Energy Strategy for the Nordic Countries 2006-2030


April 06:   Kom til Nordisk Folkriksdag i Island. Norrænn þjóðfundur 28.-30. juli 2006. Hovedemne:
Norden i Verden. Arrangeret af Heimssyn, Island og Frit Norden. Læs mere om program, rejsemuligheder, overnatning og tilmelding.
"Nordisk Folkeriksdag (NFR) er et idéforum/møteforum for organisasjoner og enkeltpersoner, stort sett med tilhørighet i alternativbevegelsen (miljø-, solidaritets-, kvinne- og freds-bevegelsen). Utgangspunktet for Folkeriksdagene i moderne tid, først samlet på Vega i Nordland i 1990, var den dype skepsisen til EU-medlemskap. En grunntanke i NFR-samlingene er også ønsket om å styrke nordisk samarbeid og samhold. Folkeriksdagene har vært arrangert i Sverige, Danmark, Finland og Norge..." Læs mere
 
Marts 06:   Det nordiske alternativ til EU-medlemskab…
"Vi, i Nordisk Vision, vil gerne indbyde Heimssyn, Folkebevægelsen mod EU, Nei til EU, Folkrörelsen Nej till EU og Alternativ till EU til et uformelt møde, hvor vi kan diskutere mulighederne for, i fællesskab, at udarbejde en model for et mere udviklet nordisk alternativ til EU-medlemskabet..." Læs hele indbydelsen her

Feb. 06:   Nyt nummer af tidsskriftet Frit Norden. Læs Norden som global vinderregion? .. og flere  andre artikler om nordisk samarbejde.  Hent hele bladet (pdf, 304 K)


Feb. 06:   Senaste Nytt från Broloppet. I år, närmare bestämt lördagen den 17 juni, blir det sjätte och
 sista gången som ett brolopp genomförs på Øresundsbron. » Läs mer!

Feb. 06:   Norsk tv till Värmland. "Regeringen och nordiska ministerrådet har totalt misslyckats med att ge tittarna fri tillgång till de nordiska ländernas public service-TV." Det anser folkpartiets värmländske riksdagsman Runar Patriksson, -- skriver Sveriges Radio Värmland

Jan. 06:   Kom ud og oplev Norden! Et spændende sommerjob venter på dig.
Kort om Nordjobb
• tilbyder sommerjobs i andre nordiske lande
• formidler bolig til dig
• tilbyder et spændende og interessant fritidsprogram
• du skal være nordisk statsborger mellem 18 og 28 (2006: 1.1.1978-1.7.1988, 18 senest den 1 juli) og tale dansk, norsk eller svensk
• ansøgningsdatoen for 2006 er 2. Januar - 31. Maj. Gå til Nordjobbs hjemmeside


Jan. 06:  
Borgernes Dagsorden. "- Sæt et bedre Europa på dagsordenen! - Brug tænkepausen til at diskutere alternativer til EU, for at fremme et frit og demokratisk samarbejde", udtaler Karina Rohr Sørensen fra Folkebevægelsen mod EU.
I dag (17/1) åbnes hjemmesiden www.borgernesdagsorden.dk, som Folketingets EU-Oplysning og syv græsrodsbevægelser i initiativet Borgernes Dagsorden har lavet i fællesskab.
Læs pressemeddelelse fra Folkebevægelsen mod EU.

Dec. 05:   Budsjett og planer for Nordisk Ministerråd 2006 foreligger nå i bokform.
De nordiske regjeringene har bevilget drøyt 800 millioner DKK for det nordiske samarbeidet i regi av Nordisk Ministerråd for 2006. Fokus i 2006 vil blant annet ligge på fortsatt fornandring og fornyelse, nordiske verdier som konkuransefortrinn, fjerning av grensehindringer, satsning på forskning og innovasjon, samt en reformering av ministerrådets samarbeid mot Russland og Østersjøstatene.
Les hele publikasjonen (1,7 MB)   eller   Bestill publikasjonen (gratis)

Dec.05:   Norge har formannskapet i Nordisk Ministerråd i 2006. Se Program for Norges formannskap 2006   og   Sammendrag av programmet.  Hovedprioriteringer er: Samarbeidet i Europas nordområder. Den nordiske velferdsmodellen. Kunnskap, fornyelse og verdiskaping.
Her er hjemmesiden til det norske formannskapet.

dec. 05:   Nordisk konference om betalingsuddannelser den 25. januar 2006 kl. 10-16 i Den Sorte Diamant i København.  Arr.: Dansk Magisterforening og Danske Studerendes Fællesråd.  Deltagelse inklusive et lettere frokostarrangement er gratis.

nov. 05:  
Vad/hva/hvad snackar/snakker/taler du om?
DR Undervisning (Danmarks Radio) har i samarbejde med Nordisk Ministerråd smidt de nordiske sprog en tur gennem en hip hop vridemaskine. Resultatet er undervisningssitet "Nordisk Sprog", hvor du kan quizze, følge sprogets udvikling i Norden og tage en tur i studiet og lave din egen rap. Websitet findes i en dansk, svensk og norsk version.


okt. 05:  
Norden kan være en model når EU vakler. Fem nordiske bevægelsers fælles udtalelse i forbindelse med Nordisk Råds session i Island:  Læs mere

okt. 05:  
The Independence Party (Iceland) remains utterly opposed to EU membership. See more

okt. 05:   Svenska folkpartiet i Finland vill utvidga det nordiska samarbetet till områden som i dag sköts enbart i nationell regi, skriver Internytt, YLE.  Læs mere

okt. 05:   Ny rapport: Norden som global vinderregion. Se pressemeddelelse fra Nordisk Råd

sept. 05  
Har alle folk i Norden en gang kunnet forstå hverandre uten videre? Når og hvordan forandret det urnordiske språket seg til de moderne nordiske språkene? Læs mere

sept. 05:   Se debatoplæggene fra Nordisk Folkemøde/folkriksdag 2005 i Det Færøske Hus i København

aug. 05:   Nordisk Råd til debat på rigsmøde på Færøerne. Læs mere

aug. 05:   Læs Sogndal Manifestet, det idémæssige grundlag for de nordiske folkerigsdage siden 1991

aug. 05:   Pressemeddelelse: Nej til diskrimination af grønlandske borgere i Rigsfællesskabet

juli 05:   Udtalelse fra Nordisk Folkemøde 2005 i Færøhuset, København: Læg EU-forfatningen død

juli 05:   International konference om Euratom, a-kraft og vedvarende energi i EU og Skandinavien. Fredag d. 23. sept. 2005 Læs mere

juni 05:  Invitation til Frit Norden Årsmøde 2005 Lørdag d. 1. okt. i København

april 05:   Er du interesseret i NORDISK SAMARBEJDE, så læs videre om NORDISK FOLKEMØDE/FOLKRIKSDAG i Færøhuset, København 22-24 juli 2005. Yderligere Information om mødet.

nov. 04:  
Statsminister Anders Fogh Rasmussen præsenterede det danske formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2005 på Nordisk Råds session i Stockholm den 1. november 2004. Titlen er "Norden i en ny tid: Viden, dynamik og samarbejde".

sept. 04:   Foreningen NORDENs anbefalinger til det danske formandsskabsprogram for Nordisk Ministerråd 2005  

maj 04:   Ole Krarups bidrag til den forbudte debat om Norden og EU: Frit Norden - et fremtidsscenarie. Fra bogen: EUROPA HVORHEN? Læs mere   (link opdateret 26 nov. 2011)