Artikler fra

og frem til 27. årgang nr. 4 - november 1999.
 
 

Gengivelse af artikler i Frit Norden er tilladt, når kilden oplyses.Artiklerne fra Frit Norden 1998 - 1999 ligger på nettet som html-filer

27. årgang:

26. årgang:


Indholdsfortegnelse

nr.6 - December 1999:

Rådet for Europæisk Politik og det nordiske alternativ

    af Jesper Morville

Nordisk samarbeid og EU

    af Steinulf Tungesvik

Hvorfor ikke kjøpe Sverige?

    af Aslak Bonde

Flot og fremadrettet landsmøde i Nei til EU

    af Jesper Morville

Censurlignende folkebibliotekspraksis

    af Leif Kajberg

Får man tänka kritiskt om EU?

    af Tove Larsson

Same procedure, as last time?

    af Torben A. Larsen

Underholdning i kirketiden

    af Poul Erik Søe


nr. 4/5 - November 1999 - Temanummer:

Norden i Europa, nordisk identitet og nordiske folkestyretraditioner set i lyset af EU-udviklingen

    af Leif Kajberg og Bent Brier

Norden og demokratiet i Europa

    af Hans Henningsen

Frit Norden Seminar

    af Leif Kajberg

HøjeNord

    af Hans Hauge

Identitet-Nationalstat-Folkestyre i det nye årtusinde

    af Lone Olsen

Identitet-Nationalstat-Folkestyre

    af Helge Rørtoft Madsen

Man er hverken mer eller mindre dansk, om man er for EU eller imod EU

    af Poul Erik Søe

Norden er en mulighed i et udvidet EU

    af Lone Rasmussen

Nordisk samarbete inom ramen för EU - existerar det

    af Ulla Klötzer

I Danmark findes der ikke provinser

    af Uffe Østergaard

Alternativer for Danmark

    af Ib Christensen

Quo vadis Rigsfællesskab?

    af Lave K. Broch

Ny start for Norden

    af Knud P. Pedersen

Om at være sig selv som dansk, i og udenfor EU

    af Oscar Borgman Hansen


nr. 3 - August 1999:
 

Europa er reddet. Vi har nemlig fået et nyt EU-parlament, og alt bliver anderledes fra i morgen

    af Poul Erik Søe

Dagen derpå - nogle bemærkninger til Folkebevægelsens valgresultat

    af Leif Kajberg

Nordiske noter

    ved Leif Kajberg

Godnat Mor Danmark - Godnat nordiske samarbejde - Godnat folkestyre

    af Chr. Bundgaard


nr. 1 - jan.-marts 1999:
 

Krigen om identiteterne

    af Jesper Morville

Folks historie rummer nogle fælles erfaringer og er med til at give identitet. Derfor er der også kamp om at påvirke folks historiesyn. Det er også en kamp om kultur, selvforståelse og demokrati.
 

Når demokratiet bliver ideologi

    af Jens Rosendal

Facadedemokrati holder sit indtog, når det ikke længere er demokratiet, man vil. Når man har fået så "god" en idé med samfundet, socialistisk eller liberalistisk eller alt muligt andet ideologisk, at man for alt i verden vil have den idé realiseret til folkenes sande lykke, til fred og fordragelighed eller magt eller hvad godt idéen nu går ud på. Idéen bliver ideologi, og alt andet underordnes den, også folkestyret.
 

Folkestyret, EU og globaliseringen

    af Karl Otto Meyer

Under den løbende EU-debat stilles det spørgsmål gang på gang, om folkestyret kan overleve EU og den såkaldte globalisering. Svaret er ganske enkelt: Selvfølgelig kan folkestyret overleve! Det forudsætter dog, at grundloven og den almene lovgivning overholdes i hvert enkelt EU-medlemsland, og at ytringsfriheden i hvert enkelt land forbliver uantastet.
 

Liberalismens krævegang

    af Poul Erik Søe
 

Udviklingen af EUs fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik

    af Bent Brier


nr. 5/6 - okt-dec. 1998:
 

Unionen uden forbehold

    af Ib Christensen

Nu skal Kejseren Uden Klæder miste sin sidste fiktive trevl. De såkaldte 'forbehold' fra Edinburgh-afgørelsen skal fjernes ved en folkeafstemning senest i 2001.
 

Den nordiske Unionsmodstand og globaliseringen

    af Jesper Morville

Norsk Nei til EU drøftede på sit landsmøde den 14. og 15. november, fra mange indfaldsvinkler, globaliseringen, og tilsluttede sig det norske netværk imod MAI-aftalen.
 

Aktiver Frit Norden nu!

    af Knud P. Pedersen

Vi må have Norden på lystavlen for alvor, før salami-strategien har låst os fast i EU-staten.
 

EU, Norden og Øresundsregionen

    af Leif Kajberg
 

Om adskillelsen af de tre samfundsmagter

    af Oskar Borgman Hansen

I marts 1998 udgav Oskar Borgman Hansen på Grevas forlag i bogform et vægtigt indlæg i debatten før folkeafstemningen den 28. maj. Vi bringer her med forlagets tilladelse kapitlet om magtens tredeling.
 
 
 

Tilbage til   Forside   >   Årgange fra 2000 og frem    >   Top
 

Opdateret den 5. marts 2003